IFS Insights kronologisk (2010-)

IFS Insights er et fleksibelt forum for artikler, kommentarer og papere innenfor Institutt for forsvarsstudier arbeidsområder.
Synspunktene som kommer til uttrykk i IFS Insights, står for forfatterens regning. Hel eller delvis gjengivelse av innholdet kan bare skje med forfatterens samtykke.

© Norwegian Institute for Defence Studies​​

 IFS Insight 2020

 

 

ifs_561_ifsinsightskronologiifs_959_hsiung_missile_defen/ifs/Publikasjoner/ifs-insights-kronologisk-(2010-)/hsiung_missile_defense_sino_russian_defense_partnership/media/PubImages/IFS%20Insight%207_2020_Bilde.jpgHsiung: Missile defense and early warning missile attack system cooperation: Enhancing the Sino-Russian defense partnershipRussia is offering China assistance to develop an early warning missile attack system. How will this benefit China's military capabilities? Are there any plans between the two states to develop a joint missile defense system? This IFS Insight takes a look at these questions while also pondering over whether China and Russia are moving toward a military alliance. ifs_561_ifsinsightskronologihttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=2352
ifs_561_ifsinsightskronologiifs_958_rø_bjur_eggen_allers/ifs/Publikasjoner/ifs-insights-kronologisk-(2010-)/rø_bjur_eggen_allers_global_pandemic_transatlantic_security_national_defence/media/PubImages/IFS%20Insight%206_2020%20bilde%20oppdatert.jpgRø, Bjur, Eggen and Allers (eds.): The global pandemic, transatlantic security, and national defenceViews from the United States, the United Kingdom, Germany and Norwayifs_561_ifsinsightskronologihttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=2351
ifs_561_ifsinsightskronologiifs_954_altinius_harr2p_endr/ifs/Publikasjoner/ifs-insights-kronologisk-(2010-)/altinius_har-r2p_endret_folkeretten/media/PubImages/IFS%20Insight%205_2020%20bilde.jpgAltinius: Har R2P endret folkeretten?I mai-utgaven av IFS Insights ser Jonas Altinius nærmere på anvendelsen av det omdiskuterte «soft law»-prinsippet responsibility to protect, gjerne kalt R2P, og viser at det har påvirket hvordan det internasjonale samfunnet ser beskyttelse av sivile som grunnlag for maktbruk både med og uten FN-mandat.ifs_561_ifsinsightskronologihttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=2344
ifs_561_ifsinsightskronologiifs_953_sogaard_resultatansv/ifs/Publikasjoner/ifs-insights-kronologisk-(2010-)/sogaard_resultatansvar_sentraladministrasjonen/media/PubImages/IFS%20Insight%204_2020%20bilde.jpgSøgaard: Resultatansvar i sentraladministrasjonen?I månedens insight argumenterer Fridthjof Søgaard for at det kan realiseres betydelige samfunnsmessige gevinster hvis departementsfellesskapet etablerer en ordning med målbare resultatkrav og et dokumenterbart meritterende karrieresystem.ifs_561_ifsinsightskronologihttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=2341
ifs_561_ifsinsightskronologiifs_951_selvaag_makt_net_ass/ifs/Publikasjoner/ifs-insights-kronologisk-(2010-)/selvaag_makt_net_assessment_strategi_analyse_forsvarsplanlegging/media/PubImages/IFS%20Insight%203_2020_%20Bilde.jpgSelvaag: Et spørsmål om makt. «Net Assessment» – et redskap for å styrke strategisk analyse og forsvarsplanleggingI denne ferske Insighten introduseres «Net Assessment» som et verktøy for systematisk utvikling av konkurransebaserte strategier. I dagens sikkerhetspolitiske situasjon med økende rivalisering mellom statene er det et presserende behov for slike analyser i småstaten Norge, skriver seniorforsker Dagfinn Chr. Selvaag.ifs_561_ifsinsightskronologihttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=2340
ifs_561_ifsinsightskronologiifs_950_bækken_krise_tradisj/ifs/Publikasjoner/ifs-insights-kronologisk-(2010-)/bækken_krise_tradisjonalisme_militarisme_russland/media/PubImages/IFS%20Insight%202_2020%20bilde.jpgBækken: Krise, tradisjonalisme og militarismePå 1990-tallet arbeidet russiske forsvarsaktører målrettet for å innføre et statsprogram for «patriotisk oppfostring» for den oppvoksende generasjonen. Håvard Bækken diskuterer hvordan og hvorfor, og vurderer påvirkningen på dagens politikk.ifs_561_ifsinsightskronologihttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=2337
ifs_561_ifsinsightskronologiifs_948_frantzen_hybrid_dete/ifs/Publikasjoner/ifs-insights-kronologisk-(2010-)/frantzen_hybrid_deterrence/media/PubImages/IFS%20Insight%201_2020%20bilde.jpgFrantzen: Hybrid DeterrenceMajor General Henning-A. Frantzen (PhD) discusses current security challenges and deterrence in general, focusing on hybrid scenarios as a threat. He offers three key steps for achieving a deterrent effect.ifs_561_ifsinsightskronologihttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=2335

