Østhagen: Nye utfordringer i nord

IFS Insights 2/2014
Andreas Østhagen sammenligner Norges, Danmarks og Canadas kystvaktstrukturer og -oppgaver.
IFS Insights nr. 2, november 2014
Tittel: Nye utfordringer i nord. Kystvakten i nordområdene
Forfatter:
Andreas Østhagen
Antall sider:
17


Last ned "Nye utfordringer i nord"

Den maritime aktiviteten i Arktis er økende. Som en konsekvens er det satt fokus på beredskapsaktiviteter og suverenitetshevdelse i regionen. I all hovedsak er det de arktiske kyststatenes kystvakter som en del av, eller i samhandling med, nasjonale sjøforsvar som bærer hovedtyngden av disse oppgavene. Hvordan kystvaktene håndterer denne utviklingen henger sammen med deres organisering, mandat og struktur. Hvordan er så de ulike kystvaktene organisert og hvilken rolle spiller de i de ulike landenes tilnærming til utviklingen i Arktis?

Andreas Østhagen gjennomgår Norges, Danmarks (inkl. Grønland) og Canadas ulike institusjoner og strukturer som skal ivareta disse oppgavene. Hvilke utfordringer står de respektive landene og deres kystvakter overfor?

Publisert 1. februar 2014 10:46.. Sist oppdatert 30. juni 2015 08:58.