Waage, Tamnes&Vik, red. (2013): Krig og fred i det lange 20. århundre

Boken Krig og fred i det lange 20. århundre gir nye innblikk i det internasjonale maktsystemet og den kalde krigens historie.

Tittel: Krig og fred i det lange 20. århundre
Redaktører:
Hilde Henriksen Waage, Rolf Tamnes og Hanne Magtvedt Vik
Antall sider: 400
Utgiver: Cappelen Damm
Utgitt: 2013
ISBN: 9788202431914

Tysklands samling i 1871 utfordret den etablerte verdensorden, med to verdenskriger som tragiske utfall. Etter siste verdenskrig vokste USA og Sovjetunionen fram som de to dominerende statene i verdenspolitikken. Krig og konflikt ble samtidig ledsaget av mangeartede bestrebelser på å skape fred.

Sovjetimperiets sammenbrudd rundt 1990 etterlot USA som eneste supermakt. Parallelt med dette skjøt globaliseringen fart, og fra 2001 ble «krigen mot terror» et sentralt spørsmål i internasjonal politikk. Samtidig vokste det fram nye, regionale stormakter på den internasjonale arenaen, med Kina i første rekke. De pågående, globale maktforskyvningene understreker at Europas hegemoni i maktpolitikken definitivt er over. De markerer samtidig slutten på det som i denne boka betegnes som «det lange 20. århundre», fra 1870 til i dag.

Hvordan skjedde stormakters vekst og fall i dette «lange århundret»? Hvordan har utviklingen vært i regioner av stor betydning for krig og fred? Hvordan har folk og stater arbeidet for å tøyle makten og sikre en fredelig utvikling i og mellom land?  

Krig og fred i det lange 20. århundre samler noen av landets fremste eksperter innenfor internasjonal historie. Boka gir nye innblikk i det internasjonale maktsystemet og den kalde krigens historie. I tillegg presenteres de maktpolitiske utviklingstrekkene i Europa, Midtøsten, Afrika, Sør-Asia og Øst-Asia. Bokas avsluttende del omhandler bestrebelsene på å skape fred og utvikling.

Forfatterne

 • Hilde Henriksen Waage
 • Helge Danielsen
 • Sunniva Engh
 • Mona Fixdal
 • Rolf Hobson
 • Dag Axel Kristoffersen
 • Eldrid Ingebjørg Mageli
 • Olav Njølstad
 • Lars Rowe
 • Jarle Simensen
 • Hallvard Kvale Svenbalrud
 • Rolf Tamnes
 • Stein Tønnesson
 • Øyvind Tønnesson
 • Hanne Hagtvedt Vik


 

Publisert 27. januar 2013 16:01.. Sist oppdatert 27. juli 2015 11:31.