I september 2014 gjennomførte Kampeskadronen (KESK) øvelse Ulvunge. Dette er den avsluttende rekrutt- og mestringsøvelsen, og er noe alle må gjennom før de kan bære den sorte bereten. // In September of 2014 the Norwegian Army's Manoeuvre School's MechaniI september 2014 gjennomførte Kampeskadronen (KESK) øvelse Ulvunge. Dette er den avsluttende rekrutt- og mestringsøvelsen, og er noe alle må gjennom før de kan bære den sorte bereten. // In September of 2014 the Norwegian Army's Manoeuvre School's Mechanihttp://forsvaret.no/media/PubImages/Bokomslag_bogen_hakenstad_omstilling_original.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3433

Bogen&Håkenstad: Balansegang

Balansegang er den første samlede, forskningsbaserte fremstilling av omstillingen i Forsvaret.

​​​​​​Tittel: Balansegang: Forsvarets omstilling etter den kalde krigen
Forfattere: Olav Bogen og Magnus Håkenstad
Utgiver: Dreyers forlag
Utgitt: 2015
Antall sider: 422
ISBN 9788282651363

På to tiår har det norske forsvaret endret seg nesten til det ugjenkjennelige. Den kalde krigens enorme, mobiliseringsbaserte invasjonsforsvar har blitt erstattet av et lite, modernisert og delvis profesjonalisert innsatsforsvar. Denne utviklingen fant sted mot et bakteppe av sikkerhetspolitiske og militærteknologiske omveltninger, og var også en del av omfattende reformer i det norske statsapparatet.

Boken dekker tidsrommet fra 1990 til 2014, fra de første reformforsøkene etter den kalde krigen til de gjennomgripende omveltningene etter årtusenskiftet.  Vi følger Forsvarets vanskelige balansegang mellom militær beredskap og økonomisk bærekraft, fra nordområdene til Afghanistan, i hovedkvarterene, i garnisonene og i regjeringskontorene.

Hva utløste omstillingen av Forsvaret? Hvordan foregikk den? Hva har blitt oppnådd, og hva gikk tapt underveis?  Med nytt kildemateriale gir forfatterne innblikk i Forsvarets forsøk på å tilpasse seg nye trusler, oppdrag og betingelser, som nødvendiggjorde grunnleggende og ofte omstridte veivalg.

Prosjektet har vært støttet av Forsvarsdepartementet og Forsvarsstaben, og er det første hovedproduktet fra et av IFS' nye satsningsområder, omstillingsprogrammet. 

INNHOLD

  • Kapittel 1 Balansegang
  • Kapittel 2 Forandre for å bevare 19901998
  • Kapittel 3 Brytningstid 19982001
  • Kapittel 4 Iverksetting 20012005
  • Kapittel 5 Tilbakeslag 20052008
  • Kapittel 6 Konsolidering 20082012
  • Epilog: Omstillingen fortsetter 20132014
  • Kapittel 7 Endring den nye norm

 

Publisert 13. august 2015 00:00.. Sist oppdatert 12. januar 2018 12:52.