TAPIR: Call for applications 2018<img alt="" src="/media/PubImages/TAPIR.jpg" style="BORDER:0px solid;" />TAPIR: Call for applications 2018The TAPIR Fellowship is open to postdoc candidates who do research on international relations and/or international peace and security. Application date: 1 February 2018.http://forsvaret.no/ifs/TAPIR-Call-for-applications

Institutt for forsvarsstudier (IFS)

IFS er landets fremste sikkerhets- og forsvarspolitiske fagmiljø. Kjernevirksomheten er forskning, undervisning og formidling.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​IFS ble opprettet i 1980 og inngår i Forsvarets høgskole.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​  

Det tematiske fokuset er samtidshistoriske og aktuelle studier innenfor områdene norsk og europeisk sikkerhet, sivil-militære relasjoner, asiatiske sikkerhetsstudier og transatlantiske forbindelser.

Direktør og forskningsleder

Forskningen ved Institutt for forsvarsstudier er organisert i fire sentre

  • Senter for norsk og europeisk sikkerhet
  • Senter for sivil-militære relasjoner
  • Senter for asiatiske sikkerhetsstudier
  • Senter for transatlantiske studier​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​

Følg med på IFS' seminarer, konferanser og andre aktiviteter.

Abonnér på vårt nyhetsbrev Ansatte i Seksjon for forskningsadministrasjon og formidling

 

 

Dulleh, MulbahDulleh, Mulbahhttp://forsvaret.no/ifs/ansatte-ved-ifs/dulleh-mulbah-alfred-no

 Ledige stillinger ved IFS

 

 

  Annet fra IFS

 

 

Faktura og betaling<img alt="" src="/media/PubImages/faktura_betaling_ingress.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Faktura og betalingInstitutt for forsvarsstudier er en del av Forsvaret og følger derfor Forsvarets regler for fakturahåndtering. Bemerk! Forsvaret opererer med 30 dagers betalingsbetingelserhttp://forsvaret.no/ifs/Om-IFS/Faktura-og-betaling
Mastergradsstipend<img alt="" src="/media/PubImages/IFS-stipend_ill.jpg" style="BORDER:0px solid;" />MastergradsstipendVil du skrive masteroppgave om sikkerhetspolitikk og har en spennende prosjektidé? Søk på IFS mastergradsstipend! Frister: 15. mars og 15. september.​​​​​http://forsvaret.no/ifs/Om-IFS/Mastergradsstipend
IFS-bidrag til undervisning på Forsvarets høgskole<img alt="" src="/media/PubImages/20141204th_%2010785.jpg" style="BORDER:0px solid;" />IFS-bidrag til undervisning på Forsvarets høgskoleInstitutt for forsvarsstudier er en del av Forsvarets høgskole og bidrar til undervisningen.http://forsvaret.no/ifs/Om-IFS/ifs-bidrag-til-undervisning-på-forsvarets-høgskole
IFS årsrapporter og -meldinger<img alt="" src="/media/PubImages/årsrapporter_strategi.jpg" style="BORDER:0px solid;" />IFS årsrapporter og -meldingerIFS årsrapporter og -meldinger for årene 2009 til 2015.http://forsvaret.no/ifs/Om-IFS/ifs-strategi-og-årsmelding
TAPIR: Call for applications 2018<img alt="" src="/media/PubImages/TAPIR.jpg" style="BORDER:0px solid;" />TAPIR: Call for applications 2018The TAPIR Fellowship is open to postdoc candidates who do research on international relations and/or international peace and security. Application date: 1 February 2018.http://forsvaret.no/ifs/TAPIR-Call-for-applications

Publisert 8. desember 2014 13:40.. Sist oppdatert 7. juni 2018 15:38.