Mastergradsstipend<img alt="" src="/media/PubImages/IFS-stipend_ill.jpg" style="BORDER:0px solid;" />MastergradsstipendVil du skrive masteroppgave om sikkerhetspolitikk og har en spennende prosjektidé? Søk på IFS mastergradsstipend! Frister: 15. mai og 15. november.​​​​​http://forsvaret.no/ifs/Om-IFS/Mastergradsstipend

Om IFS

Institutt for forsvarsstudier (IFS) ble opprettet i 1980 og inngår i Forsvarets høgskole.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​IFS' kjernevirksomhet er forskning, undervisning og formidling, og instituttet er landets fremste sikkerhets- og forsvarspolitiske fagmiljø.

Det tematiske fokuset er samtidshistoriske og aktuelle studier innenfor områdene norsk og europeisk sikkerhet, sivil-militære relasjoner, asiatiske sikkerhetsstudier og transatlantiske forbindelser.

Institutt for forsvarsstudier er organisert i fire sentre

  • Senter for norsk og europeisk sikkerhet
  • Senter for sivil-militære relasjoner
  • Senter for asiatiske sikkerhetsstudier
  • Senter for transatlantiske studier​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​

 Ansatte i Seksjon for forskningsadministrasjon og formidling

 

 

Berg, Hild ElisabethBerg, Hild Elisabethhttp://forsvaret.no/ifs/berg_hild_no
Bjørbæk, MonaBjørbæk, Monahttp://forsvaret.no/ifs/bjorbak_mona_no
Hoffmann, Vibeke AlnæsHoffmann, Vibeke Alnæshttp://forsvaret.no/ifs/hoffmann_vibeke_alnas_no
Klingstedt, Anna ThereseKlingstedt, Anna Theresehttp://forsvaret.no/ifs/klingstedt-anna-therese
Sitter, RobinSitter, Robinhttp://forsvaret.no/ifs/sitter_robin_no
Torlei, Emma TorineTorlei, Emma Torinehttp://forsvaret.no/ifs/torlei_emma_no
Walseth, Eli MargretheWalseth, Eli Margrethehttp://forsvaret.no/ifs/walseth_eli_margrethe_no

 Ledige stillinger ved IFS

 

 

  Annet fra IFS

 

 

Mastergradsstipend<img alt="" src="/media/PubImages/IFS-stipend_ill.jpg" style="BORDER:0px solid;" />MastergradsstipendVil du skrive masteroppgave om sikkerhetspolitikk og har en spennende prosjektidé? Søk på IFS mastergradsstipend! Frister: 15. mai og 15. november.​​​​​http://forsvaret.no/ifs/Om-IFS/Mastergradsstipend
Faktura og betaling<img alt="" src="/media/PubImages/faktura_betaling_ingress.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Faktura og betalingInstitutt for forsvarsstudier er en del av Forsvaret og følger derfor Forsvarets regler for fakturahåndtering. Bemerk! Forsvaret opererer med 30 dagers betalingsbetingelserhttp://forsvaret.no/ifs/Om-IFS/Faktura-og-betaling
ForskerstipendForskerstipendIFS tilbyr seniorstipend. Søknadsfrister: 15. mai og 15. november.​​​​http://forsvaret.no/ifs/Om-IFS/Forskerstipend
IFS-bidrag til undervisning på Forsvarets høgskole<img alt="" src="/media/PubImages/20141204th_%2010785.jpg" style="BORDER:0px solid;" />IFS-bidrag til undervisning på Forsvarets høgskoleInstitutt for forsvarsstudier er en del av Forsvarets høgskole og bidrar til undervisningen.http://forsvaret.no/ifs/Om-IFS/ifs-bidrag-til-undervisning-på-forsvarets-høgskole
IFS strategier og årsmeldinger<img alt="" src="/media/PubImages/årsrapporter_strategi.jpg" style="BORDER:0px solid;" />IFS strategier og årsmeldingerIFS årsrapporter, strategier og meldinger for årene 2009 til 2015.http://forsvaret.no/ifs/Om-IFS/ifs-strategi-og-årsmelding

Publisert 8. desember 2014 13:40.. Sist oppdatert 14. desember 2016 10:11.