IFS Insights kronologisk (2010-)

IFS Insights er et fleksibelt forum for artikler, kommentarer og papere innenfor Institutt for forsvarsstudier arbeidsområder.
Synspunktene som kommer til uttrykk i IFS Insights, står for forfatterens regning. Hel eller delvis gjengivelse av innholdet kan bare skje med forfatterens samtykke.

© Norwegian Institute for Defence Studies​​

Papirutgaver
IFS Insights foreligger ikke i papirutgave, serien publiseres kun elektronisk

 IFS Insights 2018

 

 

Gjelsten: Troverdige rapportører<img alt="" src="/media/PubImages/TROVERDIGHET.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Gjelsten: Troverdige rapportørerI denne IFS Insight'en utforsker Roald Gjelsten troverdigheten til kystbefolkningen som rapportører for Forsvaret.http://forsvaret.no/ifs/Publikasjoner/gjelsten-ubater-norge-kald-krig-kyst
Bowers: Small State Deterrence in the Contemporary World <img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Insight%209%20Bowers%201.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Bowers: Small State Deterrence in the Contemporary World In this IFS Insight, Ian Bowers explores what is required for small state deterrence in the contemporary world.http://forsvaret.no/ifs/Publikasjoner/small-state-deterrence
Bjerga og Saxi: Behovet for et norsk forsvarskonsept<img alt="" src="/media/PubImages/Artikkel%20bilde_KIB%20og%20HLS%203_ingress.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Bjerga og Saxi: Behovet for et norsk forsvarskonseptI dag er det behov for et nasjonalt forsvarskonsept som kan legger føringer for hvordan Forsvaret anvendes i krise og krig; være styrende for den videre strukturutviklingen i Forsvaret; bidra til smart, effektiv og forutsigbar bruk av ressurser; samt gi forankring i norsk offentlighet.http://forsvaret.no/ifs/Publikasjoner/ifs-insights-kronologisk-(2010-)/bjerga-saxi-norsk-forsvar-konsept
Hilde: Norge og NATOs kommandostruktur<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Insight%207_2018_Hilde_ingress.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Hilde: Norge og NATOs kommandostrukturEndringene i europeisk sikkerhet de senere årene har brakt ny oppmerksomhet mot NATOs kommandostruktur. Paal S. Hilde setter Norges nye initiativ inn i en historisk sammenheng.http://forsvaret.no/ifs/Publikasjoner/ifs-insights-kronologisk-(2010-)/hilde-norge-nato-kommandostruktur
Saxi: The UK Joint Expeditionary Force (JEF)<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Insights_5_2018_Saxi_ingress.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Saxi: The UK Joint Expeditionary Force (JEF)The UK and eight partner nations have developed a force capable of conducting a full-spectrum of operations. The JEF reinforces the close ties between this group of northern European states in order to meet the challenges of uncertain times.http://forsvaret.no/ifs/Publikasjoner/ifs-insights-kronologisk-(2010-)/saxi-the-uk-joint-expeditionary-force-(jef)
Mayer: Artificial Intelligence and Cyber Power<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Insights%204_2018%20Mayer%20hovedbilde_ingress.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Mayer: Artificial Intelligence and Cyber PowerThis report provides an overview of the strategic aspects of AI and cyber power.http://forsvaret.no/ifs/Publikasjoner/ifs-insights-kronologisk-(2010-)/ifs-insights-mayer-ai-cyber-strategy-overhead
Oma & Bjerga: Avskrekkende snubletråd i Baltikum?<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Insights_3_Bjerga-Oma_ingress.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Oma & Bjerga: Avskrekkende snubletråd i Baltikum?Bidrar NATOs forsterkede fremskutte nærvær i Baltikum til troverdig avskrekking av russisk aggresjon? Hva får Norge ut av militær deltakelse i Litauen?http://forsvaret.no/ifs/Publikasjoner/ifs-insights-kronologisk-(2010-)/avskrekking-snubletråd-baltikum
Allers: Norge og Tyskland. En modell for forsvarssamarbeid<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Insights_2_2018_Allers_ingress.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Allers: Norge og Tyskland. En modell for forsvarssamarbeidHøsten 2017 inngikk Norge og Tyskland et strategisk samarbeid om maritimt forsvarsmateriell, som kan bli et eksempel til etterfølgelse. Robin Allers vurderer mulighetene for videreutvikling av felles løsninger i framtiden.http://forsvaret.no/ifs/Publikasjoner/ifs-insights-kronologisk-(2010-)/norge-og-tyskland-en-modell-for-forsvarssamarbeid
Tunsjø: China's rise and strategic adjustments in Asia and Europe<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Insights_1_2018_Tunsjø_ingress.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Tunsjø: China's rise and strategic adjustments in Asia and EuropeIFS Insights 1/2018. Focusing on the rise of China will allow us to gauge the direction of US defence and security policy and provide a better understanding of how Norway can maintain strong ties with its most important ally.http://forsvaret.no/ifs/Publikasjoner/ifs-insights-kronologisk-(2010-)/china-s-rise-and-strategic-adjustments-in-asia-and-europe

