IFS Info kronologisk (1991–2006)

​​

 IFS INFO 2006

 

 

Epkenhans: The Long and Winding Road to Weserübung<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Info%20forside.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Epkenhans: The Long and Winding Road to WeserübungIFS Info 7/2006 Naval Theory, Naval Historiography and Aggression http://forsvaret.no/ifs/IFS-Info-72006-Weserbung
Rø​: USAs forkjøpskrigspolitikk<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Info%20forside.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Rø​: USAs forkjøpskrigspolitikkIFS Info 4/2006 ​Hva er rettferdig krig i et asymmetrisk trusselbilde? En normativ diskusjon av USAs forkjøpskrigspolitikkhttp://forsvaret.no/ifs/IFS-Info-42006-USAs-forkjoepskrigspolitikk
Holtan: Den standhaftige militær-musikken<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Info%20forside.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Holtan: Den standhaftige militær-musikken​IFS Info 2/2006 Forsvarets musikk og den lange debatten om nedleggelse http://forsvaret.no/ifs/IFS-Info-22006-Forsvarets-musikknedleggelse
Black: The RMA Examined<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Info%20forside.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Black: The RMA ExaminedIFS Info 8/2006 This study examines the use of RMA as an analytic tool. Black lays down a variety of different definitions and understandings of the term, and points out a set of problems in the use of the term. http://forsvaret.no/ifs/IFS-Info-82006-The-RMA-Examined
Melby, Rø, Kronvall & Romarheim: Supermaktens begrensning<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Info%20forside.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Melby, Rø, Kronvall & Romarheim: Supermaktens begrensningIFS Info 6/2006 Perspektiver på Bush-doktrinens utvikling http://forsvaret.no/ifs/IFS-Info-62006-Supermaktens-begrensning
Shalala: Peace and Security in Africa<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Info%20forside.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Shalala: Peace and Security in AfricaIFS Info 1/2006 Basic Structural Changes in the Governance of Peace and Security on the African Continent http://forsvaret.no/ifs/IFS-Info-12006-Peace-and-Security-in-Africa
Kristoffersen: ​Soldiers or Saints? <img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Info%20forside.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Kristoffersen: ​Soldiers or Saints? IFS Info 5/2006 Norwegian Civil-Military Cooperation (CIMIC) in Afghanistanhttp://forsvaret.no/ifs/IFS-Info-52006-CIMIC-in-Afganisthan
Østberg: Duksenes republikk<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Info%20forside.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Østberg: Duksenes republikk​IFS Info 3/2006 Fransk elitisme og dens samfunnsmessige konsekvenser​ http://forsvaret.no/ifs/IFS-Info-32006-Franske-eliter

 IFS INFO 2005

 

 

Cohen and Walter: Why do States Want Nuclear Weapons?<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Info%20forside.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Cohen and Walter: Why do States Want Nuclear Weapons?IFS Info 2/2005 The cases of Israel and South Africahttp://forsvaret.no/ifs/Publikasjoner/ifs-info-kronologisk-(1991–2006)/ifs_info_22005_why_do_states_want_nuclear_weapons
Herman: Problems for Western Intelligence in the New Century<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Info%20forside.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Herman: Problems for Western Intelligence in the New Century​IFS Info 5/2005 Herman gives a chronological and insightful description of the process from the fall of the Berlin Wall to the new conflict climate of the 21th century.http://forsvaret.no/ifs/IFS-Info-52005-Western-Intelligence
Kristensen​​: Torsk, "pirater" og kalde granater<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Info%20forside.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Kristensen​​: Torsk, "pirater" og kalde granaterIFS Info 6/2005 Striden mellom Norge og Island om Fiskevernsonen ved Svalbard 1993 http://forsvaret.no/ifs/IFS-Info-62005-Norge-Island-og-Fiskvernssonen-1993
Heier: Forsvarsreformene 2000-2004<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Info%20forside.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Heier: Forsvarsreformene 2000-2004IFS Info 4/2005 Gir Forsvaret politisk uttelling?http://forsvaret.no/ifs/IFS-Info-42005-Forsvarsreformene-2000-2004
Synstnes: ​Presse og krig<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Info%20forside.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Synstnes: ​Presse og krigIFS Info 1/2005 Amerikansk fjernsyn og opptrapping til krigen mot Irak 2003http://forsvaret.no/ifs/IFS-Info-12005-Amerikansk-fjernsyn-og-krigen-mot-Irak-2003
Walter: Symmetry and Asymmetry in Colonial Warfare ca. 1500-2000<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Info%20forside.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Walter: Symmetry and Asymmetry in Colonial Warfare ca. 1500-2000​IFS Info 3/2005 The Uses of a Concepthttp://forsvaret.no/ifs/IFS-Info-32005-Colonial-Warfare-ca-1500-2000

