Gjeseth: Norsk veteranpolitikk etter 1945

Oslo Files 3/2012
Gullow Gjeseth beskriver utformingen av norsk veteranpolitikk fra slutten av andre verdenskrig frem til i dag.

Oslo Files on Defence and Security 3/2012
Tittel: Norsk veteranpolitikk etter 1945. Noen hovedtrekk i utviklingen
Forfatter: Gullow Gjeseth
Antall sider: 98

Last ned "Norsk veteranpolitikk etter 1945"


Denne studien omhandler hovedlinjene i norsk veteranpolitikk etter 1945. Veteranordningene som ble etablert umiddelbart etter annen verdenskrig ble debattert, omdefinert og endret i takt med at antallet veteraner som hadde tjenestegjort i etterkrigstidens internasjonale operasjon økte kraftig. 


Veteranene etter annen verdenskrig
Norsk veteranpolitikk hadde sitt utspring i annen verdenskrig. I første omgang ble det utviklet tiltak for å hjelpe de som hadde fått så store fysiske skader at de helt eller delvis hadde mistet evnen til å arbeide. Etter hvert ble det klart at krigsdeltagere og fanger fra tyske KZ-leirer hadde senskader av psykisk art. Et betydelig antall led av Posttraumatic stress disorder (PSTD). Det tok imidlertid tid før dette ble anerkjent av norske myndigheter, ikke minst fordi det var vanskelig å bestemme om årsaken til lidelsene var krigsdeltagelsen/fangenskapet eller andre grunner.

Veteraner etter internasjonale operasjoner
Etter 1978 har Norge deltatt kontinuerlig i internasjonale operasjoner. Innledningsvis var norske myndigheter ikke klar over det psykiske press som soldatene ble utsatt for. Dette skyldtes blant annet at fredsbevaring sjelden førte til direkte kampoperasjoner. Det viste seg at mange soldater likevel ble utsatt for stort psykisk press som senere resulterte i psykiske plager. I løpet av 1990-tallet kom enkelte lovendringer som bedret forholdene. Som en del av reformen av Forsvaret satte norske myndigheter etter år 2000 i verk arbeidet med å utforme en helhetlig veteranpolitikk. Den skulle ikke bare omfatte erstatninger for skader, men tiltak før, under og etter tjenesten for å forberede den enkelte i møte med de påkjenninger som tjenesten kunne medføre.

Publisert 1. mars 2012 15:44.. Sist oppdatert 22. juni 2015 09:17.