ifs_874_bjergasaxinorskforsvifs_874_bjergasaxinorskforsvhttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=396/media/PubImages/Artikkel bilde_KIB og HLS 3_ingress.jpg

Bjerga og Saxi: Behovet for et norsk forsvarskonsept

I dag er det behov for et nasjonalt forsvarskonsept som kan legge føringer for hvordan Forsvaret anvendes i krise og krig; være styrende for den videre strukturutviklingen i Forsvaret; bidra til smart, effektiv og forutsigbar bruk av ressurser; samt gi forankring i norsk offentlighet.
​​​​

av Kjell Inge Bjerga og Håkon Saxi

Hovedpunkter

  • Et nasjonalt forsvarskonsept legger klare føringer for Forsvarets anvendelse i krise og krig samt forsvarsstrukturens fremtidige utvikling 
  • Forsvarskonseptet kan utvikles både som et rent militært konsept og som en del av et bredere, sektorovergripende totalforsvarskonsept 
  • Utviklingen av et militært forsvarskonsept bør inngå som en del av arbeidet med neste langtidsplan for forsvarssektoren

Denne publikasjonen utgis som del av Planprogrammet.

Publisert 24. august 2018 14:00.. Sist oppdatert 5. september 2019 08:35.