ifs_901_storenusasmilitærestifs_901_storenusasmilitæresthttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=415/media/PubImages/IFS Insight 3-2019 bilde.jpg

Støren: USAs militære styrker. Budsjettsituasjon og tegn til politisk risikosport

USA og landets rolle internasjonalt er i endring. Et gjennomgående kjennetegn ved USA har vært landets militære styrker og evne til globalt nærvær. USAs evne til å fatte nødvendige politiske beslutninger og vedta årlige forsvarsbudsjetter forblir vesentlig for å sikre dette også i fremtiden. Denne Insighten analyserer USAs forsvarsbudsjettprosess og de faktorer som påvirker budsjettprosessen og hva den frembringer. Aspekter som kan skape usikkerhet og uforutsigbarhet, både for amerikanerne og deres allierte, blir belyst.

​hovedpunkter

  • Det politiske system i USA er polarisert. Vilje og evne til kompromisser svekkes og uenighet understrekes. Dette påvirker Kongressens evne til å fastsette og vedta budsjetter.
  • «America First» betyr økte militære utgifter samtidig som militært engasjement ute i større grad sees på med kritisk blikk. Det er tverrpolitisk støtte for fortsatt høye forsvarsutgifter.
  • Budsjettstrid i nye former, med delvis nye virkemidler, inkludert om hvem som har budsjettmyndighet, kan gjenspeile seg i USAs evne og vilje til militært nærvær, en essensiell del av USAs rolle som alliert, samt i grunnlaget for effektiv forsvarsplanlegging.
Publisert 12. april 2019 09:53.. Sist oppdatert 12. april 2019 10:06.