 IFS INFO 2004

 

 

Coker: ​Is There a Western Way of Warfare? <img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Info%20forside.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Coker: ​Is There a Western Way of Warfare? IFS Info 1/2004 Christopher Coker analyses the assertion that there is a typical western way of warfare, and that this way of thinking makes the west superior. http://forsvaret.no/ifs/IFS-Info-12004-Western-Way-of-Warfare
Heier​: ​The American Effort to Transform Europe's Armed Forces<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Info%20forside.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Heier​: ​The American Effort to Transform Europe's Armed ForcesIFS Info 2/2004 Tormod Heier analyses and asks how the US wanted European NATO members to transform their military forces.http://forsvaret.no/ifs/IFS-Info-22004-USEuropes-Armed-Forces
Melien: US Navy i norske farvann under første verdenskrig<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Info%20forside.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Melien: US Navy i norske farvann under første verdenskrig​IFS Info 4/2004 I denne studien redegjør Tor Jørgen Melien for bakgrunnen for US Navys operasjoner, og hvordan de artet seg og hvilken betydningen de hadde for Norge og Storbritannia.http://forsvaret.no/ifs/IFS-Info-42004-US-Navy-i-norske-farvann-under-foerste-verdenskrig
Haaland & Guldhav: Bruk av norske styrker i kampen mot internasjonal terrorisme<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Info%20forside.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Haaland & Guldhav: Bruk av norske styrker i kampen mot internasjonal terrorisme​IFS Info 3/2004 Haaland og Guldhav drøfter avveiningene mellom militære behov for raske beslutninger og politikernes behov for kontroll.http://forsvaret.no/ifs/IFS-Info-32004-Norske-styrkerinternasjonal-terrorisme

 IFS INFO 2003

 

 

Riste: War and Peace in the Political Culture of Scandinavia in the 20th Century<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Info%20forside.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Riste: War and Peace in the Political Culture of Scandinavia in the 20th CenturyIFS Info 5/2003 ​​In this study Olav Riste examines the ideas, norms and values of war and peace in Denmark, Sweden and Norway.http://forsvaret.no/ifs/IFS-Info-52003-The-Political-Culture-of-Scandinavia
Pharo​​: ​New knowledge structures or just common ground? <img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Info%20forside.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Pharo​​: ​New knowledge structures or just common ground? IFS Info 1/2003 Breakthroughs in intenational negotiations http://forsvaret.no/ifs/IFS-Info-12003-International-negotiations
Mæland: Forsvarets verdigrunnlag og norske offiserer i KFOR<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Info%20forside.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Mæland: Forsvarets verdigrunnlag og norske offiserer i KFOR​IFS Info 3/2003 "At alle behandles likeverdig og med respekt, uansett bakgrunn"?http://forsvaret.no/ifs/IFS-Info-32003-Forsvarets-verdigrunnlag-KFOR
Lynch: ​Post-Imperial Peacekeeping<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Info%20forside.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Lynch: ​Post-Imperial PeacekeepingIFS Info 2/2003 Russia in the CIShttp://forsvaret.no/ifs/IFS-Info-22003-Russia-in-the-CIS
Kristiansen: De europeiske småstatene på vei mot storkrigen, 1938-40 <img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Info%20forside.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Kristiansen: De europeiske småstatene på vei mot storkrigen, 1938-40 IFS Info 6/2003 Haaland og Guldhav drøfter avveiningene mellom militære behov for raske beslutninger og politikernes behov for kontroll.http://forsvaret.no/ifs/IFS-Info-62003-Europeiske-smaastater-og-storkrig
Berdal: The UN Security Council<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Info%20forside.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Berdal: The UN Security CouncilIFS Info 4/2003 Ineffective but Indispensable http://forsvaret.no/ifs/IFS-Info-42003-The-UN-Security-Council

 IFS INFO 2002

 

 

