ifs_909_svenungsencyberspaceifs_909_svenungsencyberspacehttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=420/media/PubImages/Insight 5-2019.jpg

 

 

ifs_909_svenungsencyberspaceifs_909_svenungsencyberspacehttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=420/media/PubImages/Insight 5-2019.jpg

Svenungsen: Vårt digitale fundament

Vårt samfunn og vår velstand hviler i dag på digitale fundament. Alt vi omgir oss med i det daglige og som sørger for at samfunnet fungerer er på ulike måter avhengig av digitale nettverk. Kraftforsyning, landbruk, vannforsyning, finanstransaksjoner, media, helsetjenester, politi, forsvar og etterretning, transportavvikling, myndighetsutøvelse, valg og demokratiske prosesser. Og så videre. Dette er kjent. Men hva er egentlig dette digitale fundament? Hvordan trues det? Hvordan forsvares det?

Denne publikasjonen utgis som en del av Planprogrammet. 

Hovedpunkter

  • Samfunnet hviler på digitale fundament. Et velfungerende cyberspace er i dag en forutsetning for et velfungerende samfunn
  • Det skisseres tre utviklingstrekk som særlig former cyberspace og med det våre digitale fundament: digitalisering, trusselbildetog militarisering
  • Diskursen om cyberspace handler i stor grad om sikkerhet. Den bør også handle om muligheterPublisert 1. mai 2019 01:00.. Sist oppdatert 24. mai 2019 08:59.