Eggen, Karen-Anna
AvdelingInstitutt for forsvarsstudier, Senter for internasjonal sikkerhet
StillingForsker
Telefon23 09 59 03
Epostkeggen@oslo.mil.no

(f. 1990) Karen-Anna Eggen har en mastergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo (2016) og var mastergradsstipendiat ved Institutt for forsvarsstudier samme år. Hun jobbet tidligere ved det norske generalkonsulatet i St. Petersburg, Russland (2017), hvor hun også var praktikant høsten 2015. Våren 2015 tok hun mastergradsfag i samme by. Fra 2017 til 2019 jobbet hun som rådgiver i Den norske Atlanterhavskomité, med fokus på euro-atlantisk og russisk sikkerhetspolitikk. Hun har studert russisk språk i Hviterussland, samt utvekslet til USA med russisk språk og statsvitenskapelig fordypning ved St. Olaf College i Minnesota. Eggen sitter også i redaksjonen til Strategem, en nettbasert plattform for fagbasert diskusjon om Forsvaret, men fokus på bidrag fra unge profesjonelle.

Eggen er programkoordinator for IFS' forskningsprogram Security and Defence in Northern Europe (SNE).

Interessefelt

  • Russisk sikkerhetspolitikk
  • Transatlantiske relasjoner og NATO
  • Nord-Europeisk sikkerhet og samarbeid

utvalgte Publikasjoner

Publisert 24. juni 2019 11:06.. Sist oppdatert 25. september 2019 10:31.