Forsvarsstudier kronologisk (1987–2006)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 Forsvarsstudier 2006

 

 

Vengstad: Luftforsvaret og Nato 1950-1957<img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2000-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Vengstad: Luftforsvaret og Nato 1950-1957​FS 3/2006 Fleksibilitet, slagkraft og overlevelsesevne. Luftforsvaret og Natos infrastrukturprogram 1950-1957 http://forsvaret.no/ifs/FS-32006-Luftforsvaret-og-Nato-1950-1957
Mayer: US Foreign Policy Dilemma in Uzbekistan <img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2000-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Mayer: US Foreign Policy Dilemma in Uzbekistan ​FS 2/2006 Security or Human Rights? http://forsvaret.no/ifs/FS-22006-US-Foreign-PolicyUzbekistan
Herman, McDonald & Mastny:Did intelligence matter in the Cold War?<img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2000-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Herman, McDonald & Mastny:Did intelligence matter in the Cold War?FS 1/2006 Did intelligence help to avoid the Cold War becoming “hot”? We have invited three prominent intelligence scholars to give their views.http://forsvaret.no/ifs/FS-12006-Cold-War-intelligence

 Forsvarsstudier 2005

 

 

Braut-Hegghammer & Riste: The International Community versus Iraq 1991-2003<img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2000-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Braut-Hegghammer & Riste: The International Community versus Iraq 1991-2003FS 4/2005 ​Were WMDs the Real Issue? The present study describes and analyses the developments that followed in Iraq, the evolving policy of the United States, the divisions that gradually emerged in the Security Council as to how to deal with Saddam Hussein’s regime, and the role of the western intelligence agencies.http://forsvaret.no/ifs/FS-42005-WMDs-Iraq
Soleim: Slavene fra øst. Sovjetiske krigsfanger i Norge 1941-45<img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2000-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Soleim: Slavene fra øst. Sovjetiske krigsfanger i Norge 1941-45FS 5/2005 Denne studien beskriver organiseringen av krigsfangevesenet i Norge under krigen. Den beskriver tyskernes bruk av sovjetiske krigsfangers arbeidskraft i Norge og gir en oppdatert framstilling av repatrieringen etter krigen.http://forsvaret.no/ifs/FS-52005-Krigsfanger
Stubberud: Allmenn verneplikt - konflikt mellom ideal og praksis<img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2000-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Stubberud: Allmenn verneplikt - konflikt mellom ideal og praksisFS 2/2005 Denne studien forklarer dette tilsynelatende paradokset, og belyser vernepliktspørsmålet i et idéhistorisk perspektiv. http://forsvaret.no/ifs/FS-22005-Allmenn-verneplikt
Martinsen: German Red-Green Foreign and Security Policy<img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2000-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Martinsen: German Red-Green Foreign and Security PolicyFS 6/2005 This study provides an analysis of German foreign and security policy under the Red-Green government. Particular attention is paid to the redrawing of German security policy, transatlantic relations, the relationships with Poland and France.http://forsvaret.no/ifs/FS-62005-German-Red-Green-security-policy
Opdahl: Russia in Central Asia after 9/11<img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2000-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Opdahl: Russia in Central Asia after 9/11FS 3/2005 "​A Crucial Sphere for Our Security" This study investigates the Russian response to the appearance of Western bases in Central Asia.http://forsvaret.no/ifs/FS-32005-Russia-in-Central-Asia
Jóhannesson: Norway and the Anglo-Icelandic Cod Wars<img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2000-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Jóhannesson: Norway and the Anglo-Icelandic Cod WarsFS 1/2005 This study is about Norway’s policy during Iceland’s fishing disputes with Britain 1948–76.http://forsvaret.no/ifs/FS-12005-Fish-1948-76---NorwayIcelandUK

 Forsvarsstudier 2004

 

 

Braut-Hegghammer: Disarming Iraq?<img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2000-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Braut-Hegghammer: Disarming Iraq?FS 4/2004 The United Nations Special Commission 1991-98http://forsvaret.no/ifs/FS-42004-Disarming-Iraq
Martinsen: One Size Fits All? Multinationality and the Smaller Partner​​​​​<img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2000-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Martinsen: One Size Fits All? Multinationality and the Smaller Partner​​​​​​FS 3/2004 This study is about multinationality and defence. Defence is here understood as covering both the armed forces and the defence industry that produces their equipment. Multinationality refers to two or more countries pooling their resources, often to achieve what would have been beyond the reach of one of them. http://forsvaret.no/ifs/FS-32004-Multinationality
Maaø: Norwegian Air Power 1900-1923<img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2000-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Maaø: Norwegian Air Power 1900-1923FS 5/2004 This study will focus on the air power debate that took place in Norway in the period from 1900 until 1923. The emphasis will be less on the development of Norwegian military flight, but on the doctrinal and organisational underpinnings of that development. http://forsvaret.no/ifs/FS-52004-Air-Power
Oraug: Amerika først. Crotale-saken i norsk politikk 1967-75<img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2000-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Oraug: Amerika først. Crotale-saken i norsk politikk 1967-75​FS 2/2004 Denne studien viser at avgjørelsen om ikke å anskaffe Crotale i 1975, må ses i lys av norske myndigheters ønske om å bevare og videreutvikle Norges gode forbindelser til USA.http://forsvaret.no/ifs/FS-22004-AmerikaCrotale-saken
Holtsmark: Høyt spill. Svalbard -spørsmålet 1944-47<img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2000-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Holtsmark: Høyt spill. Svalbard -spørsmålet 1944-47FS 1/2004 Denne studien gir den første samlede oversikt over den såkalte “Svalbard-sakens” utvikling på norsk og sovjetisk side.http://forsvaret.no/ifs/FS-12004-Svalbard-1944-47

