IFS Insights etter forfatter (2010-)

​IFS Insights er et fleksibelt forum for artikler, kommentarer og papere innenfor Institutt for forsvarsstudier arbeidsområder.
​​Synspunktene som kommer til uttrykk i IFS Insights, står for forfatterens regning. Hel eller delvis gjengivelse av innholdet kan bare skje med forfatterens samtykke.

© Norwegian Institute for Defence Studies​​

Papirutgaver
IFS Insights foreligger ikke i papirutgave, serien publiseres kun elektronisk

 

 

 

Aamodt and Haugom: Tilting towards Russia but anchored in NATO. Turkey’s foreign policy activism and its implications<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Insight%206_2019%20forsidebilde.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Aamodt and Haugom: Tilting towards Russia but anchored in NATO. Turkey’s foreign policy activism and its implicationsTurkey strengthened ties with Russia after the military coup attempt on July 15, 2016, triggering widespread concerns that Ankara is ‘drifting away’ from NATO.http://forsvaret.no/ifs/Publikasjoner/ifs-insights-kronologisk-(2010-)/haugom_tilting_towards_russia_but_anchored_in_nato
Allers: Norge og Tyskland. En modell for forsvarssamarbeid<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Insights_2_2018_Allers_ingress.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Allers: Norge og Tyskland. En modell for forsvarssamarbeidHøsten 2017 inngikk Norge og Tyskland et strategisk samarbeid om maritimt forsvarsmateriell, som kan bli et eksempel til etterfølgelse. Robin Allers vurderer mulighetene for videreutvikling av felles løsninger i framtiden.http://forsvaret.no/ifs/Publikasjoner/ifs-insights-kronologisk-(2010-)/norge-og-tyskland-en-modell-for-forsvarssamarbeid
Allers: Tyskland og internasjonal krisehåndtering<img alt="" src="/media/PubImages/Forside%20IFS%20Insights.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Allers: Tyskland og internasjonal krisehåndteringIFS Insights 1/2013 Robin Allers tar for seg Tysklands sikkerhetspolitiske rolle siden Murens fall. Hvordan bidrar Tyskland til å gjøre Europa til en slagkraftig aktør? http://forsvaret.no/ifs/IFS-Insights-mai-13-Tyskland-og-internasjonal-krisehaandtering
Altinius: Har R2P endret folkeretten?<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Insight%205_2020%20bilde.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Altinius: Har R2P endret folkeretten?I mai-utgaven av IFS Insights ser Jonas Altinius nærmere på anvendelsen av det omdiskuterte «soft law»-prinsippet responsibility to protect, gjerne kalt R2P, og viser at det har påvirket hvordan det internasjonale samfunnet ser beskyttelse av sivile som grunnlag for maktbruk både med og uten FN-mandat.http://forsvaret.no/ifs/Publikasjoner/ifs-insights-kronologisk-(2010-)/altinius_har-r2p_endret_folkeretten
Bekkevold & Bowers: Nuclear North Korea<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Insights_4_2017_Bowers-Bekkevold_ingress.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Bekkevold & Bowers: Nuclear North KoreaIFS Insights 4/2017. North Korea continues to develop ballistic missiles and nuclear weapons despite international condemnation and increasing political and economic isolation. While war is unlikely, expectations of denuclearisation seem optimistic. Ongoing tensions will likely have substantial short-term and long-term regional strategic implications.http://forsvaret.no/ifs/Publikasjoner/ifs-insights-kronologisk-(2010-)/bekkevold-bowers_nuclear-north-korea-stability-east-asia
Bjerga og Saxi: Behovet for et norsk forsvarskonsept<img alt="" src="/media/PubImages/Artikkel%20bilde_KIB%20og%20HLS%203_ingress.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Bjerga og Saxi: Behovet for et norsk forsvarskonseptI dag er det behov for et nasjonalt forsvarskonsept som kan legge føringer for hvordan Forsvaret anvendes i krise og krig; være styrende for den videre strukturutviklingen i Forsvaret; bidra til smart, effektiv og forutsigbar bruk av ressurser; samt gi forankring i norsk offentlighet.http://forsvaret.no/ifs/Publikasjoner/ifs-insights-kronologisk-(2010-)/bjerga-saxi-norsk-forsvar-konsept
