Faktura og betaling

Institutt for forsvarsstudier er en del av Forsvaret og følger derfor Forsvarets regler for fakturahåndtering.

Bemerk! Forsvaret opererer med 30 dagers betalingsbetingelser
​​​ 

Forsvaret har én fakturaadresse som alltid benyttes:


Forsvarets regnskapsadministrasjon
K-11
Postboks 1 Haakonsvern
5886 BERGEN


Slik håndteres fakturaer i Forsvaret:

 • Alle fakturaer skannes og behandles maskinelt. Deretter sendes den enkelte faktura til elektronisk behandling hos bestillende avdeling, før den returneres til FRA for utbetaling. Pass derfor på at tall og bokstaver er tydelige.
 • Fakturaen skal alltid ha et felt som angir kundens referanse. I tilknytning til denne teksten må det alltid være innkjøpsordrenummer og ansattnummer.
 • Innkjøpsordrenummeret skal alltid være påført eller bli oppgitt ved bestillinger fra Forsvaret, og kreves på alle fakturaer.
 • Hver faktura skal kun referere til en innkjøpsordre. Dette medfører at leverandører ikke kan sende samlefakturaer som treffer flere ordrer for godkjenning.
 • Faktura som mangler referanse eller som blir sendt til feil fakturaadresse vil bli returnert til avsenderen.
   
  Mer informasjon:
  Eventuelle spørsmål kan rettes til Forsvarets regnskapsadministrasjon:
  E-post: fra.kontakt@mil.no
  Telefon: 03003           
  Publisert 1. februar 2013 14:40.. Sist oppdatert 14. august 2017 10:00.