ifs_41_omifsifs_41_omifshttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=404/media/PubImages/ifs logo.jpg

Institutt for forsvarsstudier (IFS)

IFS er Norges fremste sikkerhets- og forsvarspolitiske fagmiljø. Kjernevirksomheten er forskning, undervisning og formidling.

Det tematiske fokuset er aktuelle og samtidshistoriske studier innenfor områdene sivil-militære relasjoner, sikkerhetspolitikk og internasjonal sikkerhet, inkludert norsk og europeisk sikkerhet, asiatiske sikkerhetsstudier, transatlantiske forbindelser, cyber sikkerhet.

Direktør og forskningsleder

Forskningen ved Institutt for forsvarsstudier er organisert i fire seksjoner 

  • Senter for sikkerhetspolitikk
  • Senter for internasjonal sikkerhetspolitikk
  • Senter for sivil-militære relasjoner
  • Sjefskurset ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 Ledige stillinger ved IFS

 

 

  Annet fra IFS

 

 

Mastergradsstipend<img alt="" src="/media/PubImages/IFS-stipend_ill.jpg" style="BORDER:0px solid;" />MastergradsstipendVil du skrive masteroppgave om sikkerhetspolitikk og har en spennende prosjektidé? Søk på IFS mastergradsstipend! Frister: 15. mars og 15. september.​​​​​http://forsvaret.no/ifs/Om-IFS/Mastergradsstipend
Faktura og betaling<img alt="" src="/media/PubImages/faktura_betaling_ingress.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Faktura og betalingInstitutt for forsvarsstudier er en del av Forsvaret og følger derfor Forsvarets regler for fakturahåndtering. Bemerk! Forsvaret opererer med 30 dagers betalingsbetingelserhttp://forsvaret.no/ifs/Om-IFS/Faktura-og-betaling
IFS årsrapporter og -meldinger<img alt="" src="/media/PubImages/årsrapporter_strategi.jpg" style="BORDER:0px solid;" />IFS årsrapporter og -meldingerIFS årsrapporter og -meldinger for årene 2009 til 2015.http://forsvaret.no/ifs/Om-IFS/ifs-strategi-og-årsmelding
IFS' bidrag til undervisningen på Forsvarets høgskole<img alt="" src="/media/PubImages/20141204th_%2010785.jpg" style="BORDER:0px solid;" />IFS' bidrag til undervisningen på Forsvarets høgskoleUndervisning er en hovedoppgave for de ansatte ved IFS.http://forsvaret.no/ifs/Om-IFS/ifs-bidrag-til-undervisning-på-forsvarets-høgskole
Transatlantic Post-Doc for International Relations and Security (TAPIR): Next Call in 2020<img alt="" src="/media/PubImages/TAPIR.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Transatlantic Post-Doc for International Relations and Security (TAPIR): Next Call in 2020After 12 successful years and 52 fellowships the Transatlantic Post-Doc for International Relations and Security (TAPIR) will be revised and will undergo several changes and adaptions in order to remain one of the most interesting fellowship in the community of policy consulting. The CfA 2019 will therefore be postponed. Next call will be in 2020. http://forsvaret.no/ifs/TAPIR-Call-for-applications

Publisert 8. desember 2014 13:40.. Sist oppdatert 1. november 2018 14:16.