ifs_917_elgsaas_terror_og_beifs_917_elgsaas_terror_og_behttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=425/media/PubImages/IFS_Insight_7_2019.jpg

Elgsaas: Terror og beredskap i russisk Arktis

Insighten diskuterer Russlands terrorberedskap i Arktis og mulig flerformålsbruk av denne i dagens utfordrende sikkerhetspolitiske kontekst i Russland og internasjonalt.

​Hovedpunkter

  • Russland har vært utsatt for mange og dødbringende terrorangrep. Ytterst få av disse har funnet sted i russisk Arktis. 
  • Russlands terrorberedskap i Arktis tilfører kapasiteter av høy relevans i dagens sikkerhetspolitiske kontekst og fremstår overdimensjonert sett opp mot trusselsituasjonen. Dette kan peke mot flerformålsbruk av disse kapasitetene.
  • Terrorberedskapskapasitetene og mulig flerformålsbruk av disse er i første rekke et nasjonalt anliggende, men de kan også spille en rolle internasjonalt.Publisert 1. juli 2019 14:00.. Sist oppdatert 27. september 2019 10:44.