Skogrand: ​Luftforsvaret og atomalderen 1950-1970<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Info%20forside.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Skogrand: ​Luftforsvaret og atomalderen 1950-1970IFS Info 4/2002 I perioden 1954–1967 var Natos doktrine massiv gjengjeldelse, samtidig som norske myndigheter var restriktive i forhold til atomvåpen. Likevel hadde det norske luftforsvaret et tett samarbeid med Norges alliertes luftvåpen. Hvordan påvirket doktrinen norsk deltagelse i samarbeidet?http://forsvaret.no/ifs/IFS-Info-42002-Luftforsvaret-og-atomalderen
Schäfer: Stasi Files and GDR<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Info%20forside.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Schäfer: Stasi Files and GDR​IFS Info 2/2002 Espionage Against the West http://forsvaret.no/ifs/IFS-Info-22002-Stasi-Files-and-GDR
Petersson​: "Break glass only in case of war..."<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Info%20forside.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Petersson​: "Break glass only in case of war..."IFS Info 5/2002 Den svenska försvarsmakten som säkerhetspolitisk instrument under 100 århttp://forsvaret.no/ifs/IFS-Info-52002-Svenska-frsvarsmakten
Männik: Estonian Defence<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Info%20forside.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Männik: Estonian Defence​IFS Info 1/2002 Ten Years of Developmenthttp://forsvaret.no/ifs/IFS-Info-12002-Estonian-Defence
Baev: Russia in 2015<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Info%20forside.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Baev: Russia in 2015IFS Info 3/2002 Could the Former Supe-Power Turn into a Battle-Ground? ​http://forsvaret.no/ifs/IFS-Info-32002-Russia-in-2015

 IFS INFO 2001

 

 

Coker: Asymmetrical war<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Info%20forside.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Coker: Asymmetrical warIFS Info 1/2001 Asymmetrical Warhttp://forsvaret.no/ifs/Publikasjoner/ifs-info-kronologisk-(1991–2006)/ifs_info_12001_asymmetrical_war
Tamnes: Natos nordkommando<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Info%20forside.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Tamnes: Natos nordkommando​IFS Info 4/2001 Kommandospørsmålet på nordflanken. Utviklingen i to formative perioderhttp://forsvaret.no/ifs/IFS-Info-42001-Natos-nordkommando
Kleve (red.): Kilder til norsk luftmilitær historie​<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Info%20forside.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Kleve (red.): Kilder til norsk luftmilitær historie​​IFS Info 3/2001 Dette er en oversikt over kildesituasjonen til norsk luftfartshistorie.http://forsvaret.no/ifs/IFS-Info-32001-Luftmilitaer-historie
Bosch: The Year 2000 Issue and Information Infrastructure Security<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Info%20forside.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Bosch: The Year 2000 Issue and Information Infrastructure SecurityIFS Info 2/2001 ​How did governments, industry and international organisations deal with the Year 2000 issue? Olivia Bosch shows how the different actors responded to the warnings, examines the factors that resolved the problems and reveals the motives behind the actions. http://forsvaret.no/ifs/IFS-Info-22001-Year-2000Infrastructure-security

 IFS INFO 2000

 

 

Pharo: Norge på Balkan 1990-1999<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Info%20forside.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Pharo: Norge på Balkan 1990-1999​IFS Info 3/2000 "Lessons Learned" Studien er en oppsummering av et seminar som ble holdt av Institutt for forsvarsstudier (IFS), Forsvarets høyskole (FHS – nå Sjefskurset ved Forsvarets høgskole) og Forsvarets skolesenter (FSS – nå Forsvarets høgskole).http://forsvaret.no/ifs/IFS-Info-32000-Norge-paa-Balkan-1990-1999
Pharo: Necessary, not perfect<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Info%20forside.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Pharo: Necessary, not perfectIFS Info 1/2000 NATO's war in Kosovo ​​http://forsvaret.no/ifs/IFS-Info-12000-NATOKosovo
Petersson: Vapenbröder<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Info%20forside.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Petersson: Vapenbröder​IFS Info 5/2000 Svensk-norska säkerhetspolitiska relationer under kalla kriget​http://forsvaret.no/ifs/IFS-Info-52000-Svensk-norska-skerhetspolitiska-relationer-under-kalla-kriget
Kidd & Mitchell: European Defence Challenges<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Info%20forside.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Kidd & Mitchell: European Defence ChallengesIFS Info 4/2000 This study examines three aspects of current challenges of the European defence. http://forsvaret.no/ifs/IFS-Info-42000-Europe-defence
Brookes​:​ Hard European Lesson from the Kosovo air campaign<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Info%20forside.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Brookes​:​ Hard European Lesson from the Kosovo air campaignIFS Info 2/2000 http://forsvaret.no/ifs/IFS-Info-22000-EuropeKosovo
Brookes​: The prospect for Unmanned Aerial Vehicles<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Info%20forside.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Brookes​: The prospect for Unmanned Aerial Vehicles​IFS Info 6/2000 In this study Andrew Brookes argues that Unmanned Aerial Vehicles (UAV) is the military fashion of the moment. http://forsvaret.no/ifs/IFS-Info-62000-Unmanned-Aerial-Vehicles