 Forsvarsstudier 2003

 

 

Bjerga (red.): Hærens nye ansikt<img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2000-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Bjerga (red.): Hærens nye ansiktFS 6/2003 Hurtig reaksjon, mekanisering og operativ logistikk I denne studien drøfter tre av Hærens offiserer, som sitter nær de praktiske implikasjonene av denne opprettelsen, utfordringer og muligheter knyttet til reaksjonsstyrken.http://forsvaret.no/ifs/FS-62003-Haerens-nye-ansikt
Wegge: Svensk og finsk sikkerhetspolitikk i det nye Europa<img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2000-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Wegge: Svensk og finsk sikkerhetspolitikk i det nye EuropaFS 5/2003 Med Brussel som tyngdepunkt? ​​ Med utgangspunkt i en neofunksjonalistisk forståelse av den europeiske integrasjonen, forsøker denne studien å strukturere og forklare de viktigste prosessene som har funnet sted.http://forsvaret.no/ifs/FS-52003-Svensk-og-finsk-sikkerhetspolitikk
Ringheim: Nordmenn i sovjetisk fangenskap 1940-55<img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2000-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Ringheim: Nordmenn i sovjetisk fangenskap 1940-55FS 2/2003 Studien tar for seg hvem nordmennene i sovjetisk fangenskap var, hvordan og hvorfor de havnet der, og hvilken skjebne de fikk. I tillegg settes det søkelys på hvordan norske og sovjetiske myndigheter håndterte fangespørsmålet.http://forsvaret.no/ifs/FS-22003-Nordmenn-i-sovjetisk-fangenskap-1940-55
Holtsmark: Nordområdene i sovjetisk militær tenking i mellomkrigstiden<img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2000-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Holtsmark: Nordområdene i sovjetisk militær tenking i mellomkrigstidenFS 4/2003 Fra periferi til krigsteater Denne studien undersøker de ideologiske og strategiske forestillinger og krigscenarier som lå til grunn for fremveksten av USSRs land- og særlig sjømilitære baser i Murmansk-området, fra tidlig på 1920-tallet og frem til fredsslutningen med Finland i mars 1940.http://forsvaret.no/ifs/FS-42003-Nordomraadene-i-sovjetisk-militaer-tenking
Huitfeldt & Hjerde: Sør-Varanger juni 1968<img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2000-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Huitfeldt & Hjerde: Sør-Varanger juni 1968FS 3/2003 Denne studien presenter for første gang en samlet og kildebasert oversikt over den sovjetiske styrke- demonstrasjonen mot grensen i Sør-Varanger i juni 1968.http://forsvaret.no/ifs/FS-32003-Soer-Varanger-juni-1968
Høiback: Studie i militær kompetansefilosofi<img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2000-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Høiback: Studie i militær kompetansefilosofiFS 1/2003 Basert på teorier fra moderne filosofi og samfunnsvitenskap viser denne studien hvordan studier av historiske fremstillinger kan hjelpe oss noen skritt videre på den veien Clausewitz pekte ut, i retning av å forstå de små, skitne og ukomfortable kriger bedre.http://forsvaret.no/ifs/FS-12003-Studie-i-militaer-kompetansefilosofi

 Forsvarsstudier 2002

 

 

Russia's role in post-Soviet territory : decline of military power and political influence<img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2000-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Russia's role in post-Soviet territory : decline of military power and political influenceFS 4/2002http://forsvaret.no/ifs/Publikasjoner/forsvarsstudier-kronologisk-(1987–2006)/russia-s-role-in-post-soviet-territory-decline-of-military-power-and-political-influence
"Et ikke ubetydelig bidrag": Fridjof Nansens hjelpearbeid i Russland og Ukraina, 1921-1923<img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2000-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />"Et ikke ubetydelig bidrag": Fridjof Nansens hjelpearbeid i Russland og Ukraina, 1921-1923FS 2/2002 Denne studien er den første kildebaserte studien som tar for seg Fridjof Nansens hjelpearbeid.http://forsvaret.no/ifs/Publikasjoner/forsvarsstudier-kronologisk-(1987–2006)/fs_22002_et_ikke_ubetydelig_bidrag
Melien: US Navy i norske farvann 1939-1949<img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2000-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Melien: US Navy i norske farvann 1939-1949FS 3/2002 Denne studien tar for seg sider ved sjømakten USA generelt, og US Navy i særdeleshet.http://forsvaret.no/ifs/FS-32002-US-NavyNorge-1939-49
Macdonald: Geopolitics and Middle East Conflict<img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2000-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Macdonald: Geopolitics and Middle East ConflictFS 6/2002 This region ought to be the archetype for Globalisation. Recent regional economic development has demonstrated its potential, in trade, tourism, commercial development, and as an archaeological reservoir of incredible importance.http://forsvaret.no/ifs/FS-62002-Geopolitics-and-Middle-East-Conflict
Olsen: Air Power 2000<img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2000-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Olsen: Air Power 2000FS 5/2002 This volume is a collection of review essays that examine five recently published books on the topic of air power, identifying limitations to air power as well as strengths.http://forsvaret.no/ifs/FS-52002-Air-Power-2000
Rowe: Fredsfronten i Norge 1949-1956<img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2000-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Rowe: Fredsfronten i Norge 1949-1956FS 1/2002 I denne studien beskriver forfatteren oppbyggingen av Fredsfronten og dens første syv år. Han forsøker å besvare spørsmålet om Fredsfronten ble den slagkraftige alliansepartneren Sovjetunionen og NKP hadde håpet, og dermed den mektige fienden DNA-ledelsen og POT hadde fryktet.http://forsvaret.no/ifs/FS-12002-Fredsfronten-i-Norge-1949-1956

