Oslo Files kronologisk liste (2007–2016)

​Oslo Files on Defence and Security tar sikte på å være et uformelt og fleksibelt forum for studier innenfor instituttets arbeidsområder.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Alle synspunkter, vurderinger og konklusjoner som fremkommer i denne publikasjonen, står for forfatteren(e)s egen regning. Hel eller delvis gjengivelse av innholdet kan bare skje med forfatterens samtykke.

ISSN 1504-6753
© Norwegian Institute for Defence Studies​

Papirutgaver
De fleste av Oslo Files-titlene finnes i papirutgave. Disse sender vi ut gratis så langt opplaget rekker. Kontakt oss for å høre om tittelen du er interessert i finnes som papirutgave.​​​​​

 Oslo Files 2016

 

 

Gjeseth: Forsvarskommisjonen av 1946<img alt="" src="/media/PubImages/Seminar%20Forsvarskommisjonen%201946.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Gjeseth: Forsvarskommisjonen av 1946Forsvarskommisjonen av 1946 har vært sett på som lite relevant for etableringen av det norske etterkrigsforsvaret. Gullow Gjeseth argumenterer mot dette synet. http://forsvaret.no/ifs/Publikasjoner/of-2-2016_gjeseth_forsvarskommisjonen-av-1946
Thomstad: Terrorangrepet i Oslo<img alt="" src="/media/PubImages/tkhvR2983.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Thomstad: Terrorangrepet i OsloSamarbeidet mellom Forsvaret og politiet lokalt i Oslo er blitt bedre etter terrorangrepet på Oslo 22. juli 2011. http://forsvaret.no/ifs/Publikasjoner/of-1-2016_thomstad_terrorangrepet-i-oslo
Tveiten: Allierte forsterkninger og øvelser i Norge 2000-2014<img alt="" src="/media/PubImages/Tveiten_Oslo%20Files%202016_lagring_norge.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Tveiten: Allierte forsterkninger og øvelser i Norge 2000-2014Tveiten argumenterer for at det mangler en langsiktig strategisk plan for vertslandsstøtte i Norge. http://forsvaret.no/ifs/Publikasjoner/of-3-2016_tveiten-allierte-forsterkninger-og-øvelser-i-norge-2000-2014

 Oslo Files 2015

 

 

Gjelsten: Ta Marinen i bruk!<img alt="" src="/media/PubImages/Gjelsten_ta_marinen_i_bruk.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Gjelsten: Ta Marinen i bruk!Hvordan kan HR-politikk brukes til å øke Marinens kampkraft? Roald Gjelsten tar for seg kompetanseproduksjonen i Marinen.http://forsvaret.no/ifs/gjelsten_styrk-forsvarsevnen-ta-marinen-i-bruk
Slåtten: Norges bidrag til FN i Somalia<img alt="" src="/media/PubImages/OF_2_2015_somalia_illustrasjon.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Slåtten: Norges bidrag til FN i SomaliaMed 25 kg skismøring i bagasjen ankom et norsk stabskompani Somalias hovedstad Mogadishu julen 1992. http://forsvaret.no/ifs/Publikasjoner/of_2_2015_slatten_norges-bidrag-til-fn-operasjonene-i-somalia

 Oslo Files 2014

 

 

Dalmo: Forsvarsstillinger i Lyngen-området<img alt="" src="/media/PubImages/OF_toppbilde_2014.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Dalmo: Forsvarsstillinger i Lyngen-områdetOslo Files 3/2014 Mot slutten av den kalde krigen bygget Forsvaret permanente forsvarsstillinger i Troms. Kurt Henrik Dalmo beskriver hvordan beslutningen kom til. http://forsvaret.no/ifs/Dalmo-2014-Forsvarsstillinger-i-Lyngen-omraadet
Gjeseth: Den amerikanske våpenhjelpen<img alt="" src="/media/PubImages/OF_toppbilde_2014.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Gjeseth: Den amerikanske våpenhjelpenOslo Files 2/2014 Gullow Gjeseth diskuterer virkningen av den amerikanske våpenhjelpen på Det norske forsvaret mellom 1950 og 1968.http://forsvaret.no/ifs/Gjeseth-2014-Den-amerikanske-vaapenhjelpen
Qviller: COIN med kinesiske særtrekk?<img alt="" src="/media/PubImages/OF_toppbilde_2014.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Qviller: COIN med kinesiske særtrekk?Oslo Files 1/2014 Jørn Qviller ser på hvordan kinesiske myndigheter bekjemper indre uro. Hva kan vi vente oss av Kina som framtidig deltaker i tilsvarende operasjoner internasjonalt? http://forsvaret.no/ifs/Qviller-2014-COIN-med-kinesiske-saertrekk

