IFS mastergradsstipend 2017IFS mastergradsstipend 2017http://forsvaret.no/media/Lists/YouTubeVideoList/DispForm.aspx?ID=150https://youtu.be/nd8HsbHQ4hkInstitutt for forsvarsstudier tilbyr 6000 kroner i stipend. Tidligere mastergradsstipendiat Aksel Schreiner Brakestad forteller om andre fordeler med mastergradsstipendiet vårt.
IFS-stipendIFS-stipendhttp://forsvaret.no/media/PubImages/IFS-stipend_ill.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3826

Mastergradsstipend

Vil du skrive masteroppgave om sikkerhetspolitikk og har en spennende prosjektidé? Søk på IFS mastergradsstipend! Frister: 15. mars og 15. september.​​​​​

​​​​​​​​​​​​Søk på mastergradsstipend for inntil 6 måneder, med mulighet for forlengelse i særlige tilfeller. Stipendiet er p.t. på kr. 6000 per måned.

Mastergradsoppgaven m​​å ligge innenfor IFS' fagområder, og vi legger avgjørende vekt på prosjektets faglige kvalitet.

VI SØKER DEG SOM:

 • er motivert, har en interessant prosjektidé og gode karakterer fra tidligere studier
 • sender en komplett søknad med kort prosjektbeskrivelse
 • etter oppnåd mastergrad har ønsker om å utarbeide en populærvitenskapelig artikkel for publisering i online-serien IFS Insights

I tillegg til den månedlige utbetalingen tilbyr vi:

 • et internasjonalt ledende forskningsmiljø innen sikkerhets- og forsvarspolitikk
 • en fast faglig kontaktperson​ ved instituttet
 • nasjonale og internasjonale forskningsnettverk
 • mulighet for fast kontorplass midt i Oslo sentrum
 • et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø

Hva skal søknad​​en inneholde?

​​Send kortfattet søknad som skal inneholde følgende:​​​​

 1. navn, adresse, telefon, e-post
 2. stu​​diested, navn på veileder, oppstart/planlagt innlevering ​
 3. attesterte vitnemål/karakterutskrifter fra høgskole/unive​​rsitet.

I tillegg m​​å du legge ved s​​​øknaden en prosj​ektbeskrivelse (1–3 sider) som blant annet inneholder:  

  • ​​​​​​Prob​​lemstilling
  • Te​​ori
  • Me​​​tode
  • Gjenno​mføringsplan
  • Kobli​ng til ett eller flere av IFS' fagområder


Søknaden sendes pr e-post til Institut​t for forsvarsstudier: info@ifs.mil.no

Du kan forvente svar på søknaden din innen en måned etter søknadsfristen.
Merk at IFS ikke begrunner innvilgelse/avslag.

Publisert 10. mars 2014 12:33.. Sist oppdatert 7. mai 2019 11:22.