Gjelsten: Marinen 1960-90

Oslo Files 4/2011
​Roald Gjelsten tar for seg detnorske sjøforsvaretunder den kalde krigen ogspør hva som må til for at en marine skal være kampklar. Last ned studien gratis.​​
​​Oslo Files on Defence and Security no. 4/2011
Tittel: Marinens beredskap 1960–90. Kampklar i Nordflåtens skygge
Forfatter: Roald Gjelsten
Antall sider: 105 sider


 

Last ned Marinens beredskap 1960–90

Moderne og relevant materiell er en nødvendig, men ikke tilstrekkelig forutsetning for at en marine skal være kampklar og tilgjengelig for strid eller andre aktuelle oppdrag. Hensikten med studien har vært å identifisere og drøfte de faktorene som må være på plass for å oppfylle disse betingelsene.

Studien slår fast at hvert enkelt oppdrag er utgangspunktet for alle sjømilitære operasjoner. De utfordringene og truslene som er knyttet til hver spesifikk situasjon, bestemmer hvordan en flåtestyrke blir satt sammen og hvilke kapasiteter den blir tildelt for å løse ulike aktuelle oppgaver.

En vellykket alarmøvelse forsvarssjefen uten forvarsel igangsatte i mai 1985, brukes til å identifisere de avgjørende faktorene som må være på plass for å etablere en troverdig og robust beredskap. Studiens hovedanliggende er å belyse og drøfte ulike sider og forhold knyttet til dette. Følgende fremkommer som spesielt avgjørende:


  • Et tilstrekkelig teknologisk nivå på skip og våpensystemer
  • Nok kompetent personell av alle kategorier til å bemanne fartøyer og støttefunksjoner
  • Kvalitetssikret treningsnivå av de enkelte fartøysbesetningene
  • Systematisk evaluering og rutinemessig testing av systemer og våpen
  • Tilgjengelig og relevant logistikkstøtte
  • Formålstjenelige kommando og kontroll funksjoner til å lede aktuelle operasjoner på en profesjonell måte 
Roald Gjelsten

Roald Gjelsten

Roald Gjelsten
er pensjonert kommandør, forsker tilknyttet IFS. Sjøkrigsskolens operativelinje 1963-67. Master of Science i operasjonsanalyse, US Naval PostgraduateSchool 1978. Sjøforsvarets stabsskole 1981-82, Nato Defence College i Roma 1991og Forsvarets høgskole, totalforsvarskurset, 1996. Militærstipendiat ved Norsk utenrikspolitiskinstitutt 1985-86. Engasjement ved Försvarshögskolan i Stockholm 2004-05. Sjøtjeneste hovedsakelig på fregatter og korvetter. Skipssjef korvett og sjef Sjøforsvaretsskoleskvadron.

 

Gjelsten har utgitt en rekke arbeider om sjømilitære og sikkerhetspolitiske spørsmål.Han har blant annet skrevet del 3 om tiden etter 1960 i boken om norsk sjøkrigshistoriesom kom ut i 2010. En kortversjon av denne bolken av sjøkrigshistorien er senere publiserti Den norske atlanterhavskomites Sikkerhetspolitisk bibliotek nr. 5/2010.

Publisert 1. april 2011 16:34.. Sist oppdatert 22. juni 2015 13:20.