 Forsvarsstudier 2001

 

 

Ydstebø​: Ofotbanen og forsvaret av Nord-Norge 1880-1920<img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2090-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Ydstebø​: Ofotbanen og forsvaret av Nord-Norge 1880-1920FS 1/2001 Denne studien har til hensikt å vurdere den norske militære ledelse med vekt på generalstaben, og forsvarsplanleggingen for Nord-Norge fram til de første årene etter første verdenskrig. Studien vil sammenligne den militære planleggingen med den rolle Forsvaret er tildelt av historikerne i nasjonsbyggings- og konsolideringsperspektivet i Nord-Norge. http://forsvaret.no/ifs/FS-12001-Ofotbanen-og-Nord-Norge-1880-1920
Walter​​: Prussian military reforms before the wars of German unification <img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2090-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Walter​​: Prussian military reforms before the wars of German unification FS 2/2001 A Military Revolution?​​http://forsvaret.no/ifs/FS-22001-Military-Revolution
Martinsen: Poland as NATO's new eastern frontier<img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2090-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Martinsen: Poland as NATO's new eastern frontierFS 4/2001 Asset or Burden? Polish security and defence policieshttp://forsvaret.no/ifs/FS-42001-Polish-security-and-defence-policies
Gjelsten: Forsvarets forskningsinstitutt og Sjøforsvaret<img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2090-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Gjelsten: Forsvarets forskningsinstitutt og Sjøforsvaret​FS 3/2001 Simulert Forsvar? Ulike tilnærminger til forsvarsplanlegging. http://forsvaret.no/ifs/FS-32001-Sjoeforsvaret

 Forsvarsstudier 2000

 

 

Berdal​: Lessons not Learned. The use of force in peace operations in the 1990s<img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2090-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Berdal​: Lessons not Learned. The use of force in peace operations in the 1990sFS 4/2000 The paper examines the assumptions, implicit and explicit, that have guided the use of force in support of humanitarian objectives in the 1990shttp://forsvaret.no/ifs/FS-42000-Peace-support-operations
Rotihaug: Sambandet Norge - Sovjetunionen 1945-70<img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2090-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Rotihaug: Sambandet Norge - Sovjetunionen 1945-70FS 1/2000 "For fred og vennskap mellom folkene" Denne studien gir eit innblikk i aktiviteten og utviklinga til Sambandet i perioden frå 1945 og fram til slutten av sekstitalet, Studien undersøker også grunnlaget for POT og norske styresmakter sitt trusselbilete av Sambandet.http://forsvaret.no/ifs/FS-12000-NorgeSovjet
Sørli: Marinens anskaffelser og krigspålagte oppgaver 1950-1960 <img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2090-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Sørli: Marinens anskaffelser og krigspålagte oppgaver 1950-1960 FS 2/2000 Fra krise til konsensus Denne studien setter fokus på årene fra 1950 til 1960, som på mange måter var en formativ periode for våpengrenen.http://forsvaret.no/ifs/FS-22000-Marinen-1950-1960
Frey: The Neutrals and World War One<img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2090-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Frey: The Neutrals and World War OneFS 3/2000 The present study compares the strategies with which the so-called “northern neutrals” responded to the war. Moreover, it analyzes the relative importance of the neutral countries vis-a-vis the belligerents. Finally, the contribution hints at topics where further research is necessary.http://forsvaret.no/ifs/FS-32000-The-Neutrals-and-World-War-One

 Forsvarsstudier 1999

 

 

Bjerga: Det norske "Pentagon"<img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2090-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Bjerga: Det norske "Pentagon"FS 6/1999 I denne studien blir utviklingen i Forsvarets øverste ledelse analysert med utgangspunkt i fire sentrale beslutningsarenaer: Den politisk-militære; den fagmilitære; den atlantiske og den militærteknokratiskehttp://forsvaret.no/ifs/FS-61999-Forsvarsledelse
Orsten: Utviklingen av yrkesmessig likestilling for kvinner i Forsvaret<img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2090-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Orsten: Utviklingen av yrkesmessig likestilling for kvinner i ForsvaretFS 1/1999 Forsvarssak eller kvinnesak? Denne studien omhandler utviklingen frem mot full yrkesmessig likestilling for kvinner i Forsvarethttp://forsvaret.no/ifs/FS-11999-Likestilling-i-Forsvaret
Laugen​: Stumbling into a new role<img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2090-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Laugen​: Stumbling into a new roleFS 5/1999 NATO's out-of-area policy after the Cold War. http://forsvaret.no/ifs/FS-51999-NATO-out-of-area
Liland: Keeping Nato out of trouble<img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2090-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Liland: Keeping Nato out of troubleFS 4/1999 Nato's non-policy on out-of-area issues during the Cold War. http://forsvaret.no/ifs/FS-41999-NATO-50-yrs
Lindeland: Forsvarets øverste ledelse<img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2090-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Lindeland: Forsvarets øverste ledelseFS 2/1999 Historien om Forsvarets øverste ledelse i årene 1945 til 1961 kjennetegnes av flere spenninger.http://forsvaret.no/ifs/FS-21999-Forsvarets-oeverste-ledelse
Ingimundarson: The Struggle for Western Integration<img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2090-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Ingimundarson: The Struggle for Western IntegrationFS 3/1999 The study deals with the military integration of Iceland into the Western Alliance, 1945-60.http://forsvaret.no/ifs/FS-31999-Western-Integration