 IFS Insights 2019

 

 

ifs_561_ifsinsightskronologiifs_944_ifs_refleksjoner_tru/ifs/Publikasjoner/ifs-insights-kronologisk-(2010-)/ifs_refleksjoner_truslene_konseptene_ressursene_alliansen_2021_2024/media/PubImages/IFS%20Insight%2011_2019%20bilde.jpgTruslene – konseptene – ressursene – alliansen: refleksjoner om ny langtidsplan for forsvarssektoren 2021-2024I 2020 skal Regjeringen legge frem ny langtidsplan om forsvarssektoren for Stortinget. Gjennom en seminarrekke har IFS i 2019 rettet søkelyset mot grunnlagsproblemer i langtidsplanleggingen, mulige forsvarskonsepter for Norge og betydningen av NATO. I årets siste Insight reflekterer innlederne fra disse seminarene sammen med andre forskere over truslene, konseptene, ressursene og alliansen på veien mot en ny langtidsplan. Vi står foran et spennende forsvarspolitisk nytt år.ifs_561_ifsinsightskronologihttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=2333
ifs_561_ifsinsightskronologiifs_943_synstnes_trump_space/ifs/Publikasjoner/ifs-insights-kronologisk-(2010-)/synstnes_trump_space_force_romhegemoni/media/PubImages/IFS%20Insight%2010_2019%20nettversjon%20bilde.jpgSynstnes: President Trump og amerikansk romhegemoni Space Force – en sjette forsvarsgren?Ny teknologi og bruk av verdensrommet står høyt på agendaen under NATOs London-møte denne uken. Ambisjonen er å erklære verdensrommet (space) som et femte operasjonsdomene for alliansen. Det er en tett kobling til USAs romambisjoner, og i denne Insighten ser Hans Morten Synstnes ved Norsk Romsenter nærmere på rasjonale for USAs revitaliserte romorientering fra 2017, opprettelsen av US Space Command i august 2019, og president Trumps ønske om å etablere US Space Force som ny forsvarsgren innen 2025. ifs_561_ifsinsightskronologihttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=2331
ifs_561_ifsinsightskronologiifs_941_martinsen_eu_sikkerh/ifs/Publikasjoner/ifs-insights-kronologisk-(2010-)/martinsen_eu_sikkerhetspolitisk_dverg/media/PubImages/IFS%20Insight%209%202019%201920x840.pngMartinsen: EU – en sikkerhetspolitisk dvergSpriket mellom EUs deklarasjoner om egen sikkerhetspolitikk og hva Unionen faktisk får til, er meget stort. Det er derfor ikke noen særlig grunn til optimisme, og stormaktspolitikken som i dag føres av Kina, Russland og USA forverrer situasjonen. ifs_561_ifsinsightskronologihttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=2329
ifs_561_ifsinsightskronologiifs_921_mølmann_etterretning/ifs/Publikasjoner/ifs-insights-kronologisk-(2010-)/mølmann_etterretning_og_flukt_finnmark_andre_verdenskrig/media/PubImages/IFS%20Insight%208%202019.bilde.pdf.jpgMølmann: «Vi holder sammen» – etterretning og flukt fra fiendens linjer i nord Vinteren 1944/45 kom minst 39 båter ulovlig til det befridde Finnmark. Båtene, sammen med sjømilitær etterretning, organisering av flukt og mottak av flyktninger i Øst-Finnmark har hittil vært en ukjent del av norsk krigshistorie. ifs_561_ifsinsightskronologihttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=2306
ifs_561_ifsinsightskronologiifs_917_elgsaas_terror_og_be/ifs/Publikasjoner/ifs-insights-kronologisk-(2010-)/elgsaas_terror_og_beredskap_i_russisk_arktis/media/PubImages/IFS_Insight_7_2019.jpgElgsaas: Terror og beredskap i russisk Arktis Insighten diskuterer Russlands terrorberedskap i Arktis og mulig flerformålsbruk av denne i dagens utfordrende sikkerhetspolitiske kontekst i Russland og internasjonalt.ifs_561_ifsinsightskronologihttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=2286
