Svendsen: Forsvaret og private militære firmaer

Oslo Files 5/2009
Norske soldater i internasjonale oppdrag har ofte kontakt med private aktører. Hvilken type kontakt har de, og hvordan oppleves den av norske soldater?​

Oslo Files on defence and security nr. 5/2009
Tittel:
Forsvaret og private militære firmaer
Forfatter:
Jahn Arvid Svendsen
Antall sider: 67

Last ned "Forsvaret og private militære firmaer" 


I denne studien belyser Jahn Arvid Svendsen kontrasten mellom norske myndigheters holdning til private militære firmaer (PMF) og virkeligheten som møter norsk militært personell, når det deltar i internasjonale oppdrag sammen med personell fra andre nasjoner. Gjennom intervjuer med norske soldater på forskjellige nivåer viser Jahn Arvid Svendsen hvor vanskelig det er å følge opp norsk policy i felten. Én grunn er at andre nasjoner bruker PMF-tjenester, hvor USA peker seg ut som storforbruker. Derfor fører ofte samarbeid med amerikanerne til utstrakt kontakt med PMF. En annen er at den norske holdningen er dårlig kjent, og at norsk personell derfor opplever denne typen kontakt som naturlig. De har også et svært sammensatt bilde av PMF, som både potensielt nyttige og belastende for en operasjon. Nyanser og motsetninger preger norske soldaters holdninger i denne gråsonen mellom norske politiske retningslinjer og hverdagens pragmatisme.

Jahn Arvid Svendsen er major i Hæren og tjenestegjør for tiden som stabsoffiser i det norske bidraget til ISAF med tidligere internasjonal tjeneste fra Kosovo (KFOR). Svendsen har en mastergrad i militære studier fra Forsvarets høgskole. Denne utgivelsen er bygget på hans masteroppgave fra 2008, som vant Eckbos pris. 

Publisert 1. mai 2009 15:07.. Sist oppdatert 22. juni 2015 09:22.