 Forsvarsstudier 1998

 

 

Andersen: Opprustning og unionsstrid<img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2090-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Andersen: Opprustning og unionsstridFS 4/1998 Denne studien dokumenterer den omfattende forsvarsinnsatsen i perioden 1892- 1905. Spørsmålet den søker å finne svar på, er om opprustningen bare var unionspolitisk motivert, eller om andre forhold også spilte inn.http://forsvaret.no/ifs/FS-41998-Opprustning-1892-1905
Bjørnstad​​: The Soviet Union and Germany<img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2090-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Bjørnstad​​: The Soviet Union and GermanyFS 1/1998 Unification during Stalinhttp://forsvaret.no/ifs/FS-11998-The-Soviet-Union-and-Germany
Duvsete​: Norsk luftmilitær doktrine 1945-1955<img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2090-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Duvsete​: Norsk luftmilitær doktrine 1945-1955FS 2/1998 Denne studien retter søkelyset mot de første år av Luftforsvarets historie, og søker å kartlegge utviklingen av norsk luftmilitær tenkemåte og organisasjon.http://forsvaret.no/ifs/FS-21998-Luftmilitaer-doktrine
Moen: ​​Selvpålagte restriksjoner i nord 1945-1965<img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2090-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Moen: ​​Selvpålagte restriksjoner i nord 1945-1965FS 5/1998 I denne studien settes for første gang et bredt søkelys på fremveksten av Norges selvpålagte begrensninger i den nordlige landsdelen.http://forsvaret.no/ifs/FS-51998-Restriksjoner-i-nord-1945-65
Klevberg​: Luftforsvarets nye utfordringer<img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2090-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Klevberg​: Luftforsvarets nye utfordringerFS 6/1998 Kommando, kontroll og informasjonerhttp://forsvaret.no/ifs/FS-61998-Luftmaktseminaret
Jenssen ​​(red.): Sjøkrig<img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2090-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Jenssen ​​(red.): SjøkrigFS 3/1998 Perspektiver på historie og samtidhttp://forsvaret.no/ifs/FS-31998-Sjoekrig

 Forsvarsstudier 1997

 

 

Dannreuther​: NATO and the EU<img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2090-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Dannreuther​: NATO and the EU​FS 1/1997 This study analyses the major constraints against enlargement, focusing on the difficulties that NATO and the EU have faced in adapting themselves to the post-Cold War strategic enviroment.http://forsvaret.no/ifs/FS-11997-NATO-enlargement
Mastny​: Reassuring NATO<img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2090-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Mastny​: Reassuring NATOFS 5/1997 Eastern Europe, Russia, and the Western Alliancehttp://forsvaret.no/ifs/FS-51997-NATO
Olsen: Solidarity and National Revolution<img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2090-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Olsen: Solidarity and National RevolutionFS 4/1997 The Soviet Union and the Vietnamese Communists 1954–1960 http://forsvaret.no/ifs/FS-41997-Solidarity-and-National-Revolution
Paulsen: Fredsoperasjoner<img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2090-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Paulsen: FredsoperasjonerFS 3/1997 I denne studien gjennomgås domstolenes kompetanse i internasjonale erstatningssaker. Videre gjennomgås betingelsene for erstatning, som følger f.eks. UN SOFA og NATO SOFA. Til slutt gjennomgås de rettsvalg som må foretas i internasjonale erstatningssakerhttp://forsvaret.no/ifs/FS-31997-Fredsoperasjoner
Pugh: Implications of new peace support operations doctrine<img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2090-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Pugh: Implications of new peace support operations doctrineFS 2/1997 ​From Mission Cringe to Mission Creep? ​​http://forsvaret.no/ifs/FS-21997-New-peace-support-operations-doctrine
Klevberg​ (red.): Luftmaktseminaret 1997<img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2090-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Klevberg​ (red.): Luftmaktseminaret 1997FS 6/1997 Manøverkrig og prosjekt Føniks. Bærende elementer i norsk luftmaktdoktrinehttp://forsvaret.no/ifs/FS-61997-Luftmaktseminaret-1997

 Forsvarsstudier 1996

 

 

Bjerkås (red.): Luftmakt 1996<img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2090-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Bjerkås (red.): Luftmakt 1996​FS 5/1996 Denne studien bygger på bidrag ved Luftmaktseminaret ved Luftkrigsskolen i Trondheim, februar 1996.http://forsvaret.no/ifs/FS-51996-Luftmakt
Røksund​: Norge i sovjetisk utenrikspolitikk 1945-1949<img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2090-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Røksund​: Norge i sovjetisk utenrikspolitikk 1945-1949FS 6/1996 Med utgangspunkt i tidligere gradert sovjetisk arkivmateriale, tar denne studien sikte på å analysere motivene bak sovjetiske reaksjoner og utspill overfor Norge, samt beskrive og forklare russernes vurderinger av norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk i perioden.http://forsvaret.no/ifs/FS-61996-SovjetNorge-1945-49
Njølstad: Under en radioaktiv himmel<img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2090-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Njølstad: Under en radioaktiv himmelFS 3/1996 Norge og atomprøvesprengningene 1955-63 http://forsvaret.no/ifs/FS-31996-Radioaktiv-himmel
Klevberg: Banak flystasjon i Den kalde krigen<img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2090-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Klevberg: Banak flystasjon i Den kalde krigen​FS 4/1996 Luftmakt i Finmark 1955-1970http://forsvaret.no/ifs/FS-41996-Den-kalde-krigenBanak-flystasjon
Høiback: Angrepet på Vallø<img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2090-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Høiback: Angrepet på ValløFS 1/1996 Bombeoffensivens epilog i Europa​​​ I denne studien plasseres bombingen i skjæringspunktet mellom lokalhistorie og militærhistorie. http://forsvaret.no/ifs/FS-11996-Angrepet-paa-Valloe
Hobson: The Origins of the Tirpitz Plan<img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2090-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Hobson: The Origins of the Tirpitz Plan​FS 2/1996 The German School of Naval Thought and the Origins of the Tirpitz Plan 1875-1900​http://forsvaret.no/ifs/FS-21996-Germany-The-Tirpitz-plan