Bowers: North Korea in 2016. A new normal?<img alt="" src="/media/PubImages/Bowers_north_korea_ingress.JPG" style="BORDER:0px solid;" />Bowers: North Korea in 2016. A new normal?IFS Insights 2/2016. This IFS Insight examines the political and strategic ramifications of North Korea’s evolving nuclear and missile programmes. http://forsvaret.no/ifs/bowers_north-korea-2016
Bruusgaard: Russlands Nato-politikk<img alt="" src="/media/PubImages/tkmoskvaR4724%20(2).jpg" style="BORDER:0px solid;" />Bruusgaard: Russlands Nato-politikkKristin Ven Bruusgaard, IFS Insights 1/2016. Hva er målene i Russlands politikk ovenfor Nato, og hvilke virkemidler kan Russland ta i bruk for å påvirke alliansen i årene fremover?http://forsvaret.no/ifs/Publikasjoner/ifs-insights-kronologisk-(2010-)/bruusgaard_russlands-nato-politikk
Bækken: Krise, tradisjonalisme og militarisme<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Insight%202_2020%20bilde.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Bækken: Krise, tradisjonalisme og militarismePå 1990-tallet arbeidet russiske forsvarsaktører målrettet for å innføre et statsprogram for «patriotisk oppfostring» for den oppvoksende generasjonen. Håvard Bækken diskuterer hvordan og hvorfor, og vurderer påvirkningen på dagens politikk.http://forsvaret.no/ifs/Publikasjoner/ifs-insights-kronologisk-(2010-)/bækken_krise_tradisjonalisme_militarisme_russland
Depledge: Arctic Security and the United Kingdom<img alt="" src="/media/PubImages/Forside%20IFS%20Insights.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Depledge: Arctic Security and the United KingdomIFS Insights 3/2013 Duncan Depledge asks how the UK can participate effectively in the emerging Arctic security architecture.http://forsvaret.no/ifs/Depledge-2013-Arctic-Security-and-the-United-Kingdom
Eie: Sjøsikkerhet i det russiske nord<img alt="" src="/media/PubImages/Forside%20IFS%20Insights.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Eie: Sjøsikkerhet i det russiske nordIFS Insights 1/2011 Harald Hermansen Eie ser på russiske rednings- og oljevernressurser i nordområdene. ​http://forsvaret.no/ifs/IFS-Insights-feb-11-Sjoesikkerhet
Elgsaas: Terror og beredskap i russisk Arktis <img alt="" src="/media/PubImages/IFS_Insight_7_2019.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Elgsaas: Terror og beredskap i russisk Arktis Insighten diskuterer Russlands terrorberedskap i Arktis og mulig flerformålsbruk av denne i dagens utfordrende sikkerhetspolitiske kontekst i Russland og internasjonalt.http://forsvaret.no/ifs/Publikasjoner/ifs-insights-kronologisk-(2010-)/elgsaas_terror_og_beredskap_i_russisk_arktis
Flåten: India Elects: what are the implications for the country’s foreign and security policy?<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Insight%204-2019%20bilde.jpg" width="695" style="BORDER:0px solid;" />Flåten: India Elects: what are the implications for the country’s foreign and security policy?http://forsvaret.no/ifs/Publikasjoner/ifs-insights-kronologisk-(2010-)/flaten_india_elects_what_are-_the_implications_for_the_country’s_foreign_and_security_policy
Frantzen: Hybrid Deterrence<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Insight%201_2020%20bilde.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Frantzen: Hybrid DeterrenceMajor General Henning-A. Frantzen (PhD) discusses current security challenges and deterrence in general, focusing on hybrid scenarios as a threat. He offers three key steps for achieving a deterrent effect.http://forsvaret.no/ifs/Publikasjoner/ifs-insights-kronologisk-(2010-)/frantzen_hybrid_deterrence