 IFS INFO 1999

 

 

Berg: Den svenske generalguvernörtiden i Norge, 1814–1829<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Info%20forside.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Berg: Den svenske generalguvernörtiden i Norge, 1814–1829IFS Info 6/1999 Berg tar for seg svenskenes militære overlegenhet i Norge i perioden etter 1814, og det svenske militære styrets vekst og fall i perioden 1814–1829.http://forsvaret.no/ifs/FS-Info-61999-Svenske-generalguvernrtid-i-Norge
Sidhu: New Challenges for the Non-Proliferation Regime<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Info%20forside.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Sidhu: New Challenges for the Non-Proliferation RegimeIFS Info 5/1999 In this study Sidhu asks what challenges were raised to the non-proliferation regime by the events in South Asia. And did these events also have positive impact on the regime?http://forsvaret.no/ifs/IFS-Info-51999-Non-proliferation-regime-South-Asia
Johnstone: The Un's Role in Transitions from War to Peace<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Info%20forside.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Johnstone: The Un's Role in Transitions from War to Peace​IFS Info 1/1999 Sovereignty, Consent and the Evolving Normative Climate http://forsvaret.no/ifs/IFS-Info-11999-UNs-Role
Holtsmark: ​Gullet fra Moskva<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Info%20forside.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Holtsmark: ​Gullet fra MoskvaIFS Info 2/1999 Sovjetisk pengestøtte til norske kommunister 1917-1990http://forsvaret.no/ifs/IFS-Info-21999-Sovjetisk-pengestoette-til-norske-kommunister
Helgesen: Kosovo og folkeretten<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Info%20forside.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Helgesen: Kosovo og folkerettenIFS Info 4/1999 Vidar Helgesen drøfter hvorvidt Natos militære intervensjon i Kosovo hadde et holdbart grunnlag i folkeretten. http://forsvaret.no/ifs/IFS-Info-41999-Kosovo-og-folkeretten
Farer: Shaping Agendas in Civil Wars<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Info%20forside.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Farer: Shaping Agendas in Civil WarsIFS Info 3/1999 Can international criminal law help? ​​http://forsvaret.no/ifs/IFS-Info-31999-International-criminal-court

 IFS INFO 1998

 

 

Ramberg: Luftforsvaret en læringsorganisasjon?<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Info%20forside.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Ramberg: Luftforsvaret en læringsorganisasjon?IFS Info 1/1998 Logistiske utfordringer ved NORAIRs deployering til Bosnia 1993​http://forsvaret.no/ifs/IFS-Info-11998-Luftforsvaret
Skogrand, Njølstad & Tamnes: ​Brennpunkt<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Info%20forside.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Skogrand, Njølstad & Tamnes: ​BrennpunktIFS Info 5/1998 Kald krig, nordområder og storstrategihttp://forsvaret.no/ifs/IFS-Info-51998-Nordomraadenestrategi
Skogran: Cash and Cannons<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Info%20forside.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Skogran: Cash and CannonsIFS Info 2/1998 Norway, Denmark and the US Aid Programmes 1947-1952http://forsvaret.no/ifs/IFS-Info-21998-Marshall-aid
Huitfeldt: ​Striden om landminer<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Info%20forside.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Huitfeldt: ​Striden om landminerIFS Info 3/1998 Ottawa-konvensjonens muligheter og begrensningerhttp://forsvaret.no/ifs/IFS-Info-31998-LandminerOttawa-konvensjonen
Berg:​ Nasjon - union - profesjon<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Info%20forside.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Berg:​ Nasjon - union - profesjonIFS Info 4/1998 Forsvaret på 1800-tallet.http://forsvaret.no/ifs/IFS-Info-41998-Forsvaret-1800-tallet

 IFS INFO 1997

 

 

