Soldater fra Innsattstropp III i Derby gruppen fra HV02 under øvelse Hovedstad 2013, her er en offiser i samtale med to politimenn på Sjursøya / Soldiers from Homeguard during a exercise in Oslo 2013Soldater fra Innsattstropp III i Derby gruppen fra HV02 under øvelse Hovedstad 2013, her er en offiser i samtale med to politimenn på Sjursøya / Soldiers from Homeguard during a exercise in Oslo 2013http://forsvaret.no/media/PubImages/tkhvR2983.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1999

Thomstad: Terrorangrepet i Oslo

Samarbeidet mellom Forsvaret og politiet lokalt i Oslo er blitt bedre etter terrorangrepet på Oslo 22. juli 2011.

​​​Oslo Files on Defence and Security, nr. 1/2016
Tittel:​ ​Terrorangrepet i Oslo. Forsvarets håndhevelsesbistand og samarbeid med Oslo-politiet etter 22. juli​.
Forfatter: André Berg Thomstad
Antall sider: 58

Last ned "Terror​ i Oslo"​


André Berg Thomstad skriver om det mindre mediesynlige beredskapsarbeidet i hovedstaden.

Terrorangrepet 22. juli 2011 avdekket store mangler innen samfunnets evne til å håndtere alvorlige og særlig skadevoldende hendelser. 22. juli-kommisjonen kritiserte det tverrsektorielle samarbeidet mellom politiet og Forsvaret, herunder evnen til å koordinere og samhandle, og evnen til å erkjenne risiko og til å ta lærdom av øvelser.

Viktige tiltak er gjennomført på overordnet nivå mellom Politidirektoratet og Forsvarets operative hovedkvarter. Justissektoren har anskaffet nytt politihelikopter og Forsvaret har økt helikopterberedskapen. Politiets sikkerhetstjeneste og Etterretningstjenesten har samarbeidet om å etablere et såkalt felles kontraterrorsenter. Det er også planer om å etablere et senter for politiets nasjonale beredskapsressurser i eller ved Oslo. Om kritikken har ført til endringer i det lokale samarbeidet mellom Oslo politidistrikt, Garden og Oslo og Akershus h​eimevernsdistrikt 02, har i vært synlig i mindre grad.

I denne utgaven av Oslo Files spør derfor Thomstad om man på bakgrunn av erfaringene fra 22. juli 2011 kan finne endringer i de lokale militære avdelingenes evne til å bistå Oslo politidistrikt ved en krise. Han ser både på den generelle kapasiteten til å bidra til forebygging eller håndtering av et terrorangrep i hovedstaden og den mer konkrete evnen til å yte håndhevelsesbistand ved eventuelle fremtidige hendelser.

Han undersøker rammevilkårene for det lokale samarbeidet mellom politiet og Forsvaret, beskriver innsatsen til de lokale militære avdelingene i Oslo den 22. juli 2011, og undersøker hvordan de lokale avdelingene selv har iverksatt tiltak som styrker evnen til hurtig innsats for samfunnssikkerheten ved behov. 

Om forfatte​​ren​

André Berg Thomstad er major i Hæren og ansatt ved Forsvarets høgskole. Han har internasjonal erfaring som operasjonsoffiser fra Kosovo og fra mange operative stillinger i Hæren og Heimevernet. Han har vært Forsvarets lokale representant til Oslo politidistrikt og innsatstyrkesjef ved HV-02. Gjennom tjenestegjøring, trening og utdanning har Thomstad opparbeidet seg en betydelig breddekompetanse innenfor samfunnssikkerhet og beredskap. André Berg Thomstad har sin militære utdanning gjennom Krigsskolen og Forsvarets stabsskole. Han har mastergrad i militære studier fra Forsvarets høgskole 2015, og denne studien bygger på hans masteroppgave.​Publisert 23. februar 2016 00:00.. Sist oppdatert 5. september 2019 08:58.