ifs_880_gjelstenubaternorgekifs_880_gjelstenubaternorgekhttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=406/media/PubImages/TROVERDIGHET.jpg

Gjelsten: Troverdige rapportører

I denne IFS Insight'en utforsker Roald Gjelsten troverdigheten til kystbefolkningen som rapportører for Forsvaret.

​HOVEDPUNKTER

  • Den norske kystbefolkningens observasjoner av ubåtaktivitet under den kalde krigen framstår generelt som meget pålitelig
  • Under den kalde krigen utviklet Forsvaret et reaksjonsmønster på ubåtkrenkelser som bygget tillit hos kystbefolkningen og tjente operativ myndighet godt
  • I dag er det behov for nytenking omkring håndteringen av slike hendelser


Publisert 15. oktober 2018 04:00.. Sist oppdatert 16. mai 2019 12:53.