Melby: Obama og amerikansk utenriks- og sikkerhetspolitikk

Oslo Files 2/2009
En studie av IFS-forsker Svein Melby som drøfter Barack Obamas utenriks- og sikkerhetspolitiske tenkning. Hvor mye vil skiller Obama fra hans forgjenger?

Oslo Files on defence and security nr. 2/2009
Tittel: Obama og amerikansk utenriks- og sikkerhetspolitikk
Forfatter: Svein Melby
Antall sider: 64

Last ned "Obama og amerikansk utenriks- og sikkerhetspolitikk" 


Forventningene er høye til president Obama, særlig til hans utenriks- og sikkerhetspolitikk. Det er likevel for tidlig å si noe sikkert om hvordan den nye administrasjonen vil håndtere ulike utenrikspolitiske saker, og hvor mye som vil skille Obama fra hans forgjenger. Målsetningen med denne studien er å studere den nye presidentens utenrikspolitiske tenkning, finne hvilken hovedretning han sannsynligvis vil følge og hvilke faktiske muligheter det er for endring. Studien starter med en evaluering av de internasjonale og nasjonale forutsetningene for amerikansk utenrikspolitikk fulgt av en presentasjon av George W. Bush’s politikk.

Videre følger en utdypning av Obamas utenrikspolitiske resonnementer under valgkampen, og hans utspill i løpet av de første ukene som president. Studien argumenterer for at det er svært sannsynlig at Obamas utenriks- og sikkerhetspolitikk vil være en kombinasjon av elementer fra realisme og liberal institusjonalisme. Dette vil innebære viktige endringer i forhold til Bush-doktrinen samtidig som det også vil medføre innslag av kontinuitet.

Svein Melby er leder for Senter for transatlantiske studier ved IFS. Melby har cand.polit. (statsvitenskap) Universitetet i Oslo 1979, arbeidet som forskningsstipendiat ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) 1979–81 og var Ford Foundation-stipendiat 1981–83. Han arbeidet som konsulent i sikkerhetspolitisk avdeling, Forsvarsdepartemenet 1983–84. Mellom 1985 og 2005 var han forsker ved NUPI med sikkerhetspolitikk og amerikansk utenrikspolitikk som forskningsfelt. Melby var gjesteforsker som Fulbrightstipendiat ved Center for International Security Studies at Maryland (CISSM), University of Maryland 1995–96.

Publisert 1. februar 2009 15:02.. Sist oppdatert 22. juni 2015 09:22.