ifs_953_sogaard_resultatansvifs_953_sogaard_resultatansvhttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=441/media/PubImages/IFS Insight 4_2020 bilde.jpg

Søgaard: Resultatansvar i sentraladministrasjonen?

I månedens insight argumenterer Fridthjof Søgaard for at det kan realiseres betydelige samfunnsmessige gevinster hvis departementsfellesskapet etablerer en ordning med målbare resultatkrav og et dokumenterbart meritterende  karrieresystem.

​Hovedpunkter

  • Det stilles gjennomgående ikke krav til departementsledere om at de skal oppnå resultater
  • Man kan velge å anta at ledere i sentraladministrasjonen er dyktige, men det lar seg ikke fastslå.
  • Det er sannsynlig at det kan realiseres betydelige samfunnsmessige gevinster hvis departementsfellesskapet etablerer en ordning med målbare resultatkrav og et dokumenterbart meritterende karrieresystem.


Publisert 30. mars 2020 00:00.. Sist oppdatert 15. mai 2020 13:47.