Synstnes: Den innerste sirkelSynstnes: Den innerste sirkelhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Synstnes_innerste sirkel.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7336Sikkerhetstjenesten hadde kontorer på Akershus festning, blant annet i denne hesteskoen.

Synstnes: Den innerste sirkel

Hans Morten Synstnes har skrevet historien om den militære sikkerhetstjenesten fra krigen og frem til 2002.

​​​​​​​​​​​​​​​​​Tittel: Den innerste sirkel. Den militære sikkerhetstjenesten 1942–2002
Forfatter: Hans Morten Synstnes
Utgiver: Dreyers forlag
Utgitt: 2016
ISBN 9788282651363

Tjenesten, som før 2003 het Forsvarets overkommando/​​Sikkerhetsstaben (FO/S), hadde som hovedoppgave å vokte over rikets sikkerhet og statlige hemmeligheter. Ulike sikkerhetstiltak skulle hindre andre lands spioner og egne utro tjenere i å lykkes. I dag dekkes FO/S’ oppgaver av Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Forsvarets sikkerhetsavdeling.

Boken viser hvordan tjenesten politisk ble styrt og kontrollert. Tidvis brøt det statlige hemmeligholdet med dets ideelle formål – bevaringen av rikets sikkerhet. Hemmeligholdet var noen ganger politisk motivert, som det lenge skjulte arbeidet med å sikkerhetsklarere borgere. Den mest pikante av alle klareringssakene gjaldt Arne Treholt.

Et utbredt hemmelighold måtte ifølge mange til for å bevare forsvarsevnen, etterleve allierte forventninger og sikre demokratiet. Andre mente at hemmeligholdet kamuflerte kontroversielle politiske vedtak og alliert samarbeid. Kritikken mot hemmeligholdet tiltok på 1970-tallet, og særlig fra venstresiden. Den kom blant annet til uttrykk i straffesaker som Listesaken, Gleditsch /Wilkes- saken og Ikkevold-saken.

I fellesskap gjorde sikkerhetstjenesten, akademia og industrien Norge til en NATO-stormakt innen kryptologi. Drivkraften var å beskytte nasjonale hemmeligheter mot så vel alliert som fiendtlig spionasje.

Den innerste sirkel er basert på hittil hemmeligstemplet kildemateriale og kaster nytt lys på en rekke profilerte saker i norsk etterkrigshistorie.​

Hans Morten SynstnesHans Morten Synstnes (f. 1969 i Lom) er ph.d. i historie fra UiO. Han har bakgrunn som sikkerhetsanalytiker i Forsvarets overkommando/Sikkerhetsstaben og har gjennomført Forsvarets stabskole. Synstnes har i mange år ledet analysearbeidet i Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Han har også i flere år arbeidet som forsker ved Institutt for Forsvarsstudier ved Forsvarets høyskole. Han leder nå strategiarbeidet ved Norsk Romsenter.  ​

Publisert 15. august 2016 00:00.. Sist oppdatert 23. august 2016 14:14.