Forskerstipend

IFS tilbyr seniorstipend. Søknadsfrister: 15. mai og 15. november.​​​​
​​Forskerstipend gis forskerrekrutter eller andre med særskilte kvalifikasjoner som arbeider med en større forskningsoppgave, f.eks. doktoravhandling ved norsk eller utenlandsk universitet. Stipendiet tar ikke sikte på fullfinansiering, men er ment som et supplement til andre finansieringsformer.
 
Forskerstipendiet gis for inntil 12 måneder, men kan etter søknad forlenges inntil en samlet periode på 3 år. Stipendbeløpet vil kunne variere etter forskerens behov, men er p.t. stipulert til kr. 7000 per måned. Beløpet er skattepliktig.
 
Stipendiaten forutsettes å holde nær kontakt med sin oppnevnte faglige kontaktperson ved instituttet. Som motytelse for stipendiet forplikter stipendiaten seg til å levere en tekst til IFS for eventuell publisering i online-serien IFS Insights. Dette kan være et sammendrag av forskningsproduktet eller, etter avtale, et biprodukt av forskningsarbeidet. Også forskerstipendiater vil i begrenset omfang kunne bli pålagt faglig relaterte arbeidsoppgaver ved instituttet.

 Hva skal søknaden inneholde?

​Send kortfattet søknad, inkludert opplysninger om
- navn, adresse, telefon, e-post
- studiested, navn på veileder, oppstart/planlagt innlevering ​

Du må legge ved søknaden:
- prosjektbeskrivelse (1–3 sider)
- attesterte vitnemål/karakterutskrifter fra høgskole/universitet.

Søknaden sendes per e-post til Institutt for forsvarsstudier: info@ifs.mil.no

Har du spørsmål?
Ring oss på telefon 23 09 59 00 eller send en e-post.

Publisert 3. desember 2013 10:33.. Sist oppdatert 9. mai 2017 14:00.