Røislien (2012): Israelerne

Helt siden nasjonen Israel erklærte sin selvstendighet i 1948, har landet vekket sterke følelser. Men hva med dens innbyggere? Hvor mye vet vi egentlig om dem?
Tittel: Israelerne. Kampen om å høre til
Forfatter:  Hanne Eggen Røislien
Forlag: Aschehoug
Publisert: 2012
ISBN
9788203293344

I denne innsiktsfulle boka av Israel-forsker Hanne Eggen Røislien får du møte vanlige israelere
mennesker som forsøker å leve normale liv under unormale omstendigheter.
Midt oppe i et intenst mylder av storpolitikk, religion, kulturhistorie reiser israelerne til Genesaretsjøen for å bade og spise is, de drar til Rødehavet på heisatur og bor i høyblokk i utkanten av Nasaret fordi det er billig og praktisk.

Israelerne du møter, representerer toneangivende miljøer og ideologier. I kontrast til medienes tabloide fremstilling er de så mye mer enn religiøse fanatikere og kompromissløse politikere. 

Israelere er også usikre soldater med moralske kvaler. De kan være russiske, argentinske og marokkanske immigranter som leter etter et sted de kan kalle "hjemme". De kan også være kibbutzniker som setter kollektivet først, eller diktlesende ungdom i Tel Aviv, byen som også er kjent som Midtøstens uoffisielle "homohovedstad".

Denne boka handler om israelerne som ikke når avisoverskriftene, men lever sine liv med, i og i skyggen av den israelsk-palestinske konflikten. Skal du ha mulighet til å forstå Midtøsten og menneskene som bor der, er israelerne umulig å komme utenom.

Hanne Røislien (f. 1975) har PhD i religionsvitenskap og erfaring både fra forskning og humanitært arbeid, med hovedvekt på Midtøsten. Hanne kom til IFS fra Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet, der hun var ansatt som doktorgradsstipendiat 200610. Hun har bred feltarbeidserfaring fra Midtøsten og har bl.a. vært tilknyttet Institutt for Fredsforskning (200210) og hatt prosjektansettelser for FN OCHA i Kuwait og Irak (2003) og observatørstyrken Temporary International Presence in Hebron (TIPH) (200102). 

Publisert 5. november 2012 14:07.. Sist oppdatert 23. juli 2015 14:33.