Forsvarets høgskoleForsvarets høgskolehttp://forsvaret.no/media/PubImages/20141204th_ 10785.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1965.

IFS-bidrag til undervisning på Forsvarets høgskole

Institutt for forsvarsstudier er en del av Forsvarets høgskole og bidrar til undervisningen.

​​​​Stabs- og masterstudiet

Mange av forskerne ved IFS underviser ved stabs- og masterstudiet ved Forsvarets høgskole. Utdanningen er først og fremst et profesjonsstudium for ansatte i Forsvaret, men det er et begrenset antall plasser for eksterne søkere.

Studiet gir 90 studiepoeng, og utdanningsløpet kan legges opp på to måter:

Heltidsstudium over tre semestre 
​​I​​​​ studieåret 2016/17 er IFS-forskere emneansvarlige for

I  studieåret 2017/18 er IFS-forskere emneansvarlige for

 • Norge, militærmakt og internasjonal politikk (Ida Maria Oma)
 • militær historie og teori (Rolf Hobson) 
 • vitenskapelig metode (Ingerid M. Opdahl) 

Samlingsbasert deltidsstudium over seks semestre
​​I​​​​ studieåret 2016/17 er IFS-forskere emneansvarlige for 

  I​​​​ studieåret 2017/18 er IFS-forskere emneansvarlige for

  I tillegg veileder mange av våre forskere studentene når de skriver masteroppgave.


  Videreutdanningsemner

  Forsvarets høgskole tilbyr enkeltemner som videreutdanning med 10 studiepoeng hver. Emnene kan inngå som en del av en mastergrad. Tilbudet er gratis, men antallet plasser er begrenset.

  Studentene, som både er sivile og militære, kommer fra forsvarssektoren og andre utvalgte offentlige etater og har variert faglig bakgrunn. I studiet av emnene får de fordype seg i problemstillinger knyttet til sikkerhetspolitikk, beredskap og bruk av militærmakt.

  IFS-forskere er​ emneansvarlige for disse enkeltemnene i 2016/17: 

  ​​Se også nettsidene til Forsvarets høgskole for mer informasjon.


  Sjefskurset

  Institutt for forsvarsstudier bidrar med undervisning til sjefskurset. Bidragene varierer med kursets fordypningstema.

  Les mer om sjefskurset på nettsidene til Forsvarets høgskole.


  Søknadsfrister

  For sivile plasser: januar/februar våren før oppstart.
  For militære plasser: medio juni.

  For spørsmål om stabs- og masterstudiet, send e-post til mflagestad@fhs.mil.no

  Kontaktpersoner
  Heldtidsstudiet: Morten Flagestad, 23 09 57 74
  Det samlingsbaserte studiet: Jeanett Sirland, 23 09 57 73 

  Publisert 16. april 2015 15:10.. Sist oppdatert 9. mai 2017 14:54.