 IFS Insights 2017

 

 

ifs_561_ifsinsightskronologiifs_793_joakimmollerfinsksik/ifs/Publikasjoner/ifs-insights-kronologisk-(2010-)/joakim-moller-finsk-sikkerhetspolitikk-russland-annektering-krimMøller: Finsk sikkerhetspolitikk etter Russlands annektering av KrimFinland tilpasset sin sikkerhetspolitikk i etterkant av Russlands annektering av Krim. Finlands handlemåte kan illustrere hvordan den mindre og svakere part i et asymmetrisk maktforhold håndterer en utfordrende sikkerhetssituasjon.ifs_561_ifsinsightskronologihttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=419
ifs_561_ifsinsightskronologiifs_757_bekkevoldbowers_nucl/ifs/Publikasjoner/ifs-insights-kronologisk-(2010-)/bekkevold-bowers_nuclear-north-korea-stability-east-asia/media/PubImages/IFS%20Insights_4_2017_Bowers-Bekkevold_ingress.jpgBekkevold & Bowers: Nuclear North KoreaIFS Insights 4/2017. North Korea continues to develop ballistic missiles and nuclear weapons despite international condemnation and increasing political and economic isolation. While war is unlikely, expectations of denuclearisation seem optimistic. Ongoing tensions will likely have substantial short-term and long-term regional strategic implications.ifs_561_ifsinsightskronologihttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=420
ifs_561_ifsinsightskronologiifs_742_fridthjofsogaardinit/ifs/Publikasjoner/ifs-insights-kronologisk-(2010-)/fridthjof-sogaard-initiativplikt-i-sentraladministrasjonen/media/PubImages/IFS%20Insight%203_2017_Sogaard_ingress.jpgSøgaard: Initiativplikt i sentraladministrasjonen?Påhviler det den enkelte i embetsverket en plikt til å ta selvstendig initiativ for å sikre økt effektivitet i staten – også når dette ikke er politisk pålagt? Hvis svaret er tja eller nei: Er det ønskelig å gjøre noe med dette – og i så fall hva?ifs_561_ifsinsightskronologihttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=421
ifs_561_ifsinsightskronologiifs_715_aditimalhotraindiaas/ifs/Publikasjoner/ifs-insights-kronologisk-(2010-)/aditi-malhotra-india-as-an-arms-exporter/media/PubImages/Malhotra_insight_ingress.jpgMalhotra: India as an arms exporterAlthough India has been involved in defence exports for a long time, the volume of its exports remains insignificant. Recently, however, the figures have been rising, thus signifying a new trend.ifs_561_ifsinsightskronologihttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=422
ifs_561_ifsinsightskronologiifs_711_sivoftedalchinascoll/ifs/Publikasjoner/ifs-insights-kronologisk-(2010-)/siv-oftedal-chinas-collective-leadership-at-a-crossroads/media/PubImages/IFS%20Insights_1_Oftedal_ingress.jpgOftedal: China's Collective Leadership at a crossroadsXi Jinping may be emerging as a more profiled leader of the Chinese Communist Party than expected. It is, however, too early to draw conclusions regarding how this affects China’s collective leadership.ifs_561_ifsinsightskronologihttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=423

 IFS Insights 2016

 

 