 Oslo Files 2013

 

 

Gjelsten: Fremmede ubåter<img alt="" src="/media/PubImages/OF_toppbilde_2013.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Gjelsten: Fremmede ubåterOslo Files 1/2013 Roald Gjelsten vurderer om fremmede, uidentifiserte ubåter opererte i norske fjorder under den kalde krigen. http://forsvaret.no/ifs/Gjelsten-2013-Fremmede-ubaater

 Oslo Files 2012

 

 

Haaverstad &Busterud: Forsvarsrettet sikkerhetssektorreform<img alt="" src="/media/PubImages/OF_toppbilde_2012.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Haaverstad &Busterud: Forsvarsrettet sikkerhetssektorreformOslo Files 1/2012 Terje Haaverstad og Ingrid O. Busterud tar for seg fenomenet forsvarsrettet sikkerhetssektorreform. Hvordan har Norge engasjert seg på dette området?http://forsvaret.no/ifs/Oslo-Files-12012Forsvarsrettet-sikkerhetssektorreform
Gjeseth: Norsk veteranpolitikk etter 1945<img alt="" src="/media/PubImages/OF_toppbilde_2012.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Gjeseth: Norsk veteranpolitikk etter 1945Oslo Files 3/2012 Gullow Gjeseth beskriver utformingen av norsk veteranpolitikk fra slutten av andre verdenskrig frem til i dag.http://forsvaret.no/ifs/Oslo-Files-32012-Norsk-veteranpolitikk-etter-1945
Heier: Forsvaret til Libya 2011<img alt="" src="/media/PubImages/OF_toppbilde_2012.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Heier: Forsvaret til Libya 2011Oslo Files 4/2012 Tormod Heier ser nærmere på luftoperasjonen i Libya som Norge tok del i våren og sommeren 2011.http://forsvaret.no/ifs/Oslo-Files-42012-Forsvaret-til-Libya-2011
Håkenstad & Larsen: Long-term defence planning<img alt="" src="/media/PubImages/OF_toppbilde_2012.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Håkenstad & Larsen: Long-term defence planningOslo Files 5/2012 Magnus Håkenstad and Kristian Knus Larsen compare systems for long-term defence planning in Europe. Are they compatible?http://forsvaret.no/ifs/Oslo-Files-52012-Long-term-defence-planning
Terjesen & Tunsjø: The rise of naval powers in Asia and Europe's decline<img alt="" src="/media/PubImages/OF_toppbilde_2012.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Terjesen & Tunsjø: The rise of naval powers in Asia and Europe's declineOslo Files 6/2012 This edited volume examines the new geopolitical landscape of the 21st century, emphasising the role of the great powers and the importance of sea power in shaping international politics.http://forsvaret.no/ifs/Oslo-Files-62012-The-rise-of-naval-powers-in-Asia
Basit & Tunsjø: Naval powers in Asia<img alt="" src="/media/PubImages/OF_toppbilde_2012.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Basit & Tunsjø: Naval powers in AsiaOslo Files 2/2012 Saira Basit and Øystein Tunsjø look at the contemporary naval policies of China and India, the leading rising powers. http://forsvaret.no/ifs/Oslo-Files-22012-Naval-powers-in-Asia

 Oslo Files 2011

 

 

