Skogrand (2004): Norsk forsvarshistorie 4: 1940–1970

Bind 4 dekker perioden etter den andre verdenskrig, Forsvarets opprustningspolitikk og rolle i samfunnet under den kalde krigen fram til 1970-tallet.

Norsk forsvarshistorie

Bind 4: Alliert i krig og fred

Forfatter: Kjetil Skogrand
Utgitt: 2004
Antall sider: 404
ISBN 9788251406215


Bindet behandler Forsvarets innsats ute og hjemme under annen verdenskrig, som igjen la grunnlaget for etterkrigstidens gjenoppbygging av det norske forsvaret og medlemskapet i Atlanterhavspakten under den kalde krigen. Koreakrigen utløste en kraftig økning i norske forsvarsbudsjetter, samtidig som Norge mottok store mengder våpenhjelp fra USA. I tillegg ble det norske forsvaret integrert i alliansens kollektive kommandostruktur. Institusjonell vekst, reformer i den sentrale ledelsesordning og internasjonalisering er viktige stikkord for Forsvarets utvikling i denne perioden.


 

Norsk forsvarshistorie bind 1–5

Utgiver: Eide forlag
Verket tar sikte på å dekke alle viktige sider ved forsvarets historie, med særlig vekt på sivilmilitære forhold og den sentrale forsvarsledelsen.

Publisert 19. juli 2004 08:32.. Sist oppdatert 28. juni 2016 11:05.