ifs_943_synstnes_trump_spaceifs_943_synstnes_trump_spacehttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=432/media/PubImages/IFS Insight 10_2019 nettversjon bilde.jpg

Synstnes: President Trump og amerikansk romhegemoni Space Force – en sjette forsvarsgren?

Ny teknologi og bruk av verdensrommet står høyt på agendaen under NATOs London-møte denne uken. Ambisjonen er å erklære verdensrommet (space) som et femte operasjonsdomene for alliansen. Det er en tett kobling til USAs romambisjoner, og i denne Insighten ser Hans Morten Synstnes ved Norsk Romsenter nærmere på rasjonale for USAs revitaliserte romorientering fra 2017, opprettelsen av US Space Command i august 2019, og president Trumps ønske om å etablere US Space Force som ny forsvarsgren innen 2025.  
  • President Donald Trump styrker det nasjonale romforsvaret for å beskytte økonomien, samfunnssikkerheten og statssikkerheten. USA har ifølge presidenten investert for lite innenfor det militære romdomenet, mens landets konkurrenter har bygget seg opp.
  • Presidenten ønsker å forsterke romforsvaret gjennom tre hovedgrep; 1)   fremstøtet for å etablere US Space Force som en egen våpengren, 2) reetableringen av stridskommandoen US Space Command, og 3) etableringen av Space Development Agency som nytt innkjøpsorgan for romforsvaret. 
Publisert 3. desember 2019 15:47.. Sist oppdatert 6. desember 2019 11:30.