Haugom: Turkey after the coup attempt<img alt="" src="/media/PubImages/Turkey%20coup_ingress.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Haugom: Turkey after the coup attemptThis IFS Insight examines the 15 July 2016 coup attempt in Turkey and its implications for relations between the Turkish military, government and society.http://forsvaret.no/ifs/Publikasjoner/ifs-insights-kronologisk-(2010-)/4_2016_haugom_turkey-after-the-coup-attempt
Bowers: North Korea in 2016. A new normal?<img alt="" src="/media/PubImages/Bowers_north_korea_ingress.JPG" style="BORDER:0px solid;" />Bowers: North Korea in 2016. A new normal?IFS Insights 2/2016. This IFS Insight examines the political and strategic ramifications of North Korea’s evolving nuclear and missile programmes. http://forsvaret.no/ifs/bowers_north-korea-2016
Hilde & Østhagen: Canada og Norge i nordområdene og Nato<img alt="" src="/media/PubImages/Canada-Norge_ingress.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Hilde & Østhagen: Canada og Norge i nordområdene og NatoDenne IFS Insighten gir en oversikt over det canadiske perspektivet på sen­tra­le spørsmål innenfor utenriks- og sikkerhetspolitikk og sammenligner med n­ors­ke syn.http://forsvaret.no/ifs/Publikasjoner/ifs-insights-kronologisk-(2010-)/hilde_osthagen_canada-og-norge
Bruusgaard: Russlands Nato-politikk<img alt="" src="/media/PubImages/tkmoskvaR4724%20(2).jpg" style="BORDER:0px solid;" />Bruusgaard: Russlands Nato-politikkKristin Ven Bruusgaard, IFS Insights 1/2016. Hva er målene i Russlands politikk ovenfor Nato, og hvilke virkemidler kan Russland ta i bruk for å påvirke alliansen i årene fremover?http://forsvaret.no/ifs/Publikasjoner/ifs-insights-kronologisk-(2010-)/bruusgaard_russlands-nato-politikk

 IFS Insights 2014

 

 

Kampani: China–India nuclear rivalry in the “second nuclear age” <img alt="" src="/media/PubImages/Forside%20IFS%20Insights.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Kampani: China–India nuclear rivalry in the “second nuclear age” IFS Insights 3/2014 Gaurav Kampani concludes that although there is reason for concern, the case for nuclear pessimism in the China–India nuclear dyad is overstated.http://forsvaret.no/ifs/Kampani-2014-ChinaIndia-nuclear-rivalry-in-the-second-nuclear-age-
Østhagen: Nye utfordringer i nord<img alt="" src="/media/PubImages/Forside%20IFS%20Insights.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Østhagen: Nye utfordringer i nordIFS Insights 2/2014 Andreas Østhagen sammenligner Norges, Danmarks og Canadas kystvaktstrukturer og -oppgaver.http://forsvaret.no/ifs/Osthagen-2014-Nye-utfordringer-i-nord
Mayer: Trends in U.S. security policy<img alt="" src="/media/PubImages/Forside%20IFS%20Insights.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Mayer: Trends in U.S. security policyIFS Insights 1/2014 What types of security policies can we expect from Washington in the coming years? Senior Fellow Michael Mayer analyzes current trends and offers some insight.http://forsvaret.no/ifs/Mayer-2014-Trends-in-US-security-policy

 IFS insights 2013

 

 

Østhagen: Arctic oil and gas<img alt="" src="/media/PubImages/Forside%20IFS%20Insights.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Østhagen: Arctic oil and gasIFS Insights 2/2013 Andreas Østhagen looks at oil and gas development across the North American Arctic. Do regional decisions affect how exploration is carried out?http://forsvaret.no/ifs/IFS-Insights-sep-13-Arctic-oil-and-gas
Depledge: Arctic Security and the United Kingdom<img alt="" src="/media/PubImages/Forside%20IFS%20Insights.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Depledge: Arctic Security and the United KingdomIFS Insights 3/2013 Duncan Depledge asks how the UK can participate effectively in the emerging Arctic security architecture.http://forsvaret.no/ifs/Depledge-2013-Arctic-Security-and-the-United-Kingdom
Allers: Tyskland og internasjonal krisehåndtering<img alt="" src="/media/PubImages/Forside%20IFS%20Insights.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Allers: Tyskland og internasjonal krisehåndteringIFS Insights 1/2013 Robin Allers tar for seg Tysklands sikkerhetspolitiske rolle siden Murens fall. Hvordan bidrar Tyskland til å gjøre Europa til en slagkraftig aktør? http://forsvaret.no/ifs/IFS-Insights-mai-13-Tyskland-og-internasjonal-krisehaandtering

 IFS Insights 2012

 

 

Mahadevan: The role of SWAT units<img alt="" src="/media/PubImages/Forside%20IFS%20Insights.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Mahadevan: The role of SWAT unitsIFS Insights 3/2012 Dr Prem Mahadevan examines the response of counterterrorist SWAT units to major terrorist attacks, to identify lessons learnt. http://forsvaret.no/ifs/IFS-Insights-Nov-12-SWAT
Haugom: The Turkish Armed Forces in politics<img alt="" src="/media/PubImages/Forside%20IFS%20Insights.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Haugom: The Turkish Armed Forces in politicsIFS Insights 1/2012 Lars Haugom asks if we experience the end of the Turkish military's traditional guardianship role.http://forsvaret.no/ifs/IFS-Insights-May-12-The-Turkish-Armed-Forces
Gustavsen & Johannessen: Grenaderer i Hæren<img alt="" src="/media/PubImages/Forside%20IFS%20Insights.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Gustavsen & Johannessen: Grenaderer i HærenIFS Insights 2/2012 Elin Gustavsen og Stefan Johannessen har spurt grenaderene i Hæren om deres syn på anerkjennelse, motivasjon og selve grenaderordningen. http://forsvaret.no/ifs/IFS-Insights-jun-12-Grenaderer-i-Haeren

