ifs_888_moller_forsvarssamarifs_888_moller_forsvarssamarhttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=411/media/PubImages/IFS Insight 2-2019 Hovedbilde.jpg

Møller: Forsvarssamarbeid mellom Norge, Sverige og Finland – også i krise og konflikt?

Norge, Sverige og Finland har signalisert en vilje til å utvide forsvarssamarbeidet til også å gjelde i
tilfelle krise og konflikt. I denne insighten drøftes ulike aspekter som påvirker effektiviteten ved samarbeidet.

​Hovedpunkter 

Forsvarssamarbeidet mellom Norge, Sverige og Finland påvirkes negativt av at de to sistnevnte ikke er medlemmer av NATO. Denne splittelsen gjør at særlig utveksling av informasjon, samt koordinering på politisk og militært nivå, blir utfordrende. 

Samtidig har de to NATO-partnernes tilnærming til alliansen i stor grad gjort dem NATO-standardiserte. Dette har hatt en positiv innvirkning på andre faktorer som påvirker samarbeidet, som kommunikasjon og tekniske løsningers kompatibilitet. 

Til tross for deres uttalte alliansefrihet, har Finland og Sverige de siste årene lagt til rette for å kunne motta militær assistanse fra Norge og andre NATO-land i en krisesituasjon, gjennom avtaler med alliansen og nasjonale lovendringer.

Likevel har nylige tiltak om tilgang til hverandres territorier og deling av informasjon blitt begrenset til kun å gjelde i fredstid, og må dermed følges opp for å gjelde også i tilfelle krise og konflikt.

Publisert 4. februar 2019 14:55.. Sist oppdatert 15. mai 2019 15:20.