Håkenstad: Den norske mobiliseringshæren 1950–1970

Oslo Files 4/2010
Om etableringen og konsolideringen av det norske forsvarskonseptets hjørnestein under første del av den kalde krigen.​

Oslo Files on Defence and Security 4/2010
Tittel: Den norske mobiliseringshæren 1950–1970. Rasjonelt kompromiss eller nasjonal livsløgn?
Forfatter: Magnus Håkenstad
Antall sider: 114

Last ned "Den norske mobiliseringshæren 1950–1970"


Mobiliseringshæren utgjorde gjennom hele den kalde krigen selve kjernen i det norske forsvarskonseptet. I denne monografien ser Magnus Håkenstad nærmere på etableringen og konsolideringen av mobiliseringshæren i den første halvdelen av den kalde krigen, årene mellom 1950 og 1970. 

Ofte tenderer dagens forsvarsdebattanter mot forenklede oppfatninger av den gamle mobiliseringshæren, enten den hylles som den eneste riktige og evig gyldige form for norsk militærmakt, eller avskrives som en kostbar og irrelevant anakronisme. En forståelse av mobiliseringshærens tilblivelse, vilkår og utvikling som historisk fenomen er påkrevet i dagens debatt. Håkenstad ser på hva slags hær som i etterkrigstiden ble ansett for militært nødvendig, politisk ønskelig og økonomisk mulig, og hvordan synet på mobiliseringshæren har endret seg siden den kalde krigen. 

Studien er et bidrag til en nøktern og fordomsfri forståelse av dette sentrale og, etter forfatterens mening, undervurderte fenomen i moderne norsk historie.

Magnus Håkenstad (født 1983) er historiker. Denne studien er en bearbeidet utgave av hans masteroppgave i historie ved Universitetet i Oslo våren 2010. Håkenstad arbeider for tiden som vitenskapelig assistent ved IFS.

Publisert 1. april 2010 15:09.. Sist oppdatert 22. juni 2015 09:21.