ifs_561_ifsinsightskronologiifs_915_haugom_tilting_towar/ifs/Publikasjoner/ifs-insights-kronologisk-(2010-)/haugom_tilting_towards_russia_but_anchored_in_nato/media/PubImages/IFS%20Insight%206_2019%20forsidebilde.jpgAamodt and Haugom: Tilting towards Russia but anchored in NATO. Turkey’s foreign policy activism and its implicationsTurkey strengthened ties with Russia after the military coup attempt on July 15, 2016, triggering widespread concerns that Ankara is ‘drifting away’ from NATO.ifs_561_ifsinsightskronologihttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=2283
ifs_561_ifsinsightskronologiifs_909_svenungsencyberspace/ifs/Publikasjoner/ifs-insights-kronologisk-(2010-)/svenungsen-cyberspace-digitalisering-trusselbilde-militarisering/media/PubImages/IFS%20Insight%205-2019.jpgSvenungsen: Vårt digitale fundamentVårt samfunn og vår velstand hviler i dag på digitale fundament. Alt vi omgir oss med i det daglige og som sørger for at samfunnet fungerer er på ulike måter avhengig av digitale nettverk. Kraftforsyning, landbruk, vannforsyning, finanstransaksjoner, media, helsetjenester, politi, forsvar og etterretning, transportavvikling, myndighetsutøvelse, valg og demokratiske prosesser. Og så videre. Dette er kjent. Men hva er egentlig dette digitale fundament? Hvordan trues det? Hvordan forsvares det?ifs_561_ifsinsightskronologihttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=2264
ifs_561_ifsinsightskronologiifs_903_flaten_india_elects_/ifs/Publikasjoner/ifs-insights-kronologisk-(2010-)/flaten_india_elects_what_are-_the_implications_for_the_country’s_foreign_and_security_policy/media/PubImages/IFS%20Insight%204-2019%20bilde.jpgFlåten: India Elects: what are the implications for the country’s foreign and security policy?ifs_561_ifsinsightskronologihttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=2265
ifs_561_ifsinsightskronologiifs_901_storenusasmilitærest/ifs/Publikasjoner/ifs-insights-kronologisk-(2010-)/storen-usas-militære-styrker-budsjettsituasjon-og-tegn-til-politisk-risikosport/media/PubImages/IFS%20Insight%203-2019%20bilde.jpgStøren: USAs militære styrker. Budsjettsituasjon og tegn til politisk risikosport USA og landets rolle internasjonalt er i endring. Et gjennomgående kjennetegn ved USA har vært landets militære styrker og evne til globalt nærvær. USAs evne til å fatte nødvendige politiske beslutninger og vedta årlige forsvarsbudsjetter forblir vesentlig for å sikre dette også i fremtiden. Denne Insighten analyserer USAs forsvarsbudsjettprosess og de faktorer som påvirker budsjettprosessen og hva den frembringer. Aspekter som kan skape usikkerhet og uforutsigbarhet, både for amerikanerne og deres allierte, blir belyst.ifs_561_ifsinsightskronologihttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=2267
ifs_561_ifsinsightskronologiifs_888_moller_forsvarssamar/ifs/Publikasjoner/ifs-insights-kronologisk-(2010-)/moller_forsvarssamarbeid_mellom_norge_sverige_og_finland/media/PubImages/IFS%20Insight%202-2019.jpgMøller: Forsvarssamarbeid mellom Norge, Sverige og Finland – også i krise og konflikt? Norge, Sverige og Finland har signalisert en vilje til å utvide forsvarssamarbeidet til også å gjelde i tilfelle krise og konflikt. I denne insighten drøftes ulike aspekter som påvirker effektiviteten ved samarbeidet.ifs_561_ifsinsightskronologihttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=2268
ifs_561_ifsinsightskronologiifs_885_kravtilsannferdighet/ifs/Forskning/Sivil-militaere-relasjoner/Militaer-historie-og-teori/hobson-skandinavia-molotov-ribbentrop-pakten/krav-til-sannferdighet-i-sentraladministrasjonen/media/PubImages/IFS%20Insight%201_2019%20bilde.jpgSøgaard: Krav til sannferdighet i sentraladministrasjonen?I årets første IFS Insight spør Fridthjof Søgaard om embetsverket bør pålegges et formelt krav til sannferdighet.ifs_561_ifsinsightskronologihttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=2266

