Notaker, Hallvard
AvdelingInstitutt for forsvarsstudier, Senter for sikkerhetspolitikk
StillingSeniorforsker
Eposthnotaker@ifs.mil.no

Hallvard Notaker (f. 1976) er cand.philol. (2002) og ph.d. (2008) i historie fra Universitetet i Oslo.

Notaker har arbeidet med politisk historie i Norge og USA, med vekt på perioden etter 1970. Han var doktorgradsstipendiat ved UiO 2004-2008, gjesteforsker ved Ohio University 2005, eksternfinansiert forsker ved Forum for samtidshistorie (UiO) 2008-2012 og seniorrådgiver i ulike formidlingsstillinger ved UiO 2012-2014. Fra 2015 til 2019 førsteamanuensis II i norsk politisk samtidshistorie ved UiO og oppdragsforsker. 

Ved IFS er Notaker fra 2019 tilknyttet forskningsprogrammet Norsk sikkerhetspolitikk i strategisk perspektiv. 

Interessefelt og kompetanseområder

 • norsk sikkerhetspolitikk
 • ukonvensjonelle/hybride trusler
 • public diplomacy
 • politisk kommunikasjon
 • norsk og amerikansk politisk historie


Bok/rapport/avhandling

 • Notaker, Hallvard. 2016. Amerikansk valgkamp: Image, penger og moderne politikk. Cappelen Damm AS.
 • Notaker, Hallvard, Giles Scott-Smith og David J. Snyder, red. 2016. Reasserting America in the 1970s: U.S. public diplomacy and the rebuilding of America’s image abroad. Manchester University Press.
 • Bøckman, Jørgen, Marlen Ferrer, Dag Hundstad, Hallvard Notaker og Ragnhild Hutchison. 2013. Norges historie i 25 ting. Cappelen Damm AS.
 • Notaker, Hallvard. 2012. Høyres historie 1975-2005: Opprør og moderasjon. Cappelen Damm AS.
 • Notaker, Hallvard. 2008. Coming across: The Norwegian Conservative Party and the import of overseas campaign events for the media 1986-1989. Acta Humaniora, nr. 347. Unipub forlag.

Del av bok/rapport

 • Notaker, Hallvard. 2016. "Politisk pengeinnsamling i 1980-årenes Høyre: entreprenørskap og teknologioverføring". I Entreprenørskap i næringsliv og politikk. Festskrift til Even Lange, redigert av Knut Sogner, Einar Lie og Håvard Brede Aven, 229–244. Novus Forlag.
 • Notaker, Hallvard, Giles Scott-Smith og David J. Snyder. 2016. "Reasserting America in the 1970s". I Reasserting America in the 1970s: U.S. public diplomacy and the rebuilding of America’s image abroad, redigert av Hallvard Notaker, Giles Scott-Smith og David J. Snyder. Manchester University Press.
 • Notaker, Hallvard. 2012. ""Moderate affection: The Norwegian Conservative Party between Macmillan and Thatcher"". I Britain and Norway: special relationships, redigert av Helge Ø. Pharo og Patrick Salmon, 273–293. Akademika forlag.
 • Notaker, Hallvard. 2009. "Transatlantic Rejection? Conflict and Consensus at Work in Norwegian Electoral Politics". I Transatlantic Conflict and Consensus: Culture, History & Politics, redigert av Roberta Haar og Neil Wynn, 209–228. Cambridge Academic.

Artikler i vitenskapelige tidsskrifter

Vis alle

Populærvitenskapelige artikler

 • Notaker, Hallvard. 2019. "FBI". Store Norske Leksikon (Nettutgaven) .
 • Notaker, Hallvard. 2019. "Fortid til begjær". Sporvogn til begjær. Programhefte Oslo Nye Teater 1 (1): 18–25.
 • Notaker, Hallvard. 2019. "Mark T. Esper". Store Norske Leksikon (Nettutgaven) .
 • Notaker, Hallvard. 2018. "George Bush". Store Norske Leksikon (Nettutgaven) .
 • Notaker, Hallvard. 2018. "John Bolton". Store Norske Leksikon (Nettutgaven) .
Vis alle

Kronikker/kommentarer/blogginnlegg

 • Notaker, Hallvard, Giles Scott-Smith og David J. Snyder. 2016. Sport Diplomacy Forum Introduction. Diplomatic History.
 • Notaker, Hallvard. 2013. "Dømt til uenighet". Dagbladet, 02. mai.
 • Notaker, Hallvard. 2009. "Politikk i flaggets farger". Dagbladet, 28. april.
 • Notaker, Hallvard. 2006. Alexander Stephan (red.): The Americanization of Europe: culture, diplomacy, and anti-Americanism after 1945. Historisk Tidsskrift (Norge).
 • Notaker, Hallvard. 2004. ""Opprør etter gammelt mønster"". Dagbladet, 08. mars.
Publisert 19. september 2019 09:55.. Sist oppdatert 10. desember 2019 10:21.