Gustavsen & Johannessen: Grenaderer i Hæren<img alt="" src="/media/PubImages/Forside%20IFS%20Insights.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Gustavsen & Johannessen: Grenaderer i HærenIFS Insights 2/2012 Elin Gustavsen og Stefan Johannessen har spurt grenaderene i Hæren om deres syn på anerkjennelse, motivasjon og selve grenaderordningen. http://forsvaret.no/ifs/IFS-Insights-jun-12-Grenaderer-i-Haeren
Haugom: The Turkish Armed Forces in politics<img alt="" src="/media/PubImages/Forside%20IFS%20Insights.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Haugom: The Turkish Armed Forces in politicsIFS Insights 1/2012 Lars Haugom asks if we experience the end of the Turkish military's traditional guardianship role.http://forsvaret.no/ifs/IFS-Insights-May-12-The-Turkish-Armed-Forces
Haugom: Turkey after the coup attempt<img alt="" src="/media/PubImages/Turkey%20coup_ingress.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Haugom: Turkey after the coup attemptThis IFS Insight examines the 15 July 2016 coup attempt in Turkey and its implications for relations between the Turkish military, government and society.http://forsvaret.no/ifs/Publikasjoner/ifs-insights-kronologisk-(2010-)/4_2016_haugom_turkey-after-the-coup-attempt
Hiim: China's nuclear force structure<img alt="" src="/media/PubImages/Forside%20IFS%20Insights.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Hiim: China's nuclear force structure​IFS Insights 2/2011 Henrik Stålhane Hiim looks at China's modernization of its nuclear force structure.​​http://forsvaret.no/ifs/IFS-Insights-Aug-11-Chinese-nukes
Hilde & Østhagen: Canada og Norge i nordområdene og Nato<img alt="" src="/media/PubImages/Canada-Norge_ingress.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Hilde & Østhagen: Canada og Norge i nordområdene og NatoDenne IFS Insighten gir en oversikt over det canadiske perspektivet på sen­tra­le spørsmål innenfor utenriks- og sikkerhetspolitikk og sammenligner med n­ors­ke syn.http://forsvaret.no/ifs/Publikasjoner/ifs-insights-kronologisk-(2010-)/hilde_osthagen_canada-og-norge
Hilde: Norge og NATOs kommandostruktur<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Insight%207_2018_Hilde_ingress.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Hilde: Norge og NATOs kommandostrukturEndringene i europeisk sikkerhet de senere årene har brakt ny oppmerksomhet mot NATOs kommandostruktur. Paal S. Hilde setter Norges nye initiativ inn i en historisk sammenheng.http://forsvaret.no/ifs/Publikasjoner/ifs-insights-kronologisk-(2010-)/hilde-norge-nato-kommandostruktur
Kampani: China–India nuclear rivalry in the “second nuclear age” <img alt="" src="/media/PubImages/Forside%20IFS%20Insights.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Kampani: China–India nuclear rivalry in the “second nuclear age” IFS Insights 3/2014 Gaurav Kampani concludes that although there is reason for concern, the case for nuclear pessimism in the China–India nuclear dyad is overstated.http://forsvaret.no/ifs/Kampani-2014-ChinaIndia-nuclear-rivalry-in-the-second-nuclear-age-
Lundesgaard: US Navy strategy and force structure after the Cold War<img alt="" src="/media/PubImages/Forside%20IFS%20Insights.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Lundesgaard: US Navy strategy and force structure after the Cold WarIFS Insights 4/2011 Amund Lundesgaard investigates the US Navy’s strategic ideas after 1989.​​​ Download the Insight for free.​​​​​http://forsvaret.no/ifs/IFS-Insights-Nov-11-US-Navy-post-Cold-War-strategy
Mahadevan: The role of SWAT units<img alt="" src="/media/PubImages/Forside%20IFS%20Insights.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Mahadevan: The role of SWAT unitsIFS Insights 3/2012 Dr Prem Mahadevan examines the response of counterterrorist SWAT units to major terrorist attacks, to identify lessons learnt. http://forsvaret.no/ifs/IFS-Insights-Nov-12-SWAT