 IFS Insights 2018

 

 

ifs_561_ifsinsightskronologiifs_881_hildeallerstridentju/ifs/Publikasjoner/ifs-insights-kronologisk-(2010-)/hilde-allers-trident-juncture-nato/media/PubImages/20181103KK_009.t5be2a945.m800.xcz7SFBeo.jpgHilde and Allers: Is NATO Ready?If a crisis breaks out tomorrow, is NATO ready to respond? ifs_561_ifsinsightskronologihttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=2327
ifs_561_ifsinsightskronologiifs_882_russlandmilitærstrat/ifs/Forskning/Stoerre-forskningsprogrammer/russland-militærstrategi-nordflåten/media/PubImages/Insight%2012.18.pngZysk: Russlands militærstrategi i endringHvordan påvirker endringer i Russlands militærstrategiske tenkning landets maritime ambisjoner i nord? Hvordan har Nordflåtens oppgaver og sammensetning utviklet seg i lys av den konseptuelle endringen i russisk militærstrategi? Og hvilke implikasjoner har utviklingen for Norges strategiske veivalg?ifs_561_ifsinsightskronologihttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=2269
ifs_561_ifsinsightskronologiifs_880_gjelstenubaternorgek/ifs/Publikasjoner/gjelsten-ubater-norge-kald-krig-kyst/media/PubImages/TROVERDIGHET.jpgGjelsten: Troverdige rapportørerI denne IFS Insight'en utforsker Roald Gjelsten troverdigheten til kystbefolkningen som rapportører for Forsvaret.ifs_561_ifsinsightskronologihttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=2270
ifs_561_ifsinsightskronologiifs_877_smallstatedeterrence/ifs/Publikasjoner/small-state-deterrence/media/PubImages/IFS%20Insight%209%20Bowers%201.jpgBowers: Small State Deterrence in the Contemporary World In this IFS Insight, Ian Bowers explores what is required for small state deterrence in the contemporary world.ifs_561_ifsinsightskronologihttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=2271
ifs_561_ifsinsightskronologiifs_874_bjergasaxinorskforsv/ifs/Publikasjoner/ifs-insights-kronologisk-(2010-)/bjerga-saxi-norsk-forsvar-konsept/media/PubImages/Artikkel%20bilde_KIB%20og%20HLS%203_ingress.jpgBjerga og Saxi: Behovet for et norsk forsvarskonseptI dag er det behov for et nasjonalt forsvarskonsept som kan legge føringer for hvordan Forsvaret anvendes i krise og krig; være styrende for den videre strukturutviklingen i Forsvaret; bidra til smart, effektiv og forutsigbar bruk av ressurser; samt gi forankring i norsk offentlighet.ifs_561_ifsinsightskronologihttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=2272
ifs_561_ifsinsightskronologiifs_870_hildenorgenatokomman/ifs/Publikasjoner/ifs-insights-kronologisk-(2010-)/hilde-norge-nato-kommandostruktur/media/PubImages/IFS%20Insight%207_2018_Hilde_ingress.jpgHilde: Norge og NATOs kommandostrukturEndringene i europeisk sikkerhet de senere årene har brakt ny oppmerksomhet mot NATOs kommandostruktur. Paal S. Hilde setter Norges nye initiativ inn i en historisk sammenheng.ifs_561_ifsinsightskronologihttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=2275
