ifs_951_selvaag_makt_net_assifs_951_selvaag_makt_net_asshttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=439/media/PubImages/IFS Insight 3_2020_ Bilde.jpg

Selvaag: Et spørsmål om makt. «Net Assessment» – et redskap for å styrke strategisk analyse og forsvarsplanlegging

I denne ferske Insighten introduseres «Net Assessment» som et verktøy for systematisk utvikling av konkurransebaserte strategier. I dagens sikkerhetspolitiske situasjon med økende rivalisering mellom statene er det et presserende behov for slike analyser i småstaten Norge, skriver seniorforsker Dagfinn Chr. Selvaag.

​Hovedpunkter

  • «Net Assessment» handler om å utvikle «Competitive Strategies» eller konkurransebaserte strategier for å styrke Norges relative forsvarsevne i en langsiktig konkurranse med Russland.
  • Sentralt i «Net Assessment» er at dette gjøres systematisk og gjennom å vie særlig oppmerksomhet til det relative styrkeforholdet over tid.
  • Det gir liten mening å se en stats militære kraft i isolat. Den må vurderes og veies opp mot slagkraften til en motstander og ses i sammenheng med hva man kan forvente, og ikke forvente, av militær bistand fra allierte og partnere. Inngående trekantstudier blir dermed viktig.
  • Norge som småstat med begrensede ressurser vil ha særlig nytte av å tenke sårbarhet. Hos oss selv, hos våre allierte og partnere og på russisk side. Like vesentlig er det å identifisere mulige konkurransefortrinn i egne rekker som kan videreutvikles og forsterkes.
Publisert 17. februar 2020 10:35.. Sist oppdatert 17. februar 2020 13:03.