Dalane: USA og Nato etter 9/11<img alt="" src="/media/PubImages/OF_toppbilde_2011.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Dalane: USA og Nato etter 9/11Oslo Files 5/2011 Jo Sølve Dalane spør om Nato er relevant for USA og konkluderer med at alliansen framleis speler ei viktig rolle i amerikansk geopolitikk.​http://forsvaret.no/ifs/Oslo-Files-52011-USA-og-Nato-etter-911
Krekvik: Forsvarets samvirke med afghanske styrker<img alt="" src="/media/PubImages/OF_toppbilde_2011.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Krekvik: Forsvarets samvirke med afghanske styrkerOslo Files 7/2011 Ola Krekvik tar for seg utfordringene norske offiserer møter i samvirket med afghanske sikkerhetsstyrker på bakken i Afghanistan.​​​http://forsvaret.no/ifs/Oslo-Files-72011-Samvirke-Afghanistan
Støren: Storbritannia og NATO<img alt="" src="/media/PubImages/OF_toppbilde_2011.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Støren: Storbritannia og NATOOslo Files 3/2011 Storbritannia og NATO. Urealistisk realisme? Britisk selvbilde og betydningen av fortid, tradisjoner og ambisjoner. Harald W. Støren diskuterer Storbritannias rolle ved etableringen av Nato og som alliert medlemsland.​http://forsvaret.no/ifs/Oslo-Files-32011-UKNato
Haande & Bjerga: Hybridkrig<img alt="" src="/media/PubImages/OF_toppbilde_2011.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Haande & Bjerga: HybridkrigOslo Files 2/2011 Trond Haande og Kjell Inge Bjerga tar for seg konseptet hybridkrig og spør om det er relevant for et eventuelt forsvar av Norge.http://forsvaret.no/ifs/Oslo-Files-22011-Hybridkrig
Gustavsen: Vervede i Forsvaret<img alt="" src="/media/PubImages/OF_toppbilde_2011.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Gustavsen: Vervede i ForsvaretOslo Files 6/2011 Elin Gustavsen har undersøkt vervede i Forsvaret og spurt hvorfor de vervet seg, hvilke erfaringer de har gjort seg, og hva de planlegger å gjøre videre.​http://forsvaret.no/ifs/Oslo-Files-62011-Vervede-i-Forsvaret
Saxi: Nordic Defence Cooperation after the Cold War<img alt="" src="/media/PubImages/OF_toppbilde_2011.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Saxi: Nordic Defence Cooperation after the Cold WarOslo Files 1/2011 Håkon Lunde Saxi looks at the opportunity to get better value from the Nordic defence budgets. http://forsvaret.no/ifs/Oslo-Files-12011-Nordic-Defence
Gjelsten: Marinen 1960-90Gjelsten: Marinen 1960-90Oslo Files 4/2011 ​Roald Gjelsten tar for seg detnorske sjøforsvaretunder den kalde krigen ogspør hva som må til for at en marine skal være kampklar. Last ned studien gratis.​​http://forsvaret.no/ifs/Oslo-Files-42011-Marinen-1960-90

 Oslo Files 2010

 

 

Håkenstad: Den norske mobiliseringshæren 1950–1970<img alt="" src="/media/PubImages/OF_toppbilde_2010.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Håkenstad: Den norske mobiliseringshæren 1950–1970Oslo Files 4/2010 Om etableringen og konsolideringen av det norske forsvarskonseptets hjørnestein under første del av den kalde krigen.​http://forsvaret.no/ifs/Oslo-Files-42010-Mobiliseringshaeren
Bøe-Hansen: Taliban og ISAFs propagandakrig. <img alt="" src="/media/PubImages/OF_toppbilde_2010.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Bøe-Hansen: Taliban og ISAFs propagandakrig. Oslo Files 1/2010 Ola Bøe-Hansen analyserer Talibans vellykkede propagandaarbeid.​​http://forsvaret.no/ifs/Oslo-Files-12010-Propaganda
Bjerga & Gjeseth: Heimevernet og HærenBjerga & Gjeseth: Heimevernet og HærenOslo Files 2/2010 Debatten om Norges territorielle forsvar bør munne ut i en sammenslåing av Heimevernet og Hæren, mener Kjell Inge Bjerga og Gullow Gjeseth. ​http://forsvaret.no/ifs/Oslo-Files-22010-Heimevernhaer
Henriksen: Militært samarbeid<img alt="" src="/media/PubImages/OF_toppbilde_2010.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Henriksen: Militært samarbeidOslo Files 3/2010 Norsk forsvarssamarbeid med Nederland og Sverige. Ikke så like likevel? Kjetil Henriksen analyserer noen premisser for norsk forsvarssamarbeid med Nederland og Sverige.​http://forsvaret.no/ifs/Oslo-Files-32010-Militaert-samarbeid