 Forsvarsstudier 1995

 

 

Dannreuthe: The Middle East in Transition<img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2090-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Dannreuthe: The Middle East in TransitionFS 6/1995 The end of the Cold War and the conclusion of the Gulf war have had a dramatic impact on the political landscape of the Middle Easthttp://forsvaret.no/ifs/FS-61995-Middle-East
Melien: Marinen og kystartilleriet 1914-1918<img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2090-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Melien: Marinen og kystartilleriet 1914-1918FS 1/1995 Vakt og Vernhttp://forsvaret.no/ifs/FS-11995-Marinen-og-kystartilleriet-1914-18
Kvistad​: The Barents spirit<img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2090-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Kvistad​: The Barents spiritFS 2/1995 A Bridge-Building Project in the Wake of the Cold War http://forsvaret.no/ifs/FS-21995-Barents-RegionCold-War
Jølstad: Det tyske problem<img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2090-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Jølstad: Det tyske problemFS 5/1995 Norsk sikkerhetspolitisk samarbeid med Vest-Tyskland 1955-1965​http://forsvaret.no/ifs/FS-51995-NorgeV-Tyskland
Forland: The Establishment of the International Atomic Energy Agency<img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2090-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Forland: The Establishment of the International Atomic Energy AgencyFS 3/1995 Hope over Fearhttp://forsvaret.no/ifs/FS-31995-The-International-Atomic-Energy-Agency
Haraldstad: Norsk nei til Franco i NATO<img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2090-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Haraldstad: Norsk nei til Franco i NATOFS 4/1995 Denne studien har konsentrert seg om 1950-tallet og på spørsmålet om spansk medlemskap i NATO. Hvordan regerte den norske regjeringen når spørsmålet om spansk medlemskap ble stilt? Hvordan kan man forklare Norges poltikk mot spania?http://forsvaret.no/ifs/FS-41995-NorgeFranco

 Forsvarsstudier 1994

 

 

Dobbie​: A concept for post-Cold War peacekeeping<img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2080-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Dobbie​: A concept for post-Cold War peacekeepingFS 4/1994 From the perspectives of history, pragmatism, and the recent post operational reports of practitioners, Charles Dobbie examines the demands of peacekeeping today. http://forsvaret.no/ifs/FS-41994-Peacekeeping
Roberts: The Crisis in Peacekeeping<img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2080-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Roberts: The Crisis in PeacekeepingFS 2/1994 Peacekeeping under United Nations auspices, while it has achieved some notable results in recent years, is in acute crisis.http://forsvaret.no/ifs/FS-21994-The-Crisis-in-Peacekeeping
Skaaren-Fystro: The UN and the Gulf Crisis <img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2080-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Skaaren-Fystro: The UN and the Gulf Crisis FS 3/1994 The study concentrates on the questions why the members of the Security Council were able to find consensus in taking these measures, and how the UN system functioned during the crisis.http://forsvaret.no/ifs/FS-31994-UNGulf-crisis
Thue: Nobels fredspris - og diplomatiske forviklinger<img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2080-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Thue: Nobels fredspris - og diplomatiske forviklingerFS 5/1994 Tysk-norske forbindelser i kjølvannet av Ossietzky-sakenhttp://forsvaret.no/ifs/FS-51994-Nobelprisenvon-Ossietzky
Njølstad​​​​​: US Nuclear Policy in the Cold War<img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2080-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Njølstad​​​​​: US Nuclear Policy in the Cold WarFS 1/1994 In Search of Superiority. What role did the strategic nuclear weapons have in US policy towards the Soviet Union during the Cold War? http://forsvaret.no/ifs/FS-11994-US-Nuclear-policy
Hobson: Fra kabinettskrigen til den totale krigen<img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2080-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Hobson: Fra kabinettskrigen til den totale krigen​FS 6/1994 Clausewitz-tolkninger fra Moltke til Aronhttp://forsvaret.no/ifs/FS-61994-Clausewitz

 Forsvarsstudier 1993

 

 

