Bjørn Tore Godal og Rolf Tamnes i Afghanistanutvalget

Regjeringen har oppnevnt et utvalg som skal evaluere og trekke lærdommer av Norges sivile og militære innsats i Afghanistan for perioden 2001–2014 (Afghanistanutvalget).

Utvalget skal bidra til å systematisere erfaringene fra Afghanistan slik at de kan benyttes til planlegging, organisering og gjennomføring av Norges framtidige bidrag til internasjonale operasjoner.

Utvalget består av eksperter med bred kunnskap om Afghanistan, norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk, internasjonale relasjoner, fredsbygging, post-konflikt, bistand og humanitær politikk, sivil-militært samvirke, menneskerettigheter og folkerett.

Bjørn Tore Godal leder utvalget. Godal er tidligere statsråd og ambassadør og leder IFS’ Forum for forsvarsstudier og Rådet for forsvarets høgskole.

Rolf Tamnes, professor ved IFS, er ett av utvalgets ti medlemmer.

Arbeidet starter i januar 2015, og utvalget skal levere sin rapport til utenriksministeren og forsvarsministeren før 1. juni 2016.

Publisert 1. desember 2014 13:20..