Bøe-Hansen: Taliban og ISAFs propagandakrig.

Oslo Files 1/2010
Ola Bøe-Hansen analyserer Talibans vellykkede propagandaarbeid.​​

​Oslo Files on Defence and Security nr. 1/2010
Tittel: Taliban og ISAFs propagandakrig. Kampen om den mest overbevisende historien
Forfatter: Ola Bøe-Hansen
Antall sider: 89

Last ned "Taliban og ISAFs propagandakrig"


​Talibans propagandaapparat har vokst i størrelse kvalitet siden 2001, da bevegelsen mistet makten i Afghanistan. Ifølge Ola Bøe-Hansen har Taliban vist evne til å tilpasse seg til moderne medier og teknologi og har et globalt nedslagsfelt. Budskapene deres er ofte basert på virkelige hendelser, men omstendighetene er overdrevet. I sitt kommunikasjonsarbeid utnytter Taliban sin inngående kjennskap til både afghansk kultur, historie og språk. Samtidig har de identifisert fiendens akilleshæl, medienes sentrale rolle i vestlig offentlighet og politikk. 

Ola Bøe-Hansen har studert Talibans propaganda gjennom tre eksempler: Mulla Omars eid-taler; et koordinert angrep i regjeringskvartalet og på fengselsdirektoratet i Kabul som ble utnyttet i propagandaøyemed; og utnyttelsen av ISAFs feilbombing av sivile i landsbyen Azizabad i Herat-provinsen vest i Afghanistan. 

Med basis i en analyse av eksemplene, foreslår forfatteren tiltak ISAF kan treffe for å imøtegå Talibans propaganda.

Forfatteren

Kommandørkaptein Ola Bøe-Hansen har master i militære studier, og har tjenesteerfaring fra Kystartilleriet og Marinen, etterfulgt av stabs- og skoletjeneste, og tjeneste i Afghanistan.

 

Publisert 1. januar 2010 12:13.. Sist oppdatert 22. juni 2015 09:47.