Terjesen, Kristiansen&Gjelsten (2010): Sjøforsvaret i krig og fred

Boken er en samlet fremstilling av Sjøforsvarets historie fra den spede begynnelse frem til vår egen tid.

Tittel: Langs kysten og på havet gjennom 200 år
Forfattere:
Bjørn Terjesen, Tom Kristiansen og Roald Gjelsten
Utgiver: Fagbokforlaget
Publisert: 2010
Antall sider: 581
ISBN: 978-82-450-1014-5

Sjøforsvaret i krig og fred er en samlet fremstilling av Sjøforsvarets historie fra den spede begynnelse etter britenes erobring av den dansk-norske fellesflåten i 1807 og frem til vår egen tid med fredsoperasjoner og jakt på moderne pirater.

Boken forteller om krigsdeltakelse, om viktige hendelser, om organisasjonen, om utdannelse og personell, om utviklingen av fartøyer, våpen og fort, og om endringene i de internasjonale og sikkerhetspolitiske forhold. Marinen, Kystartilleriet og Kystvakten – fram til 1944 også Marinens flyvåpen – utgjør leddene i det norske sjøforsvaret, og de har alle spilt en uvurderlig rolle som beskytter av nasjonale interesser på havet og langs kysten i krig og fred – som nøytral og alliert.

Bjørn Terjesen har skrevet første del som omhandler perioden fra 1807 til 1905 da Marinen tok steget fra seil og årer til damp og moderne våpen.

Tom Kristiansen har skrevet andre del som tar for seg årene 1905 til 1960, som var preget av nøytralitetstjeneste, krigsdeltakelse og integreringen i Nato.

Tredje del er skrevet av Roald Gjelsten og behandler Sjøforsvarets betydning for alliansens nordlige flanke, beskyttelsen av suverene rettigheter på havet og deltakelsen i internasjonale operasjoner etter den kalde krigen.

Boken er skrevet for alle med interesse for maritim og politisk historie.


Publisert 5. september 2010 14:05.. Sist oppdatert 27. juli 2015 13:48.