Allers, Robin
AvdelingInstitutt for forsvarsstudier, Senter for sikkerhetspolitikk
StillingSeniorforsker
Epostrallers@ifs.mil.no

​​​​(f. 1970) Dr. phil. i historie fra Universitet i Hamburg (2007). Institut d'études politiques de Paris (1995–96); praktikant og vit.ass. ved National Security Archive, Washington, DC og Institut historique allemand de Paris (1997–98); magister artium i historie fra Universitetet i Hamburg (1999); doktorgradstudent ved Universitet i Hamburg (2000–2007); DAAD-stipendiat tilknyttet ARENA – senter for europaforskning (2001–02); timelærer og veileder i internasjonal historie ved Historisk institutt/UiO (2007–09); forsker/prosjektleder, Forum for samtidshistorie/UiO (2008–09). Seniorforsker ved IFS siden 2009.

Robin Allers er tilknyttet forskningsprogrammet  Security and Defence in Northern Europe (SNE), der han fokuserer på Norges bilaterale samarbeid med utvalgte europeiske allierte som Tyskland.  Han underviser i tysk -og europeisk sikkerhetspolitikk, EU-historie og EU som internasjonal aktør.

Interessefelt og kompetanseområder

 • Tyskland, tysk utenriks- og sikkerhetspolitikk
 • EUs forsvars- og sikkerhetspolitikk
 • Nato-EU forholdet
 • norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk
 • internasjonal historie, internasjonale forbindelser
 • samtidshistorie

Bok/rapport/avhandling

 • Allers, Robin M., Carlo Masala og Rolf Tamnes, red. 2014. Common or Divided Security? German and Norwegian Perspectives on Euro-Atlantic Security. Peter Lang Publishing Group.
 • Allers, Robin M. 2013. "Tysklands bidrag til internasjonal krisehåndtering". Rapport, Institutt for forsvarsstudier.
 • Allers, Robin M. 2009. Besondere Beziehungen. Deutschland, Norwegen und Europa in der Ära Brandt (1966-1974). Verlag J.H.W. Dietz Nachf.

Del av bok/rapport

 • Allers, Robin M. 2019. "Whom to Call? In Search of a European Policy on Russia and China". I Sino-Russian Relations in the 21st Century, redigert av Jo Inge Bekkevold og Bobo Lo, 267–295. Palgrave Macmillan.
 • Allers, Robin M. og Paal Sigurd Hilde. 2018. "Der Ostseeraum im Spannungsfeld geostrategischer Interessen". I Baltikum, redigert av Bernd Lemke, 253–261. Verlag Ferdinand Schöningh.
 • Allers, Robin M. 2017. "Modern deterrence? NATO's Enhanced Forward Presence on the eastern flank". I NATO and Collective Defence in the 21st Century: An Assessment of the Warsaw Summit, redigert av Karsten Friis, 23–32. Routledge.
 • Tamnes, Rolf og Robin M. Allers. 2014. "Just Do It: Bilateral and Minilateral Cooperation to Invigorate European Security". I Common or Divided Security? German and Norwegian Perspectives on Euro-Atlantic Security, redigert av Robin M. Allers, Carlo Masala og Rolf Tamnes. Peter Lang Publishing Group.
 • Allers, Robin M. 2011. "L'élargissement difficile. Willy Brandt et les négociations d'adhésion des pays scandinaves avec la Communauté européenne, 1966-1973". I Willy Brandt et l'unité de l'Europe, redigert av Andreas Wilkens og Einhart Lorenz, 283–309. Peter Lang Publishing Group.
 • Allers, Robin Marc. 2010. "Die schwierige Erweiterung: Willy Brandt und die Verhandlungen der EG mit den skandinavischen Ländern 1966-1973". I Wir sind auf dem richtigen Weg: Willy Brandt und die europäische Einigung, redigert av Andreas Wilkens. Verlag J.H.W. Dietz Nachf.
 • Allers, Robin M. 2009. "Alternatives to Membership or Temporary Solutions? The German Proposal for a Commercial Arrangement and the EEC's Attitude towards Nordek (1967-1970)". I Between Nordic Ideology, Economic Interests and Political Reality. New Perspectives on Nordek, redigert av Jan Hecker-Stampehl, 169–187. Helsinki: The Finnish Society of Science and Letters.
Vis alle

Artikler i vitenskapelige tidsskrifter

Populærvitenskapelige artikler

 • Allers, Robin M. 2014. "Special Summit Series: Germany and NATO". NATOSource .
 • Allers, Robin M. 2010. Nasjonale interesser og fellesinteresser i Norges forbindelser med Vest-Europa. Fortid 7 (2): 23–28.
 • Allers, Robin M. 2010. "Voksen nasjon" eller "usikker makt" - Tysk sikkerhetspolitikk 20 år etter gjenforeningen. Norsk Militært Tidsskrift 180 (5-6): 4–8.
 • Allers, Robin Marc. 2010. Norsk-tysk samarbeid i nord? Norges Forsvar (2): 8–10.
Vis alle

Kronikker/kommentarer/blogginnlegg

Publisert 28. april 2015 15:51.. Sist oppdatert 24. mai 2020 17:13.