Krekvik: Forsvarets samvirke med afghanske styrker

Oslo Files 7/2011
Ola Krekvik tar for seg utfordringene norske offiserer møter i samvirket med afghanske sikkerhetsstyrker på bakken i Afghanistan.​​​
Oslo Files on Defence and Security, nr. 7/2011
Tittel: Forsvarets samvirke med afghanske styrker. Dilemmaer og utfordringer
Forfatter: Ola Krekvik
Antall sider: 61

Last ned "Forsvarets samvirke med afghanske styrker"


Forfatteren har intervjuet offiserer med erfaring fra samarbeid med afghanske sikkerhetsstyrker og funnet at de norske offiserene stort sett opplever dette samarbeidet som både håndterbart og meningsfylt.

 

Offiserene stilles ovenfor en rekke dilemmaer og utfordringer, spesielt hvis sivile liv står i fare på grunn av de lokale styrkenes handlinger. Til tross for utfordringene, sitter de fleste igjen med et overveiende positivt inntrykk av både oppdraget og afghanerne de har samarbeidet med.

Ola Krekvik (f. 1983) er yrkesoffiser og har en grad fra masterprogrammet Peace and Conflict Studies ved Universitetet i Oslo 2011. Han har også gått Hærens krigsskole og har en bachelor i militære studier. Krekvik har tjenestegjort som troppssjef i Ingeniørbataljonen, og som kompanisjefsmentor i Norges første Operational Mentor and LiaisonTeam (OMLT) for den afghanske hæren på bataljonsnivå.


 


Publisert 1. juli 2011 16:44.. Sist oppdatert 22. juni 2015 09:18.