ifs_561_ifsinsightskronologiifs_865_ifsinsightsmobechhan/ifs/Publikasjoner/ifs-insights-kronologisk-(2010-)/ifs-insights-mobech-hanssen-forsvarets-logistikkprosjekt/media/PubImages/IFS%20Insight_6_Mobech-Hanssen_ingress.jpgMobech-Hanssen: Forsvarets logistikkprosjekt. Halvparten levert, forsinket og til dobbel prisForsvarets Felles Integrert Forvaltningssystem (FIF) er et nøkkelelement i digitaliseringen av Forsvaret. Det siste prosjektet, Logistikkprosjektet (LogP), ble høsten 2017 erklært som fullført og en suksess. Da sto halvparten igjen, prosjektet var tre år forsinket og ble levert til dobbel pris.ifs_561_ifsinsightskronologihttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=2274
ifs_561_ifsinsightskronologiifs_856_saxitheukjointexpedi/ifs/Publikasjoner/ifs-insights-kronologisk-(2010-)/saxi-the-uk-joint-expeditionary-force-(jef)/media/PubImages/IFS%20Insights_5_2018_Saxi_ingress.jpgSaxi: The UK Joint Expeditionary Force (JEF)The UK and eight partner nations have developed a force capable of conducting a full-spectrum of operations. The JEF reinforces the close ties between this group of northern European states in order to meet the challenges of uncertain times.ifs_561_ifsinsightskronologihttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=2273
ifs_561_ifsinsightskronologiifs_855_ifsinsightsmayeraicy/ifs/Publikasjoner/ifs-insights-kronologisk-(2010-)/ifs-insights-mayer-ai-cyber-strategy-overhead/media/PubImages/IFS%20Insights%204_2018%20Mayer%20hovedbilde_ingress.jpgMayer: Artificial Intelligence and Cyber PowerThis report provides an overview of the strategic aspects of AI and cyber power.ifs_561_ifsinsightskronologihttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=2276
ifs_561_ifsinsightskronologiifs_845_avskrekkingsnubletrå/ifs/Publikasjoner/ifs-insights-kronologisk-(2010-)/avskrekking-snubletråd-baltikum/media/PubImages/IFS%20Insights_3_Bjerga-Oma_ingress.jpgOma & Bjerga: Avskrekkende snubletråd i Baltikum?Bidrar NATOs forsterkede fremskutte nærvær i Baltikum til troverdig avskrekking av russisk aggresjon? Hva får Norge ut av militær deltakelse i Litauen?ifs_561_ifsinsightskronologihttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=2277
ifs_561_ifsinsightskronologiifs_816_norgeogtyskland.enmo/ifs/Publikasjoner/ifs-insights-kronologisk-(2010-)/norge-og-tyskland-en-modell-for-forsvarssamarbeid/media/PubImages/IFS%20Insights_2_2018_Allers_ingress.jpgAllers: Norge og Tyskland. En modell for forsvarssamarbeidHøsten 2017 inngikk Norge og Tyskland et strategisk samarbeid om maritimt forsvarsmateriell, som kan bli et eksempel til etterfølgelse. Robin Allers vurderer mulighetene for videreutvikling av felles løsninger i framtiden.ifs_561_ifsinsightskronologihttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=2278
ifs_561_ifsinsightskronologiifs_795_chinasriseandstrateg/ifs/Publikasjoner/ifs-insights-kronologisk-(2010-)/china-s-rise-and-strategic-adjustments-in-asia-and-europe/media/PubImages/IFS%20Insights_1_2018_Tunsjø_ingress.jpgTunsjø: China's rise and strategic adjustments in Asia and EuropeIFS Insights 1/2018. Focusing on the rise of China will allow us to gauge the direction of US defence and security policy and provide a better understanding of how Norway can maintain strong ties with its most important ally.ifs_561_ifsinsightskronologihttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=2279

 IFS Insights 2017

 