Berdal: Norway and the evolution of American Maritime Strategy 1945-1960<img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2080-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Berdal: Norway and the evolution of American Maritime Strategy 1945-1960FS 4/1993 The study examines the development of American maritime interests in the High North in the period from 1945 to 1960 with particular emphasis on the Eisenhower period and Admiral Arleigh Burke's tenure as Chief of Naval Operations.http://forsvaret.no/ifs/FS-41993-Norway-and-the-American-Maritime-Strategy
Aarhus: De militære og den politiske makt i Sovjet<img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2080-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Aarhus: De militære og den politiske makt i SovjetFS 3/1993 ​Konflikt eller partnerskap.http://forsvaret.no/ifs/FS-31993-Militaer-og-politisk-makt-i-Sovjet
Salmon: Foreign policy and national identity<img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2080-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Salmon: Foreign policy and national identityFS 1/1993 This study shows how Norwegian diplomacy drew the country unwittingly into the ideological antagonism between its two powerful neighbours, Great Britain and Soviet Russiahttp://forsvaret.no/ifs/FS-11993-Foreign-policy-and-national-identity
Tjøstheim: Sjøforsvarets hovedoppgaver<img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2080-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Tjøstheim: Sjøforsvarets hovedoppgaverFS 5/1993 Illusjon eller virkelighet? Denne studie søker å belyse Sjøforsvarets stilling og oppgaver innenfor den norske sikkerhets- og forsvarspolitikk gjennom hele etterkrigsperioden.http://forsvaret.no/ifs/FS-51993-Sjoeforsvarets-hovedoppgaver
Njølstad: Cuba-krisen 1962<img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2080-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Njølstad: Cuba-krisen 1962​FS 2/1993 Denne studien redegjør for det vell av ny viten som i de siste år er fremkommet fra amerikanske, russiske og kubanske kilder om Cuba-krisens bakgrunn, forløp og løsning.http://forsvaret.no/ifs/FS-21993-Cuba-krisen-1962
Kristiansen​​​: Fra Europas utkant til strategisk brennpunkt<img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2080-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Kristiansen​​​: Fra Europas utkant til strategisk brennpunktFS 6/1993 Trusselvurderinger og militære tiltak i nord fra 1900 til 1940 http://forsvaret.no/ifs/FS-61993-Nord-Norge-1900-1940
Holtsmark: A Soviet Grab for the High North?<img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2080-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Holtsmark: A Soviet Grab for the High North?FS 7/1993 USSR, Svalbard, and Northern Norway 1920–1953 http://forsvaret.no/ifs/FS-71993-Soviet-and-the-High-North

 Forsvarsstudier 1992

 

 

Berdal: British naval policy and Norwegian security<img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2080-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Berdal: British naval policy and Norwegian securityFS 2/1992 The questions this study seeks to address are: what were the principal reasons for the Royal Navy's interest in Norway before the 1957 Defence Review? Secondly, how did this interest translate into specific operational commiunents and activities in Northern Waters and Norway? Thirdly, how did the outcome of Sandys's Defence Review influence British and American naval policy with respect to the north Atlantic? http://forsvaret.no/ifs/FS-21992-British-naval-policy-and-Norwegian-security-195160
Bird: America's Post-Cold War Commitment to Norway<img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2080-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Bird: America's Post-Cold War Commitment to NorwayFS 8/1992 It is not logical to postulate the deadline of American commitment to Norway while the U.S. is fighting simultaneously to keep NATO the primary security organ in Europe​​​​http://forsvaret.no/ifs/FS-81992-USNorway-post-Cold-War
Wicken: Moralens vokter eller våpenkremmer?<img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2080-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Wicken: Moralens vokter eller våpenkremmer?FS 3/1992 Denne studien tar opp spørsmålet om hvilke lover, Stortingsvedtak, politiske beslutninger og administrative forskrifter og retningslinjer som har regulert norsk eksport av våpen, ammunisjon og militært materiell fra slutten av 1800-tallet til 1992. http://forsvaret.no/ifs/FS-31992-Moralens-vokter-eller-vaapenkremmer
Tamnes: Svalbard og den politiske avmakt<img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2080-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Tamnes: Svalbard og den politiske avmaktFS 1/1992 Striden om flyplass, olje, og telemetri-stasjon, 1955-1970http://forsvaret.no/ifs/FS-11992-Svalbard-og-den-politiske-avmakt
Nordbø: Norske militære i fredsoperasjoner<img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2080-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Nordbø: Norske militære i fredsoperasjonerFS 7/1992 I denne studien foretar forfatteren en inngående vurdering av hva Norge kan og bør bidra med internasjonalt på dette område, samt hvilke begrensninger som foreligger for et norsk engasjement.​ http://forsvaret.no/ifs/FS-71992-Fredsoperasjoner
Huitfeldt, Ries & Øyna: Strategic interests in the Arctic<img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2080-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Huitfeldt, Ries & Øyna: Strategic interests in the ArcticFS 4/1992 This study is aimed at describing these strategic interests in the High North, focussing on their implications for the states which are located in the High North.http://forsvaret.no/ifs/FS-41992-Strategic-interests-in-the-Arctic
Fermann​: ​Internasjonal fredsbevaring<img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2080-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Fermann​: ​Internasjonal fredsbevaringFS 5/1992 Den forliggende studien gir en framstilling av samtlige fredsbevarende styrker fra 1956 til 1990 (elleve styrker) og søker gjennom systematisk sammenlikning (komparasjon) å avdekke forhold som påvirker effektiviteten av den fredsbevarende innsatsen.http://forsvaret.no/ifs/FS-51992-Fredsbevaring
Holtsmark​: Soviet attitudes to Nordic cooperation, 1920-1955<img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2080-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Holtsmark​: Soviet attitudes to Nordic cooperation, 1920-1955FS 6/1992 Enemy springboard or benevolent buffer? http://forsvaret.no/ifs/FS-61992-SovietNordic-cooperation

 Forsvarsstudier 1991

 

 

