Edström & Petersson (red.): Norsk-svenskt försvarssamarbete i en ny tid

Oslo Files 7/2008. Norsk-svenskt försvarssamarbete i en ny tid.

​​Håkan Edström og Magnus Petersson (red.). Hvilken type samarbeid vil dette være, hva vil det kreve av deltakerne og hvilke konsekvenser vil det få?​

Oslo Files on defence and security nr. 7/2008
Tittel: Norsk-svenskt försvarssamarbete i en ny tid
Forfattere:
Håkan Edström & Magnus Petersson
Antall sider: 136

Last ned "norsk-svenskt försvarssamarbete i en ny tid"


Slutten på den kalde krigen har endret den sikkerhetspolitiske situasjonen i Norden. Et tettere norsk-svensk forsvarssamarbeid – en visjon som strandet flere ganger i løpet 1900-tallet – ser mer håndfast lovende ut enn på lenge. I løpet av det siste året er dessuten også Finland, Danmark og Island kommet med i denne prosessen.

Håkan Edström og Magnus Petersson er redaktører for denne norsk-svenske utgaven av Oslo Files. Her blir forutsetningene for et forsvarssamarbeid mellom de to land vurdert med utgangspunkt i tre perspektiver:

Ove Härnqvist karakteriserer det norsk-svenske samarbeid med bakgrunn i tidligere og nåværende former for forsvarssamarbeid (som Nato, Partnerskap for fred (PFF) og EU).

Håkan Edström ser nærmere på de sentrale begrepene som er brukt av henholdsvis Försvarsberedningen og Forsvarspolitisk utvalg. Begrepsbruken avviker til tider betydelig mellom de to landene, noe som i neste omgang kan påvirke resultatene av samarbeidet.

Ole Anders Øie tar for seg de to landenes doktriner, og vurderer begrepsbruken på dette nivået. Konklusjonen er at interoperabiliteten mellom Sverige og Norge kan bli hemmet av den store forskjellen i begrepsbruk. Spørsmålet i neste omgang er hva de vil kunne samarbeid om.


 

Publisert 1. juli 2008 15:10.. Sist oppdatert 28. juni 2016 11:06.