Malhotra: India as an arms exporter<img alt="" src="/media/PubImages/Malhotra_insight_ingress.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Malhotra: India as an arms exporterIFS Insights 2/2017. Although India has been involved in defence exports for a long time, the volume of its exports remains insignificant. Recently, however, the figures have been rising, thus signifying a new trend.http://forsvaret.no/ifs/Publikasjoner/ifs-insights-kronologisk-(2010-)/aditi-malhotra-india-as-an-arms-exporter
Martinsen: EU – en sikkerhetspolitisk dverg<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Insight%209%202019%201920x840.png" style="BORDER:0px solid;" />Martinsen: EU – en sikkerhetspolitisk dvergSpriket mellom EUs deklarasjoner om egen sikkerhetspolitikk og hva Unionen faktisk får til, er meget stort. Det er derfor ikke noen særlig grunn til optimisme, og stormaktspolitikken som i dag føres av Kina, Russland og USA forverrer situasjonen. http://forsvaret.no/ifs/Publikasjoner/ifs-insights-kronologisk-(2010-)/martinsen_eu_sikkerhetspolitisk_dverg
Mayer: Artificial Intelligence and Cyber Power<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Insights%204_2018%20Mayer%20hovedbilde_ingress.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Mayer: Artificial Intelligence and Cyber PowerThis report provides an overview of the strategic aspects of AI and cyber power.http://forsvaret.no/ifs/Publikasjoner/ifs-insights-kronologisk-(2010-)/ifs-insights-mayer-ai-cyber-strategy-overhead
Mayer: Ballistic Missile Defense<img alt="" src="/media/PubImages/Forside%20IFS%20Insights.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Mayer: Ballistic Missile DefenseIFS Insights 3/2011​ Michael Mayer exploresthe latest developments on NATO missile defense.​​​​​http://forsvaret.no/ifs/IFS-Insights-Sep-11-MBDs
Mayer: The 2010 QDR and US grand strategy<img alt="" src="/media/PubImages/Forside%20IFS%20Insights.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Mayer: The 2010 QDR and US grand strategyIFS Insights 1/2010 IFS Research Fellow Michael Mayer comments on the 2010 Quadrennial Defense Review detailing the projected requirements of the US military for the next 20 years.http://forsvaret.no/ifs/IFS-Insights-Mar-10-US-grand-strategy
Mayer: Trends in U.S. security policy<img alt="" src="/media/PubImages/Forside%20IFS%20Insights.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Mayer: Trends in U.S. security policyIFS Insights 1/2014 What types of security policies can we expect from Washington in the coming years? Senior Fellow Michael Mayer analyzes current trends and offers some insight.http://forsvaret.no/ifs/Mayer-2014-Trends-in-US-security-policy
Melby: Obama-administrasjonens nye nasjonale sikkerhetsstrategi<img alt="" src="/media/PubImages/Forside%20IFS%20Insights.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Melby: Obama-administrasjonens nye nasjonale sikkerhetsstrategiIFS Insights 3/2010 President Obamas første nasjonale sikkerhetsstrategi har som intensjon å stake ut administrasjonens sikkerhetspolitiske hovedkurs og anvise prioriteringer, men NSS 2010 etterlater flere spørsmål enn den gir svar.http://forsvaret.no/ifs/IFS-Insights-jun-10-Obama
Møller: Forsvarssamarbeid mellom Norge, Sverige og Finland – også i krise og konflikt? <img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Insight%202-2019.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Møller: Forsvarssamarbeid mellom Norge, Sverige og Finland – også i krise og konflikt? Norge, Sverige og Finland har signalisert en vilje til å utvide forsvarssamarbeidet til også å gjelde i tilfelle krise og konflikt. I denne insighten drøftes ulike aspekter som påvirker effektiviteten ved samarbeidet.http://forsvaret.no/ifs/Publikasjoner/ifs-insights-kronologisk-(2010-)/moller_forsvarssamarbeid_mellom_norge_sverige_og_finland