Apitz: Convoys<img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2080-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Apitz: Convoys​FS 5/1991 Outdated by Technology​http://forsvaret.no/ifs/FS-51991-Convoys
Wicken (red.): Den norske garnisonsbyen<img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2080-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Wicken (red.): Den norske garnisonsbyenFS 1/1991 Ingen steder oppleves Forsvarets eksistens så konkret som i garnisonsbyene og tettsteder med større militære anlegg.http://forsvaret.no/ifs/FS-11991-Garnisonsbyen
Riste: Norsk tryggingspolitikk 1905–1990<img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2080-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Riste: Norsk tryggingspolitikk 1905–1990FS 3/1991 ​Isjolasjonisme og stormaktsgarantiar http://forsvaret.no/ifs/FS-31991-Isjolasjonisme-og-stormaktsgarantiar
Rommetveit: Narvik 1940. Five-Nation War in the High North<img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2080-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Rommetveit: Narvik 1940. Five-Nation War in the High North​FS 8/1991 In this study historians from those five countries join forces to review and analyse the campaign and its background. http://forsvaret.no/ifs/FS-81991-Narvik-1940
Tamnes​: Svalbard og stormaktene<img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2080-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Tamnes​: Svalbard og stormakteneFS 7/1991 Fra ingenmannsland til kald krig, 1870-1953 http://forsvaret.no/ifs/FS-71991-Svalbard-og-stormaktene
Nielsen​: Sovjetmarinen i Østersjøen<img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2080-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Nielsen​: Sovjetmarinen i ØstersjøenFS 4/1991 Denne studien tar for seg sovjetiske sjøstridskrefter, baser og andre maritime ressurser i Østersjøen, og hvordan disse vil kunne bli utnyttet i en eventuell konflikt mellom NATO og Sovjetunionen, samt hvilke konsekvenser dette i tilfelle vil kunne få for sjøforsvaret av Sør-Norge. http://forsvaret.no/ifs/FS-41991-Sovjetmarinen-i-Ostersjoeen
Holtsmark: Challenge and retreat<img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2080-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Holtsmark: Challenge and retreatFS 2/1991 The erosion of Soviet power in Poland 1970-1989http://forsvaret.no/ifs/FS-21991-Challenge-and-retreat
Holtsmark: Norge og militært samarbeid i nord, 1918-1940<img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2080-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Holtsmark: Norge og militært samarbeid i nord, 1918-1940FS 6/1991 En nordisk illusjon? Denne studien tar sikte på å klarlegge noen av de faktorer som bremset fremveksten av et virksomt forsvarssamarbeid mellom de skandinaviske land i perioden 1918–1940.http://forsvaret.no/ifs/FS-61991-Norge-og-militaert-samarbeid-i-nord-1918-1940

 Forsvarsstudier 1990

 

 

Bonde: The Making of Terne<img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2080-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Bonde: The Making of Terne​FS 1/1990 The first Norwegian weapons system 1953-1962http://forsvaret.no/ifs/FS-11990-Terne
Ries: Kryssermissiler<img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2080-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Ries: KryssermissilerFS 9/1990 Strategiske konsekvenser for nordregionenhttp://forsvaret.no/ifs/FS-91990-Kryssermissiler
Riste​​: Weserübung<img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2080-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Riste​​: WeserübungFS 4/1990 Det perfekte strategiske overfall?http://forsvaret.no/ifs/FS-41990-Weserbung
Skodvin: Nordic or North Atlantic Alliance?<img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2080-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Skodvin: Nordic or North Atlantic Alliance?​FS 3/1990 In this study Professor Magne Skodvin describes and analyzes some major phases in the series of events that caused Norway to become a charter member of the North Atlantic Alliance and directed Denmark to follow.http://forsvaret.no/ifs/FS-31990-Nordic-or-North-Atlantic-Alliance
Tamnes (ed.): Soviet 'reasonable sufficiency' and Norwegian security<img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2080-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Tamnes (ed.): Soviet 'reasonable sufficiency' and Norwegian securityFS 5/1990 The object of this study is to examine what sort of disarmament and confidence-building measurer need to be implemented in the North in order to maximize regional stability in general and, more specificallty, to reduce the offensive potential of Soviet forces in particular.http://forsvaret.no/ifs/FS-51990-SovietNorwegian-security
McConnel: ​The transformation of Soviet strategy in the 1990s<img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2080-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />McConnel: ​The transformation of Soviet strategy in the 1990sFS 7/1990 In this study James McConnel outlines the rationale and driving forces behind the ongoing changes in Soviet military doctrine, presenting the main spokesmen in the Soviet internal debate and their proposals for the future development and structure of the Soviet armed forces.http://forsvaret.no/ifs/FS-71990-The-Soviet-strategy-in-the-1990s
Njølstad: Détente<img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2080-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Njølstad: Détente​FS 8/1990 et mislykket avspenningsforsøk? http://forsvaret.no/ifs/FS-81990-Dtente
Lydersen​: Oppbyggingen av Marinen 1944-46<img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2080-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Lydersen​: Oppbyggingen av Marinen 1944-46FS 6/1990 ​Kryssere under norsk flagg?http://forsvaret.no/ifs/FS-61990-Marinen-1944-46
Holtsmark: The Demise of the Brezhnev Doctrine<img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2080-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Holtsmark: The Demise of the Brezhnev DoctrineFS 2/1990 This study examines the evolution of Soviet thinking on Soviet East European relations from 1968 to late 1989, and discusses the role of the "theory" for relations between socialist states. http://forsvaret.no/ifs/FS-21990-The-Brezhnev-Doctrine

 Forsvarsstudier 1989

 

 

