Haaverstad &Busterud: Forsvarsrettet sikkerhetssektorreform

Oslo Files 1/2012
Terje Haaverstad og Ingrid O. Busterud tar for seg fenomenet forsvarsrettet sikkerhetssektorreform. Hvordan har Norge engasjert seg på dette området?
Oslo Files on Defence and Security 1/2012

Tittel: Forsvarsrettet sikkerhetssektorreform. Norsk sikkerhetspolitisk bistand til Serbia og Montenegro
Forfattere: Terje Haaverstad og Ingrid O. Busterud
Antall sider: 53

Last ned "Forsvarsrettet sikkerhetssektorreform"​


​Forsvarsrettet sikkerhetssektorreform (FSSR) har det siste tiåret utviklet seg til å bli et effektivt bistandsverktøy. Gjennom støtte til reform av forsvarssektoren skal mottakerlandene settes i stand til å øve demokratisk kontroll over sine væpnede styrker. Norske myndigheter har gjort det klart at støtte til denne typen prosjekter er noe de ønsker å prioritere også i fremtiden.

Serbia og Montenegro har vært et viktig nedslagsfelt for norsk støtte til forsvarsrettet sikkerhetssektorreform. Studien tar for seg hvilke type prosjekter Norge har støttet og hvordan de har vært organisert. På hvilken måte har Norge bidratt til reform av forsvarssektoren i disse landene? Og hvilke motiver ligger bak dette engasjementet?

Forfatterne
Ingrid O. Busterud (f. 1984) har mastergrad i historie fra Universitetet i Oslo (2010). Hun har skrevet om de norske fredsmeklerne på Balkan, og holder nå på med et forskningsprosjekt om forsvarsrettet sikkerhetssektorreform i Bosnia-Herzegovina og Montenegro. 

Oberst (m) Terje Haaverstad (f. 1959) tjenestegjør for tiden ved Sikkerhetspolitisk avdeling i Forsvarsdepartementet. Han har variert tjenestebakgrunn fra operative stillinger i Norge og utlandet, blant annet som forsvarsattaché til Serbia, Makedonia og Montenegro. Haaverstad har en master i militære studier fra FHS fra 2011.

Publisert 1. januar 2012 15:43.. Sist oppdatert 22. juni 2015 09:16.