Krombach: The Meaning of Hiroshima and Nagasaki​<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Info%20forside.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Krombach: The Meaning of Hiroshima and Nagasaki​IFS Info 2/1997 How have the nuclear attacks on Hiroshima and Nagasaki affected modern man? Hayo Krombach writes about the impact of these events on our minds and how they have affected our thinking.http://forsvaret.no/ifs/IFS-Info-21997-HiroshimaNagasaki
Wiker: Amerikansk våpenhjelp til Norge 1949-195<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Info%20forside.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Wiker: Amerikansk våpenhjelp til Norge 1949-195IFS Info 1/1997 I denne studien tar Paul Wiker for seg etableringen av de amerikanske støtteordningene, og beskriver det nære sikkerhetspolitiske samarbeidet mellom USA og Norge i perioden.http://forsvaret.no/ifs/IFS-Info-11997-Amerikansk-vaapenhjelp
Sandnes​: "Olav Tryggvason-affæren"<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Info%20forside.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Sandnes​: "Olav Tryggvason-affæren"IFS Info 5/1997 Spørsmålet om norsk marineskip til spanske farvann våren 1937http://forsvaret.no/ifs/IFS-Info-51997-Norsk-marineskip-i-spansk-farvann-1937
Patman: Securing Somalia<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Info%20forside.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Patman: Securing SomaliaIFS Info 6/1997 A Comparison of US and Australian Peacekeeping during the UNITAF Operationhttp://forsvaret.no/ifs/IFS-Info-61997-Securing-Somalia
Huitfeldt: De norsk partisanene i Finnmark 1941-1944<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Info%20forside.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Huitfeldt: De norsk partisanene i Finnmark 1941-1944IFS Info 3/1997 I skyggen av den kalde krigen​​http://forsvaret.no/ifs/IFS-Info-31997-PartisanerFinnmark-1941-1944
Berg: Nordisk samarbeid 1914-1918<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Info%20forside.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Berg: Nordisk samarbeid 1914-1918​IFS Info 4/1997 Roald Berg hevder at Norden var en region sterkt preget av splittelse og motstridende interesser under første verdenskrig. Samtidig foregikk det utstrakte forsøk på samarbeid.http://forsvaret.no/ifs/IFS-Info-41997-Nordisk-samarbeid

 IFS INFO 1996

 

 

Macdonald: National separatisms and the disintegration of Yugoslavia<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Info%20forside.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Macdonald: National separatisms and the disintegration of YugoslaviaIFS Info 6/1996 The present study was prepared for the "Millennium" 25th anniversary conference at the London School of Economics and Political Science, 18 October 1996. ​http://forsvaret.no/ifs/IFS-Info-61996-Yugoslavia
Holtsmark: Great Power Guarentees or Small State Cooperation?<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Info%20forside.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Holtsmark: Great Power Guarentees or Small State Cooperation?IFS Info 1/1996 ​Atlanticsm and European Regionalism in Norwegian Foreign Policy, 1940-1945http://forsvaret.no/ifs/IFS-Info-11996-Norwegian-Foreign-Policy-1940-1945
Sundnes: Peacekeeping - War with Other Means?<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Info%20forside.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Sundnes: Peacekeeping - War with Other Means?IFS Info 4/1996 UN Medical Support in a Balkan Sideshow​​http://forsvaret.no/ifs/IFS-Info-41996-Peacekeeping
Riste & Berg: ​Isolasjonisme, atlantisk samarbeid og nordpolitikk<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Info%20forside.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Riste & Berg: ​Isolasjonisme, atlantisk samarbeid og nordpolitikkIFS Info 2/1996 I første bidrag til denne studien drøfter Olav Riste utviklingen fra isolasjonisme til integrasjon i norsk sikkerhetspolitikk, med utgangspunkt i to formative perioder. tudiens andre bidrag er Roald Bergs drøfting av hvordan nordnorsk politikk ble utformet i det første tiåret etter 1905. http://forsvaret.no/ifs/IFS-Info-21996-Atlantisk-samarbeid-og-nordpolitikk
Liland: ​Moral og realpolitikk<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Info%20forside.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Liland: ​Moral og realpolitikkIFS Info 3/1996 Norges forhold til Kina etter 1966. http://forsvaret.no/ifs/IFS-Info-31996-NorgeKina-etter-1966
Coker: The future is history<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Info%20forside.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Coker: The future is history​IFS Info 5/1996 http://forsvaret.no/ifs/IFS-Info-51996-The-future-is-history

 IFS INFO 1995

 

 