 Oslo Files 2009

 

 

Kristoffersen: Engasjementspolitikk<img alt="" src="/media/PubImages/OF_toppbilde_2009.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Kristoffersen: EngasjementspolitikkOslo Files 4/2009 Hva motiverer norsk fredsbygging, og hvilken rolle spiller norske interesser? Lene Kristoffersen tar for seg motivene bak norsk fredsdiplomati.​http://forsvaret.no/ifs/Oslo-Files-42009-Engasjementspolitikk
Svendsen: Forsvaret og private militære firmaer<img alt="" src="/media/PubImages/OF_toppbilde_2009.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Svendsen: Forsvaret og private militære firmaerOslo Files 5/2009 Norske soldater i internasjonale oppdrag har ofte kontakt med private aktører. Hvilken type kontakt har de, og hvordan oppleves den av norske soldater?​http://forsvaret.no/ifs/Oslo-Files-52009-Militaere-firmaer
Melby: Obama og amerikansk utenriks- og sikkerhetspolitikk<img alt="" src="/media/PubImages/OF_toppbilde_2009.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Melby: Obama og amerikansk utenriks- og sikkerhetspolitikkOslo Files 2/2009 En studie av IFS-forsker Svein Melby som drøfter Barack Obamas utenriks- og sikkerhetspolitiske tenkning. Hvor mye vil skiller Obama fra hans forgjenger?http://forsvaret.no/ifs/Oslo-Files-22009-Obama
Edström (ed.): Approaching Comprehensiveness<img alt="" src="/media/PubImages/OF_toppbilde_2009.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Edström (ed.): Approaching ComprehensivenessOslo Files 3/2009 This study presents various perspectives on how small states participate in international operations. What are their grand strategic options?​http://forsvaret.no/ifs/Oslo-Files-32009-Comprehensive-approach
Lindeman: Norwegian foreign policy in the High North<img alt="" src="/media/PubImages/OF_toppbilde_2009.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Lindeman: Norwegian foreign policy in the High NorthOslo Files 1/2009 International cooperation and the relations to Russia. Ole Lindeman takes a close look at Norway’s new High North policy under the red-green government coalition.​​http://forsvaret.no/ifs/Oslo-Files-12009-High-North

 Oslo Files 2008

 

 

