Allers, Robin
AvdelingInstitutt for forsvarsstudier, Senter for sikkerhetspolitikk
StillingSeniorforsker
Epostrallers@ifs.mil.no

​​​​(f. 1970) Dr. phil. i historie fra Universitet i Hamburg (2007). Institut d'études politiques de Paris (1995–96); praktikant og vit.ass. ved National Security Archive, Washington, DC og Institut historique allemand de Paris (1997–98); magister artium i historie fra Universitetet i Hamburg (1999); doktorgradstudent ved Universitet i Hamburg (2000–2007); DAAD-stipendiat tilknyttet ARENA – senter for europaforskning (2001–02); timelærer og veileder i internasjonal historie ved Historisk institutt/UiO (2007–09); forsker/prosjektleder, Forum for samtidshistorie/UiO (2008–09). Seniorforsker ved IFS siden 2009.

Robin Allers er tilknyttet forskningsprogrammet  Security and Defence in Northern Europe (SNE), der han fokuserer på Norges bilaterale samarbeid med utvalgte europeiske allierte som Tyskland.  Han underviser i tysk -og europeisk sikkerhetspolitikk, EU-historie og EU som internasjonal aktør.

Interessefelt og kompetanseområder

  • Tyskland, tysk utenriks- og sikkerhetspolitikk
  • EUs forsvars- og sikkerhetspolitikk
  • Nato-EU forholdet
  • norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk
  • internasjonal historie, internasjonale forbindelser
  • samtidshistorie
Publisert 28. april 2015 15:51.. Sist oppdatert 26. november 2019 14:18.