Ito: ​UN Authorized Use of Force<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Info%20forside.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Ito: ​UN Authorized Use of ForceIFS Info 5/1995 Recent Changes in UN Practicehttp://forsvaret.no/ifs/IFS-Info-51995-UN-force
Nilsen: Sovjetisk ubåtvirksomhet i nord<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Info%20forside.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Nilsen: Sovjetisk ubåtvirksomhet i nordIFS Info 1/1995 Behov og tradisjonerhttp://forsvaret.no/ifs/IFS-Info-11995-Sovjetisk-ubaatvirksomhet-i-nord
Hammerstad & Jahr​: Telemark bataljon<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Info%20forside.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Hammerstad & Jahr​: Telemark bataljonIFS Info 2/1995 Norges nye styrkestruktur og Norges deltakelse i IRFhttp://forsvaret.no/ifs/IFS-Info-21995-Telemark-bataljon
Berdal: The United Nations at Fifty<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Info%20forside.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Berdal: The United Nations at FiftyIFS Info 3/1995 Its Role in Global Security. http://forsvaret.no/ifs/IFS-Info-31995-UN-50-yrs
Hobson & Kristiansen:​ Militærmakt, krig og historie<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Info%20forside.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Hobson & Kristiansen:​ Militærmakt, krig og historieIFS Info 6/1995 En innføring i forskningen fra Clausewitz til våre dager http://forsvaret.no/ifs/IFS-Info-61995-Militaermaktforskning
Njølstad, Grimnes, Rønneberg & Goldschmidt: The Race for Norwegian Heavy Water, 1940-1945<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Info%20forside.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Njølstad, Grimnes, Rønneberg & Goldschmidt: The Race for Norwegian Heavy Water, 1940-1945​IFS Info 4/1995 The three papers presented in this study each add substantially to our understanding of the wartime race for the Norwegian heavy water. http://forsvaret.no/ifs/IFS-Info-41995-Norwegian-Heavy-Water

 IFS INFO 1994

 

 

Splunter: ​Love at first sight<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Info%20forside.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Splunter: ​Love at first sightIFS Info 2/1994 Cooperation between the Netherlands and Norway on the peaceful use of atomic energy, 1950–1960​​http://forsvaret.no/ifs/IFS-Info-21994-Netherlands-Norway-and-atomic-energy
Røhne: Norway between Great Britain and Germany<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Info%20forside.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Røhne: Norway between Great Britain and GermanyIFS Info 3/1994 ​In this paper Nils A. Røhne tries to describe how Norwegian foreign policy was shaped in the area where British and Gennan interests converge. http://forsvaret.no/ifs/IFS-Info-31994-Norway-GB-and-Germany
Rade: Strengthening the Management of UN peacekeeping Operations<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Info%20forside.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Rade: Strengthening the Management of UN peacekeeping OperationsIFS Info 1/1994 An agenda for Reform​http://forsvaret.no/ifs/IFS-Info-11994-UN-Peacekeeping
Njølsta: Fissionable consensus<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Info%20forside.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Njølsta: Fissionable consensusIFS Info 8/1994 Scandinavia and the US quest for atomic energy control, 1946-1950http://forsvaret.no/ifs/IFS-Info-81994-Atomic-energy-control
Molvig: ​Norsk forsvarspolitikk i 1970- og 80-årene<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Info%20forside.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Molvig: ​Norsk forsvarspolitikk i 1970- og 80-årene​IFS Info 4/1994 Finn Molvig gir et tilbakeblikk på hovedtrekkene i norsk forsvarspolitikk gjennom 1970- og 80-årene. Tyngden ligger på budsjettutviklingen, som utrykk for Forsvarets økonomiske rammebetingelser, og samarbeidet med Norges i NATO. http://forsvaret.no/ifs/IFS-Info-41994-Norsk-forsvarspolitikk
Holtsmark: The limits to Soviet influence<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Info%20forside.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Holtsmark: The limits to Soviet influenceIFS Info 7/1994 Soviet strategic interests in Norwayand Denmark 1944-47​http://forsvaret.no/ifs/IFS-Info-71994-Soviet-Denmark-and-Norway
Holtsmark: Om Den røde hær rykker inn i Norge<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Info%20forside.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Holtsmark: Om Den røde hær rykker inn i NorgeIFS info 6/1994 Spørsmålet om sovjetisk deltagelse i frigjøringenav Norge 1941-1944http://forsvaret.no/ifs/IFS-info-61994-Sovjet-og-firgjoeringen-av-Norge
Haug: Den tysk-norske spenningen under første verdenskrig<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Info%20forside.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Haug: Den tysk-norske spenningen under første verdenskrigIFS Info 5/1994 Karl Erik Haug gir her en studie av tysk politikk og marinestrategi sett i forhold til Norges relasjon til Storbritannia.http://forsvaret.no/ifs/IFS-Info-51994-Norge-Tyskland-og-1verdenskrig