Archer: The British-Norwegian Defence Relationship<img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2080-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Archer: The British-Norwegian Defence RelationshipFS 2/1989 The United Kingdom and Norway have had close links since Norwegian independence. This study examines their defence relationship especially since the Second World War. http://forsvaret.no/ifs/FS-21989-The-British-Norwegian-Defence-Relationship
Røhne​​: Norsk Europa-politikk fra 1950 <img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2080-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Røhne​​: Norsk Europa-politikk fra 1950 FS 5/1989 ​De første skritt inn i Europa.http://forsvaret.no/ifs/FS-51989-Norsk-Europa-politikk-fra-1950-
Sunde, Diesen & Huitfeldt: ​Spetsnaz og Norge<img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2080-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Sunde, Diesen & Huitfeldt: ​Spetsnaz og NorgeFS 6/1989 I denne studien presenteres en bred analyse av fenomenet Spetsnaz med særlig henblikk på Norge. http://forsvaret.no/ifs/FS-61989-Spetsnaz
Meyer: NATOs kritikere<img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2080-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Meyer: NATOs kritikere​FS 3/1989 Den sikkerhetspolitiske opposisjon, 1949-1961​http://forsvaret.no/ifs/FS-31989-NATOs-kritikere
Kolstø: Sovjet historierevisjon<img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2080-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Kolstø: Sovjet historierevisjonFS 4/1989 På vei mot av-leninisering? Sovjetisk historerevisjon under Gorbatsjov http://forsvaret.no/ifs/FS-41989-Sovjet-historierevisjon
Godø: Forsvarspolitikk 1885-1985<img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2080-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Godø: Forsvarspolitikk 1885-1985FS 1/1989 Forsvarets ledelse fra union til allianse. I denne studien gir Reidar Godø en kronologisk oversikt over utviklingen i både den sivile og militære ledelse, såvel som sitt personlige syn på den forsvarspolitikk som er blitt førthttp://forsvaret.no/ifs/FS-11989-Forsvarspolitikk-1885-1985

 Forsvarsstudier 1988

 

 

Diesen: Reform eller nederlag<img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2080-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Diesen: Reform eller nederlagFS 4/1988 ​Landforsvaret operative idé ved skilleveien. http://forsvaret.no/ifs/FS-41988-Reform-eller-nederlag
Wicken: Storpolitisk storm<img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2080-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Wicken: Storpolitisk stormFS 1/1988 ​Stille propell i storpolitisk storm. KV/Toshiba-saken og dens bakgrunnhttp://forsvaret.no/ifs/FS-11988-Storpolitisk-storm
Kolstø: An Appeal to the People<img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2080-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Kolstø: An Appeal to the PeopleFS 3/1988 Glasnost - Aims and Meanshttp://forsvaret.no/ifs/FS-31988-An-Appeal-to-the-People
Kan: Naboskap under kald krig og perestrojka<img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2080-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Kan: Naboskap under kald krig og perestrojkaFS 6/1988 ​Forholdet Norge-Sovjet sett fra Moskvahttp://forsvaret.no/ifs/FS-61988-Kald-krig-og-perestrojka
Holtsmark: Between "russophobia" and "bridge-building"<img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2080-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Holtsmark: Between "russophobia" and "bridge-building"​FS 5/1988 The Norwegian Government and the Soviet Union 1940-1945​http://forsvaret.no/ifs/FS-51988-russophobiabridge-building
Forland: Atomer for krig eller fred?<img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2080-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Forland: Atomer for krig eller fred?FS 2/1988 Etableringa av Institutt for Atomenergi 1945-48http://forsvaret.no/ifs/FS-21988-Atomer-for-krig-eller-fred

 Forsvarsstudier 1987

 

 

Blidberg:​ Just good friends<img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2080-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Blidberg:​ Just good friendsFS 5/1987 Nordic Social Democracy and Security Policy 1945-50 ​http://forsvaret.no/ifs/FS-51987-Nordic-defence
Wicken: Norske våpen til Natos forsvar<img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2080-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Wicken: Norske våpen til Natos forsvarFS 1/1987 Norsk militærindustri under Koreakrigens opprustninghttp://forsvaret.no/ifs/FS-11987-Militaer-industri
Riste: Island i norsk krigspolitikk 1940-1945<img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2080-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Riste: Island i norsk krigspolitikk 1940-1945FS 6/1987 Denne studien viser at Island også fekk ein særskild plass i krigspolitikken til den norske London-regjeringa: Norske militære styrkar frå alle forsvarsgreiner gjorde teneste på Island, blant dei den maritime flyskvadronen 330 (N) Squadron.http://forsvaret.no/ifs/FS-61987-IslandNorge
Tamnes: Svalbard mellom Øst og Vest<img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2080-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Tamnes: Svalbard mellom Øst og VestFS 4/1987 Kald krig og lavspenning i nord 1947–1953 http://forsvaret.no/ifs/FS-41987-Svalbard-mellom-Ost-og-Vest
Petersen: Denmark and NATO 1949-1987<img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2080-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Petersen: Denmark and NATO 1949-1987FS 2/1987 In this paper two interrelated themes are pursued. One bears upon Denmark's basic relationship to the Atlantic Alliance and her role in it; the other one concerns the specific interrelationship of Danish policies in three· «games», the alliance game, the adversary game and the domestic game. http://forsvaret.no/ifs/FS-21987-DenmarkNATO
Forland: På leiting etter uran<img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsstudier%2080-tall.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Forland: På leiting etter uranFS 3/1987 Institutt for Atomenergi og internasjonalt samarbeid 1945-51http://forsvaret.no/ifs/FS-31987-Norsk-atomenergi

Publisert 22. juni 2015 11:24.. Sist oppdatert 15. oktober 2019 09:53.