Sæveraas & Henriksen: Manøverkrigføring

Oslo Files 1/2007
Et militært universalmiddel? Amerikansk "Maneuver Warfare" og norsk doktrineutvikling

​Oslo Files on defence and security nr. 1/2007
Tittel: Et militært universalmiddel? Amerikansk "Maneuver Warfare" og norsk doktrineutvikling
Forfatter:
Torgeir R. Sæveraas & Kjetil Henriksen
Antall sider: 177

Last ned "Et militært universalmiddel? Amerikansk "Maneuver Warfare" og norsk doktrineutvikling"​​​


"Maneuver warfar
e" – manøverkrigføring – er ofte blitt trukket fram som et militært universalmiddel, anvendelig i så vel forsvar som angrep, på land, til sjøs og i lufta. I studiens første del spores begrepets opprinnelse tilbake til den amerikanske forsvarsdebatten på 1970-tallet, og den opprinnelige betydning av "maneuver warfare" og konteksten begrepet oppstod i blir gjenstand for nærmere undersøkelse. Videre diskuteres det i hvilken grad det kan sies at "maneuver warfare" ble innført som amerikansk militær doktrine gjennom utgivelsen av Air Land Battle–doktrinen i 1982. I studiens andre delgjør forfatteren en analyse av bakgrunnen for utviklingen av norsk landmilitær doktrine i 1980- og 1990-årene, og drøfter hvorfor manøverkrigføring ble innført som norsk militær doktrine på 1990-tallet.

Torgeir E. Sæveraas er cand. philol. i historie fra Universitetet i Trondheim 2005. Hans hovedoppgave hadde tittelen Legio VI Victrix. En studie av en legions militære og sivile funksjon i romersk keisertid. Sæveraas er for tiden ansatt som høyskolelektor ved Luftkrigsskolen.

Kjetil Henriksen har en mastergrad i historie fra Universitetet i Oslo. Han er utdannet ved Krigsskolen og Hærens stabsskole. Studien bygger på masteroppgaven Fra utmattelse til manøver: Et militærteoretisk paradigmeskifte? Doktrineutvikling i Hæren fra 1980 til 2000.

Publisert 1. januar 2007 15:07.. Sist oppdatert 22. juni 2015 09:37.