Mølmann: «Vi holder sammen» – etterretning og flukt fra fiendens linjer i nord <img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Insight%208%202019.bilde.pdf.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Mølmann: «Vi holder sammen» – etterretning og flukt fra fiendens linjer i nord Vinteren 1944/45 kom minst 39 båter ulovlig til det befridde Finnmark. Båtene, sammen med sjømilitær etterretning, organisering av flukt og mottak av flyktninger i Øst-Finnmark har hittil vært en ukjent del av norsk krigshistorie. http://forsvaret.no/ifs/Publikasjoner/ifs-insights-kronologisk-(2010-)/mølmann_etterretning_og_flukt_finnmark_andre_verdenskrig
Oftedal: China's Collective Leadership at a crossroads<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Insights_1_Oftedal_ingress.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Oftedal: China's Collective Leadership at a crossroadsIFS Insights 1/2017. Xi Jinping may be emerging as a more profiled leader of the Chinese Communist Party than expected. It is, however, too early to draw conclusions regarding how this affects China’s collective leadership.http://forsvaret.no/ifs/Publikasjoner/ifs-insights-kronologisk-(2010-)/siv-oftedal-chinas-collective-leadership-at-a-crossroads
Oma & Bjerga: Avskrekkende snubletråd i Baltikum?<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Insights_3_Bjerga-Oma_ingress.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Oma & Bjerga: Avskrekkende snubletråd i Baltikum?Bidrar NATOs forsterkede fremskutte nærvær i Baltikum til troverdig avskrekking av russisk aggresjon? Hva får Norge ut av militær deltakelse i Litauen?http://forsvaret.no/ifs/Publikasjoner/ifs-insights-kronologisk-(2010-)/avskrekking-snubletråd-baltikum
Rydmark: The Future of the CFE Regime: Consequences for European Security<img alt="" src="/media/PubImages/Forside%20IFS%20Insights.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Rydmark: The Future of the CFE Regime: Consequences for European SecurityIFS Insights 2/2010 This article examines the Russian suspension of the CFE Treaty and its possible consequences for European securityhttp://forsvaret.no/ifs/IFS-Insights-Mar-10-CFE-Regime
Rø, Bjur, Eggen and Allers (eds.): The global pandemic, transatlantic security, and national defence<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Insight%206_2020%20bilde%20oppdatert.jpg" width="400" style="BORDER:0px solid;" />Rø, Bjur, Eggen and Allers (eds.): The global pandemic, transatlantic security, and national defenceViews from the United States, the United Kingdom, Germany and Norwayhttp://forsvaret.no/ifs/Publikasjoner/ifs-insights-kronologisk-(2010-)/rø_bjur_eggen_allers_global_pandemic_transatlantic_security_national_defence
Saxi: The UK Joint Expeditionary Force (JEF)<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Insights_5_2018_Saxi_ingress.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Saxi: The UK Joint Expeditionary Force (JEF)The UK and eight partner nations have developed a force capable of conducting a full-spectrum of operations. The JEF reinforces the close ties between this group of northern European states in order to meet the challenges of uncertain times.http://forsvaret.no/ifs/Publikasjoner/ifs-insights-kronologisk-(2010-)/saxi-the-uk-joint-expeditionary-force-(jef)
Selvaag: Et spørsmål om makt. «Net Assessment» – et redskap for å styrke strategisk analyse og forsvarsplanlegging<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Insight%203_2020_%20Bilde.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Selvaag: Et spørsmål om makt. «Net Assessment» – et redskap for å styrke strategisk analyse og forsvarsplanleggingI denne ferske Insighten introduseres «Net Assessment» som et verktøy for systematisk utvikling av konkurransebaserte strategier. I dagens sikkerhetspolitiske situasjon med økende rivalisering mellom statene er det et presserende behov for slike analyser i småstaten Norge, skriver seniorforsker Dagfinn Chr. Selvaag.http://forsvaret.no/ifs/Publikasjoner/ifs-insights-kronologisk-(2010-)/selvaag_makt_net_assessment_strategi_analyse_forsvarsplanlegging
