Opdahl: Georgia og Russland

Oslo Files 6/2008
Georgia og Russland. Et vanskelig naboskap
IFS-forsker Ingerid M. Opdahl tar for seg den historiske bakgrunnen til krigen mellom Russland og Georgia i 2008.​

Oslo Files on defence and security nr. 6/2008
Tittel:
Georgia og Russland. Et vanskelig naboskap
Forfatter:
Ingerid M. Opdahl
Antall sider: 89

Last ned "Georgia og Russland"​ 


"Det rysk-georgiska kriget i augusti 2008 kan inte undgå att skapa svårigheter för den eftersträvansvärda analytiska objektiviteten, [men] analysen ... är beundrandsvärt försiktig, men adekvat."
Professor Bertil Nygren, Försvarshögskolan, i Østforum

I tiden etter den kalde krigen har forholdet mellom Georgia og Russland vært vanskelig. På grunn av Georgias geografiske plassering, påvirker problemene de øvrige stormaktene med interesser i regionen. Forholdet mellom Georgia og Russland går også langt tilbake i tid, hvor skiftende politiske maktforhold og endring i demografiske mønstre har bidratt til å ytterligere komplisere relasjonene mellom de to landene.

Opdahl gir en oversikt over Georgias strategiske betydning for Russland, USA og EU. Hun forklarer den historisk bakgrunnen og vektlegger særlig rollen Georgia spilte i det tidligere Sovjetunionen. Tiden etter Sovjetunionens oppløsning førte for Georgias del til en radikalisering av georgiske, abkhasiske og ossetiske nasjonalister. Opdahl diskuterer den georgiske sentralmaktens, ved president Saakasjvili og hans regjering, forsøk på å reintegrere separatistområdene Abkhasia og Sør-Ossetia etter Roserevolusjonen i 2003. Til slutt i studien gir hun et sammendrag av de viktigste hendelsene under krigen mellom Russland og Georgia i august 2008, og vektlegger problemene med å skaffe sikker kunnskap om hva som egentlig skjedde.

 Ingerid M. Opdahl er i ferd med å skrive doktoravhandling om energi i russisk utenrikspolitikk. Hun har tidligere forsket på og undervist om de sikkerhetspolitiske forholdene i Georgia, og har hatt flere opphold i regionen. Opdahl har tidligere publisert "A Crucial Sphere for Our Security". Russia in Central Asia after 9/11, i IFS-serien Forsvarsstudier.

Publisert 1. juni 2008 15:09.. Sist oppdatert 22. juni 2015 09:38.