 IFS INFO 1993

 

 

Wladyka: Fortidens skygger i polsk politikk<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Info%20forside.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Wladyka: Fortidens skygger i polsk politikk​IFS Info 4/1993 Reformprosessens utfordringer etter valget​http://forsvaret.no/ifs/IFS-Info-41993-Polsk-politikk
Tamnes: Penetrasjon og polarisering<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Info%20forside.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Tamnes: Penetrasjon og polariseringIFS Info 2/1993 Nordområdene i et historisk perspektiv ​http://forsvaret.no/ifs/IFS-Info-21993-Nordomraadene-historie
Sjursen: Gamle problemer i ny klesdrakt? <img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Info%20forside.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Sjursen: Gamle problemer i ny klesdrakt? IFS Info 3/1993 EFs utvidelsesproblemer i 1990-årene. http://forsvaret.no/ifs/IFS-Info-31993-EF-utvidelse
Løchen: ​Norges møte med Europa 1950-1964<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Info%20forside.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Løchen: ​Norges møte med Europa 1950-1964IFS Info 6/1993 Hvordan så norsk Europa-politikk ut på 1950- og 1960-tallet? Og hvordan vurderte Norge det europeiske samarbeidet i denne perioden?http://forsvaret.no/ifs/IFS-Info-61993-Norge-Europa-1950-64
Liland: Culture and foreign policy<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Info%20forside.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Liland: Culture and foreign policy​IFS Info 1/1993 An Introduction to Approaches and Theory​​http://forsvaret.no/ifs/IFS-Info-11993-Culture-and-foreign-policy
Eriksen & Pharo​: Norway and the early Cold War<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Info%20forside.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Eriksen & Pharo​: Norway and the early Cold War​IFS Info 5/1993 Conditional atlantic cooperation​http://forsvaret.no/ifs/IFS-Info-51993-Norway-early-Cold-War
Berdal: United Nations Peacekeeping at a crossroads<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Info%20forside.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Berdal: United Nations Peacekeeping at a crossroads​IFS Info 7/1993 The Challenges of Management and Institutional Reform. http://forsvaret.no/ifs/IFS-Info-71993-UN-Peacekeeping

 IFS INFO 1992

 

 

Shevtsova : August 1991<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Info%20forside.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Shevtsova : August 1991IFS Info 3/1992 The attempted coup and its consequences. http://forsvaret.no/ifs/IFS-Info-31992-August-1991
Riste: Postwar security<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Info%20forside.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Riste: Postwar securityIFS Info 1/1992 Universal or regional? http://forsvaret.no/ifs/IFS-Info-11992-Postwar-security
Wicken: Kald krig i norsk forskning <img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Info%20forside.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Wicken: Kald krig i norsk forskning IFS Info 6/1992 I denne studien reiser Olav Wicken spørsmålet om hvordan den kalde krigen påvirket intern politikk i vestlige samfunn fra sent på 1940-tallet til tidlig på 1970-tallet. http://forsvaret.no/ifs/IFS-Info-61992-Kaldkrigsforskning
Tamnes​​: Norges hemmelige tjenester under den kalde krigen<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Info%20forside.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Tamnes​​: Norges hemmelige tjenester under den kalde krigenIFS Info 2/1992 ​Et sammenlignende internasjonalt perspektiv http://forsvaret.no/ifs/IFS-Info-21992-Hemmelige-tjenesterDen-kalde-krigen
Riste​​: Eit 'minimumsforsvar' for Norge?<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Info%20forside.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Riste​​: Eit 'minimumsforsvar' for Norge?IFS Info 5/1992 FK90 og spørsmålet om alliert assistanse.http://forsvaret.no/ifs/IFS-Info-51992-minimumsforsvar-for-Norge
Kristiansen: Det fjerne og farlige Baltikum<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Info%20forside.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Kristiansen: Det fjerne og farlige BaltikumIFS Info 4/1992 Norge og det baltiske spørsmål 1918-1922http://forsvaret.no/ifs/IFS-Info-41992-Norge-og-det-baltiske-spoersmaal-1918-1922
Hirsch: Den norske klagesaken mot Tyrkia i 1982<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Info%20forside.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Hirsch: Den norske klagesaken mot Tyrkia i 1982​IFS Info 7/1992 I denne studien tar Kent Hirsch for seg den norske behandlingen av klagesaken mot Tyrkia. Hvilken rolle spilte innenrikspolitiske forhold for den norske reaksjonen på Tyrkia-saken, og hvilke faktorer var avgjørende i regjeringens beslutning om å reise sak mot landet?http://forsvaret.no/ifs/IFS-Info-71992-Norsk-klagesak-mot-Tyrkia-1982