 

ifs_561_ifsinsightskronologiifs_793_joakimmollerfinsksik/ifs/Publikasjoner/ifs-insights-kronologisk-(2010-)/joakim-moller-finsk-sikkerhetspolitikk-russland-annektering-krim/media/PubImages/IFS%20Insights_5_Moller_ingress.jpgMøller: Finsk sikkerhetspolitikk etter Russlands annektering av KrimFinland tilpasset sin sikkerhetspolitikk i etterkant av Russlands annektering av Krim. Finlands handlemåte kan illustrere hvordan den mindre og svakere part i et asymmetrisk maktforhold håndterer en utfordrende sikkerhetssituasjon.ifs_561_ifsinsightskronologihttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=419
ifs_561_ifsinsightskronologiifs_757_bekkevoldbowers_nucl/ifs/Publikasjoner/ifs-insights-kronologisk-(2010-)/bekkevold-bowers_nuclear-north-korea-stability-east-asia/media/PubImages/IFS%20Insights_4_2017_Bowers-Bekkevold_ingress.jpgBekkevold & Bowers: Nuclear North KoreaIFS Insights 4/2017. North Korea continues to develop ballistic missiles and nuclear weapons despite international condemnation and increasing political and economic isolation. While war is unlikely, expectations of denuclearisation seem optimistic. Ongoing tensions will likely have substantial short-term and long-term regional strategic implications.ifs_561_ifsinsightskronologihttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=420
ifs_561_ifsinsightskronologiifs_742_fridthjofsogaardinit/ifs/Publikasjoner/ifs-insights-kronologisk-(2010-)/fridthjof-sogaard-initiativplikt-i-sentraladministrasjonen/media/PubImages/IFS%20Insight%203_2017_Sogaard_ingress.jpgSøgaard: Initiativplikt i sentraladministrasjonen?Påhviler det den enkelte i embetsverket en plikt til å ta selvstendig initiativ for å sikre økt effektivitet i staten – også når dette ikke er politisk pålagt? Hvis svaret er tja eller nei: Er det ønskelig å gjøre noe med dette – og i så fall hva?ifs_561_ifsinsightskronologihttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=421
ifs_561_ifsinsightskronologiifs_715_aditimalhotraindiaas/ifs/Publikasjoner/ifs-insights-kronologisk-(2010-)/aditi-malhotra-india-as-an-arms-exporter/media/PubImages/Malhotra_insight_ingress.jpgMalhotra: India as an arms exporterIFS Insights 2/2017. Although India has been involved in defence exports for a long time, the volume of its exports remains insignificant. Recently, however, the figures have been rising, thus signifying a new trend.ifs_561_ifsinsightskronologihttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=422
ifs_561_ifsinsightskronologiifs_711_sivoftedalchinascoll/ifs/Publikasjoner/ifs-insights-kronologisk-(2010-)/siv-oftedal-chinas-collective-leadership-at-a-crossroads/media/PubImages/IFS%20Insights_1_Oftedal_ingress.jpgOftedal: China's Collective Leadership at a crossroadsIFS Insights 1/2017. Xi Jinping may be emerging as a more profiled leader of the Chinese Communist Party than expected. It is, however, too early to draw conclusions regarding how this affects China’s collective leadership.ifs_561_ifsinsightskronologihttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=423

 IFS Insights 2016

 

 

Hilde & Østhagen: Canada og Norge i nordområdene og Nato<img alt="" src="/media/PubImages/Canada-Norge_ingress.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Hilde & Østhagen: Canada og Norge i nordområdene og NatoDenne IFS Insighten gir en oversikt over det canadiske perspektivet på sen­tra­le spørsmål innenfor utenriks- og sikkerhetspolitikk og sammenligner med n­ors­ke syn.http://forsvaret.no/ifs/Publikasjoner/ifs-insights-kronologisk-(2010-)/hilde_osthagen_canada-og-norge
Bruusgaard: Russlands Nato-politikk<img alt="" src="/media/PubImages/tkmoskvaR4724%20(2).jpg" style="BORDER:0px solid;" />Bruusgaard: Russlands Nato-politikkKristin Ven Bruusgaard, IFS Insights 1/2016. Hva er målene i Russlands politikk ovenfor Nato, og hvilke virkemidler kan Russland ta i bruk for å påvirke alliansen i årene fremover?http://forsvaret.no/ifs/Publikasjoner/ifs-insights-kronologisk-(2010-)/bruusgaard_russlands-nato-politikk
Bowers: North Korea in 2016. A new normal?<img alt="" src="/media/PubImages/Bowers_north_korea_ingress.JPG" style="BORDER:0px solid;" />Bowers: North Korea in 2016. A new normal?IFS Insights 2/2016. This IFS Insight examines the political and strategic ramifications of North Korea’s evolving nuclear and missile programmes. http://forsvaret.no/ifs/bowers_north-korea-2016
Haugom: Turkey after the coup attempt<img alt="" src="/media/PubImages/Turkey%20coup_ingress.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Haugom: Turkey after the coup attemptThis IFS Insight examines the 15 July 2016 coup attempt in Turkey and its implications for relations between the Turkish military, government and society.http://forsvaret.no/ifs/Publikasjoner/ifs-insights-kronologisk-(2010-)/4_2016_haugom_turkey-after-the-coup-attempt