Shadrina: Russia’s foreign energy policy<img alt="" src="/media/PubImages/Forside%20IFS%20Insights.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Shadrina: Russia’s foreign energy policyIFS Insights 5/2010 Paradigm shifts within the geographical context of Europe, Central Eurasia and Northeast Asia.Shadrina shows the complexity of the content of Russia’s foreign energy policy and energy relations.http://forsvaret.no/ifs/IFS-Insights-Nov-10-Russia-foreign-energy-pol
Støren: USAs militære styrker. Budsjettsituasjon og tegn til politisk risikosport <img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Insight%203-2019%20bilde.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Støren: USAs militære styrker. Budsjettsituasjon og tegn til politisk risikosport USA og landets rolle internasjonalt er i endring. Et gjennomgående kjennetegn ved USA har vært landets militære styrker og evne til globalt nærvær. USAs evne til å fatte nødvendige politiske beslutninger og vedta årlige forsvarsbudsjetter forblir vesentlig for å sikre dette også i fremtiden. Denne Insighten analyserer USAs forsvarsbudsjettprosess og de faktorer som påvirker budsjettprosessen og hva den frembringer. Aspekter som kan skape usikkerhet og uforutsigbarhet, både for amerikanerne og deres allierte, blir belyst.http://forsvaret.no/ifs/Publikasjoner/ifs-insights-kronologisk-(2010-)/storen-usas-militære-styrker-budsjettsituasjon-og-tegn-til-politisk-risikosport
Svenungsen: Vårt digitale fundament<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Insight%205-2019.jpg" width="695" style="BORDER:0px solid;" />Svenungsen: Vårt digitale fundamentVårt samfunn og vår velstand hviler i dag på digitale fundament. Alt vi omgir oss med i det daglige og som sørger for at samfunnet fungerer er på ulike måter avhengig av digitale nettverk. Kraftforsyning, landbruk, vannforsyning, finanstransaksjoner, media, helsetjenester, politi, forsvar og etterretning, transportavvikling, myndighetsutøvelse, valg og demokratiske prosesser. Og så videre. Dette er kjent. Men hva er egentlig dette digitale fundament? Hvordan trues det? Hvordan forsvares det?http://forsvaret.no/ifs/Publikasjoner/ifs-insights-kronologisk-(2010-)/svenungsen-cyberspace-digitalisering-trusselbilde-militarisering
Synstnes: President Trump og amerikansk romhegemoni Space Force – en sjette forsvarsgren?<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Insight%2010_2019%20nettversjon%20bilde.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Synstnes: President Trump og amerikansk romhegemoni Space Force – en sjette forsvarsgren?Ny teknologi og bruk av verdensrommet står høyt på agendaen under NATOs London-møte denne uken. Ambisjonen er å erklære verdensrommet (space) som et femte operasjonsdomene for alliansen. Det er en tett kobling til USAs romambisjoner, og i denne Insighten ser Hans Morten Synstnes ved Norsk Romsenter nærmere på rasjonale for USAs revitaliserte romorientering fra 2017, opprettelsen av US Space Command i august 2019, og president Trumps ønske om å etablere US Space Force som ny forsvarsgren innen 2025. http://forsvaret.no/ifs/Publikasjoner/ifs-insights-kronologisk-(2010-)/synstnes_trump_space_force_romhegemoni
Søgaard: Initiativplikt i sentraladministrasjonen?<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Insight%203_2017_Sogaard_ingress.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Søgaard: Initiativplikt i sentraladministrasjonen?Påhviler det den enkelte i embetsverket en plikt til å ta selvstendig initiativ for å sikre økt effektivitet i staten – også når dette ikke er politisk pålagt? Hvis svaret er tja eller nei: Er det ønskelig å gjøre noe med dette – og i så fall hva?http://forsvaret.no/ifs/Publikasjoner/ifs-insights-kronologisk-(2010-)/fridthjof-sogaard-initiativplikt-i-sentraladministrasjonen
