Bjerga & Gjeseth: Heimevernet og Hæren

Oslo Files 2/2010
Debatten om Norges territorielle forsvar bør munne ut i en sammenslåing av Heimevernet og Hæren, mener Kjell Inge Bjerga og Gullow Gjeseth.

​Oslo Files on Defence and Security 2/2010
Tittel: Heimevernet og Hæren. Landforsvaret stykkevis og delt - eller helt?
Forfattere: Kjell Inge Bjerga & Gullow Gjeseth
Antall sider: 101

Last ned "Heimevernet og Hæren"

Denne studien analyserer utviklingen av det norske landforsvaret fra 1944 til 2010 og vurderer forholdet mellom de to nøkkelkomponentene i det territorielle forsvaret: Heimevernet og Hæren. Tre organisasjonsmodeller blir diskutert. Den første er å slå sammen Heimevernet og Hæren til én enhet. Den andre er å ha Heimevernet som en forsvarsgren på linje med de andre. Denne løsningen ble gjennomført i 1970. Den tredje måten er å organisere landforsvaret ved en delvis sammenslåing av Heimevernet og Hæren. 

Ifølge forfatterne er det i dag flere gode grunner til at Heimevernet og Hæren burde slås sammen til ett Landforsvar. Begge grener er dag såpass små at det verken budsjettmessig eller operasjonelt gir mening å holde dem atskilt. Enda viktigere er det at norske myndigheters syn på den internasjonale situasjonen er endret de siste fem årene. I 2001–2002 vurderte regjeringen trusselen mot norsk territorium som nærmest ikke-eksisterende. I dag peker regjeringen på de store globale utfordringene som resultat av en kompleks og multipolar verden. For Norges del betyr det geopolitiske utfordringer i Norges nærområder. Den uforutsigbare sikkerhetspolitiske situasjonen krever en styrking av beredskapen og det territorielle Forsvaret.

Kjell Inge Bjerga (f.1970), cand. philol., forsker og seksjonssjef ved IFS. Han har tidligere publisert om militære organisasjoner og forsvarspolitikk, blant annet Enhet som våpen (2002) og var redaktør for Forsvarets fellesoperative doktrine (2007). Bjerga har i en årrekke undervist ved Forsvarets stabsskole.

Gullow Gjeseth (f.1937), generalmajor, forsker ved IFS. Han var medforfatter av bind 5 i Norsk forsvarsshistorie (2004) og har publisert Hæren i omveltning 1990-2005 (2008). Han har vært militærstipendiat ved Norsk utenrikspolitisk institutt, sjef for presse- og informasjon i Forsvarets overkommando, sjef for landstridskreftene i Sør-Norge og direktør for Forsvarets høgskole. 

Publisert 1. februar 2010 15:08.. Sist oppdatert 22. juni 2015 13:22.