Basit: Iran-Pakistan-India Pipeline<img alt="" src="/media/PubImages/OF_toppbilde_2008.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Basit: Iran-Pakistan-India PipelineOslo Files 4/2008 Saira H. Basit analyses the impact of the IPI Pipeline on the Iran-Pakistan-India relations.​​http://forsvaret.no/ifs/Oslo-Files-42008-Iran-Pakistan-India-Pipeline
Skogrand (ed.): Emerging from the Frost. Security in the 21st century Arctic<img alt="" src="/media/PubImages/OF_toppbilde_2008.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Skogrand (ed.): Emerging from the Frost. Security in the 21st century ArcticOslo Files 2/2008 This study presents various contributions to an international IFS hosted conference in 2007, on the security politics of the Arctic region.​​http://forsvaret.no/ifs/Oslo-Files-22008Arctic-security
Johansen: Soldatens ansvar<img alt="" src="/media/PubImages/OF_toppbilde_2008.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Johansen: Soldatens ansvarOslo Files 8/2008 Soldatens ansvar for en rettsstridig ordre Når er en soldat skyldig i en krigsforbrytelse, og kan vedkommende frikjennes på bakgrunn av ordre? Sigrid Redse Johansen tar for seg spenningen mellom militær disiplin og individuelt ansvar.http://forsvaret.no/ifs/Oslo-Files-82008-Soldatens-ansvar
Opdahl: Georgia og Russland <img alt="" src="/media/PubImages/OF_toppbilde_2008.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Opdahl: Georgia og Russland Oslo Files 6/2008 Georgia og Russland. Et vanskelig naboskap IFS-forsker Ingerid M. Opdahl tar for seg den historiske bakgrunnen til krigen mellom Russland og Georgia i 2008.​http://forsvaret.no/ifs/Oslo-Files-62008Georgia-og-Russland-
Barth: The Democratic Peace Controversy<img alt="" src="/media/PubImages/OF_toppbilde_2008.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Barth: The Democratic Peace ControversyOslo Files 1/2008 The central idea of “democratic peace” theory is that democracies do not go to war with another. Boris Barth claims that the theory suffers from severe weaknesses.​​http://forsvaret.no/ifs/Oslo-Files-12008-Democratic-Peace
Devold: US Policy towards Russia after 9/11 <img alt="" src="/media/PubImages/OF_toppbilde_2008.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Devold: US Policy towards Russia after 9/11 Oslo Files 3/2008 Thomas Devold takes a closer look at the American side of the relationship with Russia.http://forsvaret.no/ifs/Oslo-Files-32008-USRussia-after-911-
Hobson: RMA og Transformation Hobson: RMA og Transformation Oslo Files 5/2008 RMA og Transformation. En historisk-kritisk analyse av to sentrale begreper i nyere vestlig forsvarspolitikk av Rolf Hobson.​http://forsvaret.no/ifs/Oslo-Files-52008RMA-og-Transformation-
Edström & Petersson (red.): Norsk-svenskt försvarssamarbete i en ny tid<img alt="" src="/media/PubImages/OF_toppbilde_2008.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Edström & Petersson (red.): Norsk-svenskt försvarssamarbete i en ny tidOslo Files 7/2008. Norsk-svenskt försvarssamarbete i en ny tid. http://forsvaret.no/ifs/Oslo-Files-72008NorgeSverige

 Oslo Files 2007

 

 

Kristiansen & Olsen (eds.): War Studies. Perspectives from the Baltic and Nordic War Colleges<img alt="" src="/media/PubImages/OF_toppbilde_2007.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Kristiansen & Olsen (eds.): War Studies. Perspectives from the Baltic and Nordic War CollegesOslo Files 2/2007 This study discusses different approaches to war studies, in terms of institutionalisation and academisation in the Baltic and Nordic Countries.​​http://forsvaret.no/ifs/Oslo-Files-22007-Nordic-war-colleges
Sæveraas & Henriksen: Manøverkrigføring<img alt="" src="/media/PubImages/OF_toppbilde_2007.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Sæveraas & Henriksen: ManøverkrigføringOslo Files 1/2007 Et militært universalmiddel? Amerikansk "Maneuver Warfare" og norsk doktrineutvikling http://forsvaret.no/ifs/Oslo-Files-12007Manoeverkrigfoering
Olsen: New wars<img alt="" src="/media/PubImages/OF_toppbilde_2007.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Olsen: New warsOslo Files 4/2007 On New Wars: Contributions from the conference “New Wars” in 2007.​http://forsvaret.no/ifs/Oslo-Files-42007-New-wars
Kronvall: Counterinsurgency<img alt="" src="/media/PubImages/OF_toppbilde_2007.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Kronvall: CounterinsurgencyOslo Files 5/2007 Finally Easting Soup with a Knife? A Historical Perspective on the US Army's 2006 Counterinsurgency Doctrine ​​http://forsvaret.no/ifs/Oslo-Files-52007-Counterinsurgency
Helgesen: How Peace Diplomacy Lost Post 9/11Helgesen: How Peace Diplomacy Lost Post 9/11Oslo Files 3/2007 How has international anti-terrorism measures affected Norwegian peace-diplomacy.​http://forsvaret.no/ifs/Oslo-Files-32007-Peace-diplomacy-post-911-
Mayer: Forecasting crisis<img alt="" src="/media/PubImages/OF_toppbilde_2007.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Mayer: Forecasting crisisOslo Files 6/2007 The likely consequences of global climate change represent a genuine, though indirect, threat to US national security interests.​http://forsvaret.no/ifs/Oslo-Files-62007-Climate-change

Publisert 18. juni 2015 13:19.. Sist oppdatert 4. august 2017 08:23.