Støren: Storbritannia og NATO

Oslo Files 3/2011
Storbritannia og NATO. Urealistisk realisme? Britisk selvbilde og betydningen av fortid, tradisjoner og ambisjoner
Harald W. Støren diskuterer Storbritannias rolle ved etableringen av Nato og som alliert medlemsland.​

Oslo Files on Defence and Security 3/2011
Tittel
: Storbritannia og NATO. Urealistisk realisme? Britisk selvbilde og betydningen av fortid, tradisjoner og ambisjoner
Forfatter
: Harald W. Støren
Antall sider: 316

Last ned "Storbritannia og NATo"


Slutten på andre verdenskrig var også slutten på et globalt system sentrert rundt Europa, og starten på en ny verdensorden dominert av to supermakter. Den tidligere kolonimakten Storbritannia tilpasset seg situasjonen, og arbeidet samtidig for å sikre seg så mye innflytelse som mulig i den internasjonale sikkerhetspolitikken.

Landets nære forhold til USA under andre verdenskrig utviklet seg videre etter 1945, og gjorde det mulig for Storbritannia å fortsatt spille en viktig internasjonal rolle, selv etter tapet av sine kolonier.

Britene var sentrale i arbeidet med å forplikte USA til transatlantisk sikkerhet gjennom Nato-samarbeidet under den kalde krigen. USAs sikkerhetspolitiske orientering er imidlertid i endring, og Nato-samarbeidet er ikke lenger en selvsagt garantist for europeisk sikkerhet eller Storbritannias status som internasjonal stormakt. Støren spør derfor hvor formålstjenelig britisk politikk er i dagens situasjon.

Harald W. Støren (f. 1958) er cand.polit. og arbeidet som forskningsassistent NUPI 1985–87. Fra juni 1987 har han vært ansatt i Forsvardepartementet, primært tilknyttet Sikkerhetspolitisk avdeling. Støren var sivil sekretær for Forsvarskommisjonen av 1990, arbeidet ved Norges delegasjon til NATO 1993–1996 og i NATOs internasjonale stab 1996–2000. Han ble avdelingsdirektør 2002, arbeidet som forsvarsråd ved Norges ambassade i London 2004–2008 og som spesialrådgiver i FD fra 2008. Støren var gjesteforsker ved IFS i 2010.

Publisert 1. mars 2011 16:23.. Sist oppdatert 22. juni 2015 09:19.