 IFS Insights 2014

 

 

Østhagen: Nye utfordringer i nord<img alt="" src="/media/PubImages/Forside%20IFS%20Insights.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Østhagen: Nye utfordringer i nordIFS Insights 2/2014 Andreas Østhagen sammenligner Norges, Danmarks og Canadas kystvaktstrukturer og -oppgaver.http://forsvaret.no/ifs/Osthagen-2014-Nye-utfordringer-i-nord
Mayer: Trends in U.S. security policy<img alt="" src="/media/PubImages/Forside%20IFS%20Insights.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Mayer: Trends in U.S. security policyIFS Insights 1/2014 What types of security policies can we expect from Washington in the coming years? Senior Fellow Michael Mayer analyzes current trends and offers some insight.http://forsvaret.no/ifs/Mayer-2014-Trends-in-US-security-policy
Kampani: China–India nuclear rivalry in the “second nuclear age” <img alt="" src="/media/PubImages/Forside%20IFS%20Insights.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Kampani: China–India nuclear rivalry in the “second nuclear age” IFS Insights 3/2014 Gaurav Kampani concludes that although there is reason for concern, the case for nuclear pessimism in the China–India nuclear dyad is overstated.http://forsvaret.no/ifs/Kampani-2014-ChinaIndia-nuclear-rivalry-in-the-second-nuclear-age-

 IFS insights 2013

 

 

Allers: Tyskland og internasjonal krisehåndtering<img alt="" src="/media/PubImages/Forside%20IFS%20Insights.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Allers: Tyskland og internasjonal krisehåndteringIFS Insights 1/2013 Robin Allers tar for seg Tysklands sikkerhetspolitiske rolle siden Murens fall. Hvordan bidrar Tyskland til å gjøre Europa til en slagkraftig aktør? http://forsvaret.no/ifs/IFS-Insights-mai-13-Tyskland-og-internasjonal-krisehaandtering
Depledge: Arctic Security and the United Kingdom<img alt="" src="/media/PubImages/Forside%20IFS%20Insights.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Depledge: Arctic Security and the United KingdomIFS Insights 3/2013 Duncan Depledge asks how the UK can participate effectively in the emerging Arctic security architecture.http://forsvaret.no/ifs/Depledge-2013-Arctic-Security-and-the-United-Kingdom
Østhagen: Arctic oil and gas<img alt="" src="/media/PubImages/Forside%20IFS%20Insights.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Østhagen: Arctic oil and gasIFS Insights 2/2013 Andreas Østhagen looks at oil and gas development across the North American Arctic. Do regional decisions affect how exploration is carried out?http://forsvaret.no/ifs/IFS-Insights-sep-13-Arctic-oil-and-gas

 IFS Insights 2012

 

 

Gustavsen & Johannessen: Grenaderer i Hæren<img alt="" src="/media/PubImages/Forside%20IFS%20Insights.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Gustavsen & Johannessen: Grenaderer i HærenIFS Insights 2/2012 Elin Gustavsen og Stefan Johannessen har spurt grenaderene i Hæren om deres syn på anerkjennelse, motivasjon og selve grenaderordningen. http://forsvaret.no/ifs/IFS-Insights-jun-12-Grenaderer-i-Haeren
Haugom: The Turkish Armed Forces in politics<img alt="" src="/media/PubImages/Forside%20IFS%20Insights.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Haugom: The Turkish Armed Forces in politicsIFS Insights 1/2012 Lars Haugom asks if we experience the end of the Turkish military's traditional guardianship role.http://forsvaret.no/ifs/IFS-Insights-May-12-The-Turkish-Armed-Forces
Mahadevan: The role of SWAT units<img alt="" src="/media/PubImages/Forside%20IFS%20Insights.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Mahadevan: The role of SWAT unitsIFS Insights 3/2012 Dr Prem Mahadevan examines the response of counterterrorist SWAT units to major terrorist attacks, to identify lessons learnt. http://forsvaret.no/ifs/IFS-Insights-Nov-12-SWAT

