ifs_950_bækken_krise_tradisjifs_950_bækken_krise_tradisjhttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=438/media/PubImages/IFS Insight 2_2020 bilde.jpg

Bækken: Krise, tradisjonalisme og militarisme

På 1990-tallet arbeidet russiske forsvarsaktører målrettet for å innføre et statsprogram for «patriotisk oppfostring» for den oppvoksende generasjonen. Håvard Bækken diskuterer hvordan og hvorfor, og vurderer påvirkningen på dagens politikk.

​Hovedpunkter

  • Russiske barn og ungdom eksponeres for stadig mer militær tematikk gjennom skole og fritid. Staten søker å øke sin militære slagkraft, og også å gi ungdommen et spesifikt verdisyn.
  • Militære aktører arbeidet på 1990-tallet målrettet for å få gjennomslag for denne politikken, ikke minst for å demme opp for hva de oppfattet som en sosial og moralsk krise. Dermed fikk militær tematikk en sentral plass i regimets ideologiske profil.
  • President Vladimir Putin har utvidet den militær-patriotiske politikken. I dag framstår den som en naturlig del av et autoritært regime som vektlegger russisk eksepsjonalisme og sosial-konservative verdier.
Publisert 10. februar 2020 10:18.. Sist oppdatert 17. februar 2020 13:03.