Haande & Bjerga: Hybridkrig

Oslo Files 2/2011
Trond Haande og Kjell Inge Bjerga tar for seg konseptet hybridkrig og spør om  det er relevant for et eventuelt forsvar av Norge.
Oslo Files on Defence and Security 2/2011

Tittel: Hybridkrig
Forfattere: Trond Haande, Kjell Inge Bjerga
Antall sider: 94


Last ned "Hybridkrig"


Er hybridkrig relevant for norske landoperasjoner mot en konvensjonell fiende? I tradisjonell militærteori står geriljakrig og konvensjonell krig i et dikotomisk forhold til hverandre, mens hybridkrigen kombinerer de to. For å utvikle den konseptuelle forståelsen av hybridkrig, analyserer Bjerga og Haande et typisk eksempel på hybridkrig: Hizbollahs operasjoner under Libanon-krigen i 2006. Forfatterne ser på strategi, taktikk, teknologi og prosedyrer, og viser hvordan den hybride kriger kombinerer ulike elementer fra de tradisjonelle kampformene.    


En analyse av den norske strategiske kulturen viser at noen elementer fra hybridkrigskonseptet kan være relevante i en norsk kontekst, særlig evnen til å absorbere motstanderens angrep og å ramme motstanderen strategisk. For vellykket bruk av disse elementene må landstyrkene sørge for å bevare kampkraft, forsinke motstanderen og ramme motstanderens styrker maksimalt. Hvordan passer det med dagens oppsett av norske landstyrker, og hvilke konsekvenser kan det ha for framtidens norske landforsvar?

Oberstløytnant Trond Haande (f. 1972) tjenestegjør for tiden i J-3-staben ved For­svarets operative hovedkvarter. Han har variert tjenestebakgrunn fra Hæren med operativ erfaring fra Kosovo og Afghanistan. Han gjennomførte stabs- og masterstudiet ved For­svarets høgskole i 2008-2010, med fordypning i fellesoperasjoner og militærteori.

Kjell Inge Bjerga (f. 1970), cand. philol., forsker og seksjonssjef ved IFS. Han har pu­blisert en rekke arbeider om forsvarspolitikk og militære organisasjoner, blant annet Enhet som våpen (2002) og var redaktør for Forsvarets fellesoperative doktrine (2007). Bjerga har i en årrekke undervist ved Forsvarets skoler, fra 2002 ved Forsvarets stabsskole.

Publisert 1. februar 2011 16:21.. Sist oppdatert 22. juni 2015 09:19.