Søgaard: Krav til sannferdighet i sentraladministrasjonen?<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Insight%201_2019%20bilde.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Søgaard: Krav til sannferdighet i sentraladministrasjonen?I årets første IFS Insight spør Fridthjof Søgaard om embetsverket bør pålegges et formelt krav til sannferdighet.http://forsvaret.no/ifs/Forskning/Sivil-militaere-relasjoner/Militaer-historie-og-teori/hobson-skandinavia-molotov-ribbentrop-pakten/krav-til-sannferdighet-i-sentraladministrasjonen
Søgaard: Resultatansvar i sentraladministrasjonen?<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Insight%204_2020%20bilde.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Søgaard: Resultatansvar i sentraladministrasjonen?I månedens insight argumenterer Fridthjof Søgaard for at det kan realiseres betydelige samfunnsmessige gevinster hvis departementsfellesskapet etablerer en ordning med målbare resultatkrav og et dokumenterbart meritterende karrieresystem.http://forsvaret.no/ifs/Publikasjoner/ifs-insights-kronologisk-(2010-)/sogaard_resultatansvar_sentraladministrasjonen
Truslene – konseptene – ressursene – alliansen: refleksjoner om ny langtidsplan for forsvarssektoren 2021-2024<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Insight%2011_2019%20bilde.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Truslene – konseptene – ressursene – alliansen: refleksjoner om ny langtidsplan for forsvarssektoren 2021-2024I 2020 skal Regjeringen legge frem ny langtidsplan om forsvarssektoren for Stortinget. Gjennom en seminarrekke har IFS i 2019 rettet søkelyset mot grunnlagsproblemer i langtidsplanleggingen, mulige forsvarskonsepter for Norge og betydningen av NATO. I årets siste Insight reflekterer innlederne fra disse seminarene sammen med andre forskere over truslene, konseptene, ressursene og alliansen på veien mot en ny langtidsplan. Vi står foran et spennende forsvarspolitisk nytt år.http://forsvaret.no/ifs/Publikasjoner/ifs-insights-kronologisk-(2010-)/ifs_refleksjoner_truslene_konseptene_ressursene_alliansen_2021_2024
Tunsjø: China's rise and strategic adjustments in Asia and Europe<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Insights_1_2018_Tunsjø_ingress.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Tunsjø: China's rise and strategic adjustments in Asia and EuropeIFS Insights 1/2018. Focusing on the rise of China will allow us to gauge the direction of US defence and security policy and provide a better understanding of how Norway can maintain strong ties with its most important ally.http://forsvaret.no/ifs/Publikasjoner/ifs-insights-kronologisk-(2010-)/china-s-rise-and-strategic-adjustments-in-asia-and-europe
Tunsjø: Rivalisering i Øst-Asia <img alt="" src="/media/PubImages/Forside%20IFS%20Insights.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Tunsjø: Rivalisering i Øst-Asia IFS Insights 4/2010 Øystein Tunsjø, seniorforsker i seksjon for internasjonal sikkerhetspolitikk, spør hvordan øst-asiatiske stater vil forholde seg til et sterkere Kinahttp://forsvaret.no/ifs/IFS-Insights-okt-10-Ost-Asia
Zysk: Russlands militærstrategi i endring<img alt="" src="/media/PubImages/Insight%2012.18.png" style="BORDER:0px solid;" />Zysk: Russlands militærstrategi i endringHvordan påvirker endringer i Russlands militærstrategiske tenkning landets maritime ambisjoner i nord? Hvordan har Nordflåtens oppgaver og sammensetning utviklet seg i lys av den konseptuelle endringen i russisk militærstrategi? Og hvilke implikasjoner har utviklingen for Norges strategiske veivalg?http://forsvaret.no/ifs/Forskning/Stoerre-forskningsprogrammer/russland-militærstrategi-nordflåten
Østhagen: Arctic oil and gas<img alt="" src="/media/PubImages/Forside%20IFS%20Insights.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Østhagen: Arctic oil and gasIFS Insights 2/2013 Andreas Østhagen looks at oil and gas development across the North American Arctic. Do regional decisions affect how exploration is carried out?http://forsvaret.no/ifs/IFS-Insights-sep-13-Arctic-oil-and-gas

Publisert 22. juni 2015 09:51.. Sist oppdatert 13. juni 2018 12:52.