Kristoffersen: Engasjementspolitikk

Oslo Files 4/2009
Hva motiverer norsk fredsbygging, og hvilken rolle spiller norske interesser? Lene Kristoffersen tar for seg motivene bak norsk fredsdiplomati.​

Oslo Files on defence and security nr. 4/2009
Tittel: Interesser i norsk engasjementspolitikk
Forfatter: Lene Kristoffersen
Antall sider: 111

Last ned "Engasjementspolitikk"​


For å få et inntrykk av den norske motivporteføljen harKristoffersen sett nærmere på den norske innsatsen i fire konfliktområder: Guatemala, Bosnia-Hercegovina, Sri Lanka og Sudan.

De norske særinteressene, som sikkerhet og handel, har tradisjonelt spilt en marginal rolle som drivkraft bak norsk fredsbygging. Samtidig begrunnes fredsdiplomatiet i stadig større grad med sikkerhetsinteresser; fred ute har betydning for fred hjemme. Globaliseringen fører til at skillet mellom ”nært” og ”fjernt” er i ferd med å viskes ut. Dette til tross, de verdibaserte og humanitære motivene forklarer langt på vei det norske engasjement i konfliktområder.

Lene Kristoffersen er forsker og doktorgradsstipendiat ved Institutt for forsvarsstudier (IFS). Hun er cand. polit. fra Universitetet i Oslo (2005). Kristoffersen har arbeidet ved IFS siden 2006. Hun arbeider fra januar 2009 med et doktorgradsprosjekt om muligheter og begrensninger for en helhetlig nasjonal innsats i internasjonale operasjoner. Prosjektet er del av et større forskningssamarbeid om det norske forsvaret i Afghanistan. 

Publisert 1. april 2009 15:07.. Sist oppdatert 22. juni 2015 09:21.