2017.02.17 USAs ledervilje svikter_ingress2017.02.17 USAs ledervilje svikter_ingresshttp://forsvaret.no/media/PubImages/2017.02.17 USAs ledervilje svikter_ingress.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8836

Melby: USAs ledervilje svikter

Svein Melby viser hvordan USA fortsatt har evnen til å dominere internasjonal politikk, men ikke viljen.

​​​​​​​​​​​Tittel: ​USAs ledervilje svikter - Maktpolitiske utfordringer og nye nasjonale forutsetninger​
Forfatter: Svein Melby
Utgiver: Fagbokforlaget
Utgitt: 2017
ISBN: 9788245021707

USA har fortsatt evnen til å dominere internasjonal politikk, men ikke viljen. Dette er én av konklusjonene i USAs ledervilje svi​kter.

Hvorfor er det slik? Svein Melby viser hvordan de politiske endringene er knyttet til endringer i kulturen og befolkningssammensetningen: Overgangen fra et overveiende angloprotestantisk til et multikulturelt USA gir oss et USA med et nytt syn på seg selv og sin rolle i verden. President Obamas reduserte vilje til å engasjere landet militært var et uttrykk for at han representerte det nye USA. Dette er et USA vi kommer til å se mer av i fremtiden.  

USAs ledervilje svikter er en bredt anlagt analyse av amerikansk utenriks- og sikkerhetspolitikk. Siktemålet er å bidra til økt kunnskap og oppmerksomhet om de overordnede sidene ved USAs politikk og internasjonale rolle. Melby trekker historiske linjer tilbake til dannelsen av den amerikanske staten. Han forklarer bakgrunnen for den amerikanske eksepsjonalismen, selvbildet der USA anses som en unik stat med helt spesielle egenskaper og forpliktelser til å fremme utbredelsen av det verdigrunnlaget USA er fundert på. Dette selvbildet er nå i endring.

​Bokens målgruppe er alle som er opptatt av amerikansk politikk - studenter, undervisere, politiske beslutningstakere, mediearbeidere og den interesserte allmenheten.​
Publisert 15. februar 2017 12:00.. Sist oppdatert 2. november 2017 10:28.