ifs_954_altinius_harr2p_endrifs_954_altinius_harr2p_endrhttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=442/media/PubImages/IFS Insight 5_2020 bilde.jpg

Altinius: Har R2P endret folkeretten?

I mai-utgaven av IFS Insights ser Jonas Altinius nærmere på anvendelsen av det omdiskuterte «soft law»-prinsippet responsibility to protect, gjerne kalt R2P, og viser at det har påvirket hvordan det internasjonale samfunnet ser beskyttelse av sivile som grunnlag for maktbruk både med og uten FN-mandat.

​Hovedpunkter

  • I 2005 vedtok FNs generalforsamling «the responsibility to protect» (R2P) i resolusjon 60/1. R2P-resolusjonen slår fast at alle stater har et ansvar for å beskytte befolkningen mot folkemord, etnisk rensning, forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser.
  • R2P-resolusjonen oppfordrer til at FNs sikkerhetsråd kan autorisere bruk av militær makt mot stater som ikke ønsker eller klarer å gi borgerne beskyttelse mot de nevnte forbrytelsene, og vedtaket om R2P var derfor nybrottsarbeid innenfor folkeretten.
  • Selv om R2P er «soft law» og ikke-bindende for Sikkerhetsrådet og statene, har R2P påvirket hvordan det internasjonale samfunnet ser beskyttelse av sivile som grunnlag for maktbruk både med og uten FNmandat. Dette viser en analyse av de fire intervensjonene
Publisert 15. mai 2020 13:50.. Sist oppdatert 15. mai 2020 15:08.