 IFS Insights 2011

 

 

Lundesgaard: US Navy strategy and force structure after the Cold War<img alt="" src="/media/PubImages/Forside%20IFS%20Insights.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Lundesgaard: US Navy strategy and force structure after the Cold WarIFS Insights 4/2011 Amund Lundesgaard investigates the US Navy’s strategic ideas after 1989.​​​ Download the Insight for free.​​​​​http://forsvaret.no/ifs/IFS-Insights-Nov-11-US-Navy-post-Cold-War-strategy
Mayer: Ballistic Missile Defense<img alt="" src="/media/PubImages/Forside%20IFS%20Insights.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Mayer: Ballistic Missile DefenseIFS Insights 3/2011​ Michael Mayer exploresthe latest developments on NATO missile defense.​​​​​http://forsvaret.no/ifs/IFS-Insights-Sep-11-MBDs
Hiim: China's nuclear force structure<img alt="" src="/media/PubImages/Forside%20IFS%20Insights.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Hiim: China's nuclear force structure​IFS Insights 2/2011 Henrik Stålhane Hiim looks at China's modernization of its nuclear force structure.​​http://forsvaret.no/ifs/IFS-Insights-Aug-11-Chinese-nukes
Eie: Sjøsikkerhet i det russiske nord<img alt="" src="/media/PubImages/Forside%20IFS%20Insights.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Eie: Sjøsikkerhet i det russiske nordIFS Insights 1/2011 Harald Hermansen Eie ser på russiske rednings- og oljevernressurser i nordområdene. ​http://forsvaret.no/ifs/IFS-Insights-feb-11-Sjoesikkerhet

 IFS Insights 2010

 

 

Mayer: The 2010 QDR and US grand strategy<img alt="" src="/media/PubImages/Forside%20IFS%20Insights.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Mayer: The 2010 QDR and US grand strategyIFS Insights 1/2010 IFS Research Fellow Michael Mayer comments on the 2010 Quadrennial Defense Review detailing the projected requirements of the US military for the next 20 years.http://forsvaret.no/ifs/IFS-Insights-Mar-10-US-grand-strategy
Rydmark: The Future of the CFE Regime: Consequences for European Security<img alt="" src="/media/PubImages/Forside%20IFS%20Insights.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Rydmark: The Future of the CFE Regime: Consequences for European SecurityIFS Insights 2/2010 This article examines the Russian suspension of the CFE Treaty and its possible consequences for European securityhttp://forsvaret.no/ifs/IFS-Insights-Mar-10-CFE-Regime
Melby: Obama-administrasjonens nye nasjonale sikkerhetsstrategi<img alt="" src="/media/PubImages/Forside%20IFS%20Insights.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Melby: Obama-administrasjonens nye nasjonale sikkerhetsstrategiIFS Insights 3/2010 President Obamas første nasjonale sikkerhetsstrategi har som intensjon å stake ut administrasjonens sikkerhetspolitiske hovedkurs og anvise prioriteringer, men NSS 2010 etterlater flere spørsmål enn den gir svar.http://forsvaret.no/ifs/IFS-Insights-jun-10-Obama
Shadrina: Russia’s foreign energy policy<img alt="" src="/media/PubImages/Forside%20IFS%20Insights.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Shadrina: Russia’s foreign energy policyIFS Insights 5/2010 Paradigm shifts within the geographical context of Europe, Central Eurasia and Northeast Asia.Shadrina shows the complexity of the content of Russia’s foreign energy policy and energy relations.http://forsvaret.no/ifs/IFS-Insights-Nov-10-Russia-foreign-energy-pol
Tunsjø: Rivalisering i Øst-Asia <img alt="" src="/media/PubImages/Forside%20IFS%20Insights.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Tunsjø: Rivalisering i Øst-Asia IFS Insights 4/2010 Øystein Tunsjø, seniorforsker i seksjon for internasjonal sikkerhetspolitikk, spør hvordan øst-asiatiske stater vil forholde seg til et sterkere Kinahttp://forsvaret.no/ifs/IFS-Insights-okt-10-Ost-Asia

Publisert 22. juni 2015 09:52.. Sist oppdatert 26. august 2020 09:09.