 IFS Insights 2011

 

 

Eie: Sjøsikkerhet i det russiske nord<img alt="" src="/media/PubImages/Forside%20IFS%20Insights.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Eie: Sjøsikkerhet i det russiske nordIFS Insights 1/2011 Harald Hermansen Eie ser på russiske rednings- og oljevernressurser i nordområdene. ​http://forsvaret.no/ifs/IFS-Insights-feb-11-Sjoesikkerhet
Hiim: China's nuclear force structure<img alt="" src="/media/PubImages/Forside%20IFS%20Insights.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Hiim: China's nuclear force structure​IFS Insights 2/2011 Henrik Stålhane Hiim looks at China's modernization of its nuclear force structure.​​http://forsvaret.no/ifs/IFS-Insights-Aug-11-Chinese-nukes
Mayer: Ballistic Missile Defense<img alt="" src="/media/PubImages/Forside%20IFS%20Insights.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Mayer: Ballistic Missile DefenseIFS Insights 3/2011​ Michael Mayer exploresthe latest developments on NATO missile defense.​​​​​http://forsvaret.no/ifs/IFS-Insights-Sep-11-MBDs
Lundesgaard: US Navy strategy and force structure after the Cold War<img alt="" src="/media/PubImages/Forside%20IFS%20Insights.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Lundesgaard: US Navy strategy and force structure after the Cold WarIFS Insights 4/2011 Amund Lundesgaard investigates the US Navy’s strategic ideas after 1989.​​​ Download the Insight for free.​​​​​http://forsvaret.no/ifs/IFS-Insights-Nov-11-US-Navy-post-Cold-War-strategy

 IFS Insights 2010

 

 

Tunsjø: Rivalisering i Øst-Asia <img alt="" src="/media/PubImages/Forside%20IFS%20Insights.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Tunsjø: Rivalisering i Øst-Asia IFS Insights 4/2010 Øystein Tunsjø, seniorforsker i seksjon for internasjonal sikkerhetspolitikk, spør hvordan øst-asiatiske stater vil forholde seg til et sterkere Kinahttp://forsvaret.no/ifs/IFS-Insights-okt-10-Ost-Asia
Shadrina: Russia’s foreign energy policy<img alt="" src="/media/PubImages/Forside%20IFS%20Insights.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Shadrina: Russia’s foreign energy policyIFS Insights 5/2010 Paradigm shifts within the geographical context of Europe, Central Eurasia and Northeast Asia.Shadrina shows the complexity of the content of Russia’s foreign energy policy and energy relations.http://forsvaret.no/ifs/IFS-Insights-Nov-10-Russia-foreign-energy-pol
Melby: Obama-administrasjonens nye nasjonale sikkerhetsstrategi<img alt="" src="/media/PubImages/Forside%20IFS%20Insights.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Melby: Obama-administrasjonens nye nasjonale sikkerhetsstrategiIFS Insights 3/2010 President Obamas første nasjonale sikkerhetsstrategi har som intensjon å stake ut administrasjonens sikkerhetspolitiske hovedkurs og anvise prioriteringer, men NSS 2010 etterlater flere spørsmål enn den gir svar.http://forsvaret.no/ifs/IFS-Insights-jun-10-Obama
Rydmark: The Future of the CFE Regime: Consequences for European Security<img alt="" src="/media/PubImages/Forside%20IFS%20Insights.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Rydmark: The Future of the CFE Regime: Consequences for European SecurityIFS Insights 2/2010 This article examines the Russian suspension of the CFE Treaty and its possible consequences for European securityhttp://forsvaret.no/ifs/IFS-Insights-Mar-10-CFE-Regime
Mayer: The 2010 QDR and US grand strategy<img alt="" src="/media/PubImages/Forside%20IFS%20Insights.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Mayer: The 2010 QDR and US grand strategyIFS Insights 1/2010 IFS Research Fellow Michael Mayer comments on the 2010 Quadrennial Defense Review detailing the projected requirements of the US military for the next 20 years.http://forsvaret.no/ifs/IFS-Insights-Mar-10-US-grand-strategy

Publisert 22. juni 2015 09:52.. Sist oppdatert 13. juni 2018 12:30.