IFS mastergradsstipendIFS mastergradsstipendhttp://forsvaret.no/media/Lists/YouTubeVideoList/DispForm.aspx?ID=150https://youtu.be/wf84cmSv6cAInstitutt for forsvarsstudier tilbyr 4 500 kroner i skattefritt stipend. Mastergradsstipendiat Karen-Anna Eggen forteller om andre fordeler med mastergradsstipendiet vårt.
IFS-stipendIFS-stipendhttp://forsvaret.no/media/PubImages/IFS-stipend_ill.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3826

Mastergradsstipend

Vil du skrive oppgave om sikkerhetspolitikk og har en spennende prosjektidé? Søk på IFS mastergradsstipend! Frister: 15. mai og 15. november.​​​​​

​​​Vi gir mastergradsstipend for inntil 6 måneder, med mulighet for forlengelse i særlige tilfeller. Stipendiet er p.t. på kr. 4500 per måned og i utgangspunktet skattefritt.

NB! Mastergradsoppgaven ligge innenfor IFS' fagområder, og vi legger avgjørende vekt på prosjektets faglige kvalitet.

I tillegg til den månedlige utbetalingen tilbyr vi:

  • et internasjonalt ledende forskningsmiljø innen sikkerhets- og forsvarspolitikk
  • en dedikert faglig kontaktperson ved instituttet
  • nasjonale og internasjonale forskningsnettverk
  • mulighet for fast kontorplass midt i Oslo sentrum
  • et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø

Vi søker deg som:

  • er motivert, har en interessant prosjektidé og gode karakterer fra tidligere studier
  • sender en komplett søknad med kort prosjektbeskrivelse
  • vil utarbeide et sammendrag av oppgaven for publisering i online-serien IFS Insights dersom IFS ønsker det

 Hva skal søknaden inneholde?

​Send kortfattet søknad, inkludert opplysninger om
- navn, adresse, telefon, e-post
- studiested, navn på veileder, oppstart/planlagt innlevering ​

Du må legge ved søknaden:
- prosjektbeskrivelse (1–3 sider) som blant annet gjør rede for koblingen til ett eller flere av IFS' fagområder.  
- attesterte vitnemål/karakterutskrifter fra høgskole/universitet.

Søknaden sendes per e-post til Institutt for forsvarsstudier: info@ifs.mil.no
 

Du kan forvente svar på søknaden din innen en måned etter søknadsfristen. Merk at IFS ikke begrunner innvilgelse/avslag, og returnerer ikke søknadspapirer.

Har du spørsmål?
Ring oss på telefon 23 09 59 00 eller send en e-post.

Publisert 10. mars 2014 12:33.. Sist oppdatert 12. desember 2016 08:31.