 IFS Info 1991

 

 

Riste et al.: ​Perspektiver på Norges sikkerhet<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Info%20forside.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Riste et al.: ​Perspektiver på Norges sikkerhetIFS Info 1/1991 ​Den aller første utgaven av IFS Info er en samling av tekster der åtte IFS-forskere presenterer sentrale perspektiver ved sin forskning, basert på mini-foredrag holdt i anledning IFS sitt tiårsjubileum, i november 1990. http://forsvaret.no/ifs/IFS-Info-11991-Norges-sikkerhet
Røhne: Norwegian Attitudes Towards the Briand Plan<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Info%20forside.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Røhne: Norwegian Attitudes Towards the Briand Plan​IFS Info 8/1991 In this study Nils A. Røhne draws a line from the Norwegian debate about European integration in the 1990s, to the very first attempts to shape a European policy in newly independent Norway in the 1920s.http://forsvaret.no/ifs/IFS-Info-81991-The-Briand-Plan
Riste, Tamnes & Huitfeldt: Perspektiver på Sveriges sikkerhet<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Info%20forside.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Riste, Tamnes & Huitfeldt: Perspektiver på Sveriges sikkerhetIFS Info 3/1991 Denne studien presenteres tre ulike perspektiver på svensk sikkerhet, basert på innlegg i konferansen ”Felles sikkerhet på den skandinaviske halvøy?” i februar 1990.http://forsvaret.no/ifs/IFS-Info-31991-Sverige
Riste​: De Gaulle, Alliances, and Minor Powers<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Info%20forside.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Riste​: De Gaulle, Alliances, and Minor PowersIFS Info 4/1991 The subject of this study is De Gaulle’s vision of foreign policy and international relations. http://forsvaret.no/ifs/IFS-Info-41991-De-Gaulle-Alliances-and-Minor-Powers
Ries: Consequences of START for the Nordic Region<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Info%20forside.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Ries: Consequences of START for the Nordic RegionIFS Info 7/1991 In this study, Tomas Ries discusses the role of the Nordic area in the US and Soviet strategic nuclear relationship, and explores the consequences of the START agreement for the Nordic area, on a political and a military level.http://forsvaret.no/ifs/IFS-Info-71991-Nordic-countriesSTART-agreement
Kristiansen: Norsk forsvarsindustri ved en skillevei?<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Info%20forside.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Kristiansen: Norsk forsvarsindustri ved en skillevei?IFS Info 6/1991 I denne studien gjør Rolf Kristiansen rede for hvordan norsk forsvars- og forsvarsrelatert industri og næringsliv ble preget av endringene i forholdet mellom Østblokken og den vestlige verden i slutten av 1980-årene. Han diskuterer også norsk forsvarsindustris muligheter for å navigere i denne nye sikkerhetspolitiske situasjonen.http://forsvaret.no/ifs/IFS-Info-61991-Norsk-forsvarsindustri
Huifeldt, Ries & Skogan: ​Sovjet i nord etter CFE<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Info%20forside.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Huifeldt, Ries & Skogan: ​Sovjet i nord etter CFEIFS Info 5/1991 Denne studien innholder fire artikler som hver på sin måte belyser Sovjets strategiske og militære interesser i områdene rundt Kolahalvøya og Leningrad.http://forsvaret.no/ifs/IFS-Info-51991-Sovjet-CFE
Archer: Security Options for Denmark<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Info%20forside.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Archer: Security Options for DenmarkIFS Info 2/1991 In this study, Clive Archer explores the Danish debate about the future of its security in the light of the new situation in Europe in the early 1990s, and – to some extent – of the Gulf war.http://forsvaret.no/ifs/IFS-Info-21991-Denmark

Publisert 22. juni 2015 11:33.. Sist oppdatert 1. juli 2016 12:10.