Rongved, Gjermund Forfang
AvdelingInstitutt for forsvarsstudier, Senter for sivil-militære relasjoner
StillingSeniorforsker
Telefon23 09 59 68
Epostgrongved@ifs.mil.no

(f. 1980) Ph.d. i økonomisk-politisk historie fra Universitetet i Oslo 2014. Master i økonomisk-politisk historie fra Universitetet i Oslo 2009. Doktoravhandlingen omhandlet penge- og finanspolitikk under og etter første verdenskrig, mens masteroppgaven analyserte langtidsplanleggingen i den økonomiske politikken på 1970- og 80-tallet. 

Rongved er tilknyttet programmet Forsvarsomstilling. Han skal forske på hvordan forsvarets omstillingsprosesser fra mellomkrigstiden og frem til avslutningen av den kalde krigen har blitt formet av og gjort i samspill med det økonomisk-politiske styringsregimet. 

Av undervisningserfaring kan nevnes emneansvar for «Den sterke statens vekst og fall» og seminarundervisning i «Krig og konflikt. Stormaktene, Europa og verdensherredømme i det 20. århundret», begge ved Universitetet i Oslo.

 

Interessefelt og kompetanseområder

 • moderne økonomisk historie
 • økonomisk politikk
 • forsvarsomstilling


Bok/rapport/avhandling

 • Lie, Einar, Jan Thomas Kobberrød, Eivind Thomassen og Gjermund Forfang Rongved. 2016. Norges Bank 1816-2016. Fagbokforlaget.
 • Rongved, Gjermund Forfang. 2016. Norges Banks første århundre. Bogstad Gårds Venneforening.
 • Rongved, Gjermund Forfang. 2014. The Slide from stability. Monetary and fiscal policy in Norway 1914-1920. Doktorgradsavhandling, Universitetet i Oslo.
 • Rongved, Gjermund Forfang. 2009. Norsk langtidsplanlegging fra styringsoptimismens til dereguleringens tiår: en analyse av langtidsprogrammenes rolle i den økonomiske politikken og Planleggingsavdelingens vekst og fall, 1973-1990. Mastergradsoppgave, Universitetet i Oslo.

Del av bok/rapport

 • Rongved, Gjermund Forfang. 2012. "Money Talks. Failed cooperation over the gold problem of the Scandinavian Monetary Union during the First World War". I Scandinavia in the First World War: Studies in the War Experience of the Northern Neutrals, redigert av Claes Ahlund, 225–246. Nordic Academic Press.

Artikler i vitenskapelige tidsskrifter

 • Rongved, Gjermund Forfang. 2018. Blurring the Borders. How the Central Banks of the European Neutrals During the First World War Became Part of the State Machinery: Examining the Case of Norway. International History Review .
 • Rongved, Gjermund Forfang. 2017. The Gold War: the dissolution of the Scandinavian Currency Union during the First World War. Scandinavian Economic History Review 65 (3): 243–262.

Populærvitenskapelige artikler

 • Rongved, Gjermund Forfang. 2011. "Under pressure". The Central Banks and Neutral Scandinavia's Politics of Supplying Belligerents With Credit during the First World War. EABH bulletin (2): 50–62.
 • Rongved, Gjermund Forfang. 2009. Frisluppet, fastlåst og bakbundet. Om bakgrunnen for den norske bankkrisen. Fortid (1): 44–49.

Kronikker/kommentarer/blogginnlegg

 • Bjerga, Kjell Inge og Gjermund Forfang Rongved. 2019. Hvordan skal Norge forsvares? Dagens næringsliv, 22. september.
 • Rongved, Gjermund Forfang. 2019. "Om HUTAK – og nødvendigheten av å styrke Forsvaret". VG-Nett, 02. oktober.
 • Rongved, Gjermund Forfang. 2018. 100 års uoppmerksomhet. Dagens næringsliv, 10. november.
 • Rongved, Gjermund Forfang. 2018. En mystisk myte om 70-tallet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.), 28. april.
 • Rongved, Gjermund Forfang. 2018. Sigbjørn Jensen. Morgenbladet, 25. mai.
 • Rongved, Gjermund Forfang og Per Martin Norheim- Martinsen. 2018. Forsvarets luksusfelle. Dagens næringsliv, 21. mars.
 • Rongved, Gjermund Forfang. 2017. Børre Haugstad: "Krig, kunst og kollaps. Reder-kapitalen og Nasjonalgalleriet - del 1". Historisk Tidsskrift (Norge).
 • Rongved, Gjermund Forfang. 2017. "Riksrevisjonens historie 1816-2016". Scandinavian Economic History Review.
 • Rongved, Gjermund Forfang. 2010. «Fagbevegelsen, fagbevegelsen, fagbevegelsen!». Fortid.
Vis alle
Publisert 3. august 2017 08:45.